Predlog resolucije - B8-0406/2017Predlog resolucije
B8-0406/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o financiranju političnih strank in političnih fundacij na evropski ravni

12.6.2017 - (2017/2733(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD

Postopek : 2017/2733(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0406/2017
Predložena besedila :
B8-0406/2017
Sprejeta besedila :

B8-0406/2017

Resolucija Evropskega parlamenta o financiranju političnih strank in političnih fundacij na evropski ravni

(2017/2733(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 10 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju členov 11 in 12 Listine EU o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij[1],

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker mora Evropska unija delovati na podlagi načela predstavniške demokracije, kot je določeno v členu 10(1) Pogodbe o Evropski uniji;

B.  ker Pogodba o Evropski uniji vsebuje določbe, namenjene krepitvi demokracije v njeni predstavniški in participativni razsežnosti, tj. predstavniški demokraciji in participativni/neposredni demokraciji, in ker zlasti politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in izražanju volje državljanov Unije, kot je navedeno v členu 10(4) Pogodbe;

C.  ker člena 11 in 12 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zagotavljata svobodo izražanja in obveščanja ter svobodo zbiranja in združevanja;

D.  ker vse evropske politične stranke prispevajo k izpolnjevanju vodila Evropske unije, „združena v raznolikosti“, če le spoštujejo člen 2 Pogodbe o Evropski uniji;

1.  priznava, da vse evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ustanovljene v skladu z Uredbo št. 1141/2014, prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in izražanju volje državljanov Unije ter se tako držijo vodila Evropske unije „združena v raznolikosti“;

2.  priznava, da je v členih 11 in 12 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah navedeno, da sta pravica do združevanja na vseh ravneh, na primer na področju političnih in državljanskih zadev, in pravica do svobodnega izražanja, ki vključuje svobodo mnenja ter sprejemanja in širjenja informacij ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na državne meje, temeljni pravici vsakega državljana Unije;

3.  priznava, da politična zveza, kakor je opredeljena v členu 2(2) uredbe, ki spoštuje vrednote, na katerih temelji Evropska unija, kot so navedene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, lahko pri Evropskem parlamentu zahteva registracijo statuta kot evropska politična stranka;

4.  spodbuja vse evropske politične stranke in fundacije, naj spoštujejo določbe Uredbe št. 1141/2014;

5.  spodbuja ustrezne institucije, naj spoštujejo temeljno načelo EU „združena v raznolikosti“, ki se uporablja za vse evropske politične stranke in fundacije, ki spoštujejo vrednote, na katerih temelji Evropska unija, kot je navedeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji ter v členih 11 in 12 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.