Πρόταση ψηφίσματος - B8-0407/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0407/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0407/2017

Διαδικασία : 2017/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0407/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0407/2017
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0407/2017

European Parliament resolution on the humanitarian situation in Yemen

(2017/2727(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπ’ αριθ. 2216 (2015), 2266 (2016) και 2342 (2017) σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1989, και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, του 2000, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη, του 1981,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 15 της σύμβασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του Σεπτεμβρίου 1997 σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς Ναρκών κατά προσωπικού και την καταστροφή τους,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα της υψηλού επιπέδου εκδήλωσης χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, Ελβετία, στις 25 Απριλίου 2017·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία δύο έτη η Υεμένη έχει εμπλακεί σε συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων που είναι πιστές στον εξόριστο Πρόεδρο Abdrabbuh Mansour Hadi, ο οποίος υποστηρίζεται από έναν πολυεθνικό συνασπισμό υπό σαουδαραβική ηγεσία, και των προσκείμενων στο επαναστατικό κίνημα των Χούτι δυνάμεων που υποστηρίζονται από το Ιράν· ότι η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε ευρύτερο, πικρό πόλεμο μέσω τρίτων, μεταξύ δύο εκ των ισχυρότερων δυνάμεων της περιοχής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από δύο χρόνια ενόπλων συγκρούσεων, η κατάσταση στην Υεμένη έχει πλέον εξελιχθεί σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, με 18,8 εκατομμύρια ανθρώπους - σχεδόν το 70% του πληθυσμού - να χρειάζονται βοήθεια· ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή μεταξύ των παιδιών, καθώς πάνω από 2,2 εκατομμύρια υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 7 800 ατόμων, αμάχων στην πλειοψηφία τους, και έχει οδηγήσει στον τραυματισμό 44 000 επιπλέον ατόμων· ότι η πρόσφατη επιδημία χολέρας στην Υεμένη προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων των 500 ατόμων ενώ υπάρχουν 60 000 ακόμα ύποπτα κρούσματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση οδήγησε επίσης σε συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε παρενόχληση και συλλήψεις μελών θρησκευτικών μειονοτήτων και, όπως εικάζεται, στην χρήση παιδιών στην ένοπλη σύγκρουση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα σύγκρουση στην Υεμένη έχει τις ρίζες της στην αποτυχία διαδοχικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις δημοκρατικές, οικονομικές και κοινωνικές προσδοκίες του λαού της Υεμένης, τροφοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκεια, τη βία και τη διαίρεση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Συντονιστή Αρωγής Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών, Stephen O’Brien, ο εμφύλιος πόλεμος έχει οδηγήσει την Υεμένη στα πρόθυρα μιας πλήρους κοινωνικής, οικονομικής και θεσμικής κατάρρευσης, ενώ χρειάζεται επείγουσα διεθνής δράση για να τεθεί τέλος στα δεινά του πληθυσμού της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα εκμεταλλεύθηκε τη σύγκρουση και το χάος για να ενισχύσει την παρουσία της στο νότιο και στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαχητές των Χούτι έχουν κατηγορηθεί ότι βάλλουν με βαρέα όπλα εναντίον κατοικημένων περιοχών και ότι ο σαουδαραβικός συνασπισμός έχει κατηγορηθεί για πολυάριθμες αεροπορικές κρούσεις εναντίον νοσοκομείων και άλλων μη στρατιωτικών κτιρίων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη μιας σταθερής και ασφαλούς Υεμένης, με μια κυβέρνηση που λειτουργεί εύρυθμα, είναι ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης του εξτρεμισμού και της βίας στην περιοχή και πέραν αυτής, καθώς και για μια βιώσιμη ειρήνη και για τη σταθερότητα στην ίδια την Υεμένη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, Ελβετία, στις 25 Απριλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί ότι θα διαθέσει 116 εκατ. EUR για την κάλυψη των ζωτικής σημασίας επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών, και για τη στήριξη της ανθεκτικότητας και της ταχείας αποκατάστασης· ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την εκδήλωση αυτή ανήλθαν συνολικά σε 1.1 δισ. δολάρια ΗΠΑ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμεις τόσο των Χούτι όσο και των συμμάχων έχουν κατηγορηθεί για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του δικαίου του πολέμου, όπως η χρήση απαγορευμένων ναρκών κατά προσωπικού, η κακομεταχείριση κρατουμένων, και η αδιάκριτη εκτόξευση πυραύλων σε κατοικημένες περιοχές της Υεμένης και στην νότια Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων αμάχων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμαχία έχει κατηγορηθεί για δεκάδες αεροπορικές επιδρομές που, κατά τρόπο αδιάκριτο ή δυσανάλογο, προκάλεσαν το θάνατο και τον τραυματισμό χιλιάδων αμάχων κατά παράβαση του δικαίου του πολέμου, μεταξύ άλλων και με τη χρήση διεθνώς απαγορευμένων πυρομαχικών διασποράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιμαχόμενα μέρη στην Υεμένη ξεκίνησαν ειρηνευτικές συνομιλίες στο Κουβέιτ τον Απρίλιο του 2016, οι οποίες, εν τούτοις, κατέρρευσαν τον Αύγουστο του ιδίου έτους· ότι οι επακόλουθες προσπάθειες για την επιστροφή των αντιμαχομένων μερών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απέτυχαν, ενώ οι αεροπορικές επιθέσεις της συμμαχίας και οι χερσαίες μάχες συνεχίζονται·

1.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη βία στην Υεμένη και τις επιπτώσεις που έχει σε αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά·

2.  ζητεί επιτακτικά από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να θέσουν τέρμα στις μάχες και να επαναλάβουν ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες το συντομότερο δυνατό, με σκοπό μια βιώσιμη, ειρηνική και πλουραλιστική Υεμένη προς το συμφέρον όλων των πολιτών της·

3.  εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για το ενδεχόμενο να δώσει η συνεχιζόμενη βία και αστάθεια στην Υεμένη την δυνατότητα σε τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερες απειλές όχι μόνο εντός της ίδιας της περιοχής αλλά και πιο πέρα·

4.  φρονεί ότι η Σαουδική Αραβία και το Ιράν μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίλυση της κρίσης και παροτρύνει αμφότερες τις πλευρές να καταβάλουν προσπάθειες για να βελτιώσουν τις διμερείς τους σχέσεις και να επιτύχουν από κοινού τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Υεμένη·

5.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τους θανάτους αμάχων και στελεχών ανθρωπιστικών οργανώσεων στην Υεμένη και για τις φαινομενικά αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και νοσοκομείων·

6.  πιστεύει ακράδαντα ότι μόνο ένας πολιτικός διάλογος ανοικτός σε όλους μπορεί να φέρει μια λύση μακράς πνοής στην κρίση της Υεμένης, λύση η οποία θα συνάδει, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης Εθνικού Διαλόγου και τις διάφορες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

7.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απόφαση των μαχητών Χούτι και των συμμάχων τους να απορρίψουν τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ για την Υεμένη, Ismail Ould Cheikh Ahmed, ως διαπραγματευτή της ειρήνης και πιστεύει ότι η απροθυμία των βασικών μερών να δείχνουν τη βούληση να προβούν σε ειρηνευτικές συνομιλίες δεν μπορεί παρά να παρατείνει τη σύγκρουση και την ταλαιπωρία του λαού της Υεμένης·

8.  καλεί όλες τις παρατάξεις να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των πολιτών στην Υεμένη και όλων όσων εργάζονται σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές στην χώρα, συμπεριλαμβανομένων στελεχών των ανθρωπιστικών οργανώσεων, γιατρών και δημοσιογράφων·

9.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι κανένα από τα αντιμαχόμενα μέρη δεν έχει διεξαγάγει αξιόπιστες έρευνες σχετικά με τις καταγγελίες περί παραβιάσεων του δικαίου του πολέμου στην Υεμένη, και ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με όλες τις καταγγελίες κακομεταχείρισης, βασανιστηρίων, στοχευμένων δολοφονιών αμάχων και λοιπών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  υπενθυμίζει σε όλα τα αντιμαχόμενα μέρη ότι τα νοσοκομειακό και το ιατρικό προσωπικό προστατεύεται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών συνιστά έγκλημα πολέμου·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δυνάμεις των Χούτι, οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι υποστηρικτές τους καθώς και άλλες ένοπλες ομάδες έχουν χρησιμοποιήσει παιδιά στρατιώτες, τα οποία αντιπροσωπεύουν κατ’ εκτίμηση το εν τρίτο όλων των μαχητών στην Υεμένη, και υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη τις ευθύνες τους που απορρέουν από διεθνείς νόμους και συμβάσεις·

12.  καταδικάζει τις βίαιες εξαφανίσεις, τα βασανιστήρια κρατουμένων και την αυθαίρετη φυλάκιση πολυάριθμων ακτιβιστών, δημοσιογράφων, ηγετών φυλετικών ομάδων καθώς και πολιτικών αντιπάλων, ενέργειες για τις οποίες κατηγορούνται Χούτι και συμμαχικές δυνάμεις από την αρχή της σύγκρουσης·

13.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη και τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την ηγεσία των ΗΕ για την ελάφρυνση των δεινών του λαού της Υεμένης· καλεί επίσης όλα τα κράτη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την εκδήλωση χορηγών συνεισφέροντας στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών·

14.  επικροτεί την ανανέωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών των στοχευμένων κυρώσεων κατά ατόμων και οργανώσεων που υπονομεύουν τη ειρηνική διαδικασία μετάβασης στην Υεμένη·

15.  υποστηρίζει ένθερμα το έργο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Συντονιστή Αρωγής Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Εθνών, Stephen O’Brien, που επιδιώκει την ελάφρυνση των δεινών του πληθυσμού της Υεμένης·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Πρόεδρο της Υεμένης, την Βουλή των Αντιπροσώπων της Υεμένης και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.