Forslag til beslutning - B8-0405/2017Forslag til beslutning
B8-0405/2017

FORSLAG TIL BESLUTNING om finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Rainer Wieland for PPE-Gruppen
Mercedes Bresso for S&D-Gruppen
Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen
Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen


Procedure : 2017/2733(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0405/2017
Indgivne tekster :
B8-0405/2017
Vedtagne tekster :

B8‑0405/2017

Europa-Parlamentets beslutning om finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan

(2017/2733(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde[1].

A.  der henviser til, at politiske partier og fonde på europæisk plan bidrager til at skabe en bredere europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje;

B.  der henviser til, at finansiering af europæiske politiske partier og fonde bør støtte politiske aktiviteter i overensstemmelse med Unionens principper og være gennemsigtig og umulig at misbruge;

1.  beklager de mange svagheder ved forordning 1141/2014, navnlig hvad angår samfinansieringsniveauet (egne indtægter) og muligheden for medlemsskab i flere partier for medlemmer af Europa-Parlamentet;

2.  opfordrer Kommissionen til at se nærmere på alle disse svagheder og foreslå en revision af forordningen så hurtigt som muligt;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.