Procedūra : 2017/2733(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0405/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0405/2017

Debates :

PV 14/06/2017 - 24
CRE 14/06/2017 - 24

Balsojumi :

PV 15/06/2017 - 7.9
CRE 15/06/2017 - 7.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0274

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 389kWORD 47k
12.6.2017
PE605.518v01-00
 
B8-0405/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Eiropas politisko partiju un politisko fondu finansēšanu (2017/2733(RSP))


Rainer Wieland PPE grupas vārdā
Mercedes Bresso S&D grupas vārdā
Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā
Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas politisko partiju un politisko fondu finansēšanu (2017/2733(RSP))  
B8-0405/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu(1),

A.  tā kā pārnacionālas politiskās partijas un fondi palīdz veidot plašāku Eiropas politisko apziņu un pauž Savienības pilsoņu politisko gribu;

B.  tā kā ar Eiropas politisko partiju un fondu finansēšanu būtu jāatbalsta politiskās darbības, kas ir saskaņā ar Savienības principiem, minētajai finansēšanai vajadzētu būt pārredzamai un ļaunprātīgai izmantošanai nepieejamai,

1.  pauž nožēlu par daudziem trūkumiem Regulā Nr. 1141/2014, jo īpaši attiecībā uz līdzfinansējuma (pašu resursu) līmeni, kā arī attiecībā uz iespēju Eiropas Parlamenta deputātiem būt vairāku partiju biedriem;

2.  mudina Komisiju rūpīgāk izskatīt visus trūkumus un ierosināt pārskatīt regulu pēc iespējas drīzāk;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika