Procedure : 2017/2733(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0405/2017

Indgivne tekster :

B8-0405/2017

Forhandlinger :

PV 14/06/2017 - 24
CRE 14/06/2017 - 24

Afstemninger :

PV 15/06/2017 - 7.9
CRE 15/06/2017 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0274

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 158kWORD 48k
12.6.2017
PE605.518v01-00
 
B8-0405/2017

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan (2017/2733(RSP))


Rainer Wieland for PPE-Gruppen
Mercedes Bresso for S&D-Gruppen
Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen
Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om finansiering af politiske partier og fonde på europæisk plan (2017/2733(RSP))  
B8‑0405/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde(1).

A.  der henviser til, at politiske partier og fonde på europæisk plan bidrager til at skabe en bredere europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje;

B.  der henviser til, at finansiering af europæiske politiske partier og fonde bør støtte politiske aktiviteter i overensstemmelse med Unionens principper og være gennemsigtig og umulig at misbruge;

1.  beklager de mange svagheder ved forordning 1141/2014, navnlig hvad angår samfinansieringsniveauet (egne indtægter) og muligheden for medlemsskab i flere partier for medlemmer af Europa-Parlamentet;

2.  opfordrer Kommissionen til at se nærmere på alle disse svagheder og foreslå en revision af forordningen så hurtigt som muligt;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 317 af 1.1.2014, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik