Procedura : 2017/2733(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0405/2017

Teksty złożone :

B8-0405/2017

Debaty :

PV 14/06/2017 - 24
CRE 14/06/2017 - 24

Głosowanie :

PV 15/06/2017 - 7.9
CRE 15/06/2017 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0274

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 229kWORD 49k
12.6.2017
PE605.518v01-00
 
B8-0405/2017

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim (2017/2733(RSP))


Rainer Wieland w imieniu grupy PPE
Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D
Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE
Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim (2017/2733(RSP))  
B8‑0405/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych(1),

A.  mając na uwadze, że ponadnarodowe partie i fundacje polityczne przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii;

B.  mając na uwadze, że finansowanie europejskich partii i fundacji politycznych powinno wspierać działalność polityczną zgodnie z zasadami Unii oraz być przejrzyste i nie pozwalać na nadużycia;

1.  z żalem zauważa liczne niedoskonałości rozporządzenia nr 1141/2014, zwłaszcza związane z poziomem współfinansowania (zasoby własne) oraz z możliwością członkostwa posłów do Parlamentu Europejskiego w wielu partiach;

2.  zachęca Komisję, aby dokładniej przeanalizowała wszystkie niedoskonałości i jak najszybciej zaproponowała przegląd tego rozporządzenia;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1)

Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności