Prijedlog rezolucije - B8-0407/2017Prijedlog rezolucije
B8-0407/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o humanitarnoj situaciji u Jemenu

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0407/2017

Postupak : 2017/2727(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0407/2017
Podneseni tekstovi :
B8-0407/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0407/2017

Rezolucija Europskog parlamenta  o humanitarnoj situaciji u Jemenu

(2017/2727(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 3. travnja 2017. o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2216 (2015), 2266 (2016) i 2342 (2017) o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1949. i njezine dodatne protokole,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta iz 1989. i njezin Fakultativni protokol glede uključivanja djece u oružane sukobe iz 2000.,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju Ujedinjenih naroda iz 1981. o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjeroispovijesti ili uvjerenja,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, uključujući njezin članak 15.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda iz rujna 1997. o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju,

–  uzimajući u obzir zaključke sa sastanka donatora na visokoj razini u povodu humanitarne krize u Jemenu, koji je 25. travnja 2017. održan u Ženevi, u Švicarskoj,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je u protekle dvije godine Jemen bio upleten u sukob između snaga odanih prognanom predsjedniku Abdrabuhu Mansuriju Hadiju, koje imaju podršku multinacionalne koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, i pobunjeničkog pokreta Hutija koji uživaju potporu Irana; budući da se sukob pretvorio u širi, tragičan rat preko posrednika između dvije najveće sile u regiji;

 

B.  budući da je nakon dvogodišnje borbe Jemen postao poprište jedne od najvećih humanitarnih kriza na svijetu, pri čemu 18,8 milijuna ljudi, gotovo 70 % stanovništva, treba pomoć; budući da je stanje posebno teško među djecom, od kojih je više od 2,2 milijuna akutno pothranjeno;

C.  budući da je u sukobu smrtno stradalo najmanje 7 800 osoba, od kojih su većina civili, a ranjeno oko 44 000 osoba; budući da je nedavno izbijanje kolere u Jemenu usmrtilo više od 500 osoba, a u dodatnih 60 000 slučajeva sumnja se na koleru;

D.  budući da je zbog sukoba također došlo do stalnog kršenja ljudskih prava, zlostavljanja i pritvaranja vjerskih manjina te navodnog uključivanja djece u oružani sukob;

E.  budući da je uzrok trenutačnog sukoba u Jemenu neuspjeh uzastopnih vlada da zadovolje demokratske, gospodarske i socijalne težnje jemenskog naroda, što potpiruje nezadovoljstvo, nasilje i podjelu;

F.  budući da je prema mišljenju Stephena O'Briena, zamjenika glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja i koordinatora za pružanje hitne pomoći, građanski rat doveo Jemen na rub „potpunog društvenog, gospodarskog i institucionalnog sloma”, pri čemu treba hitno poduzeti međunarodne mjere da bi se okončale patnje tamošnjeg stanovništva;

G.  budući da je islamistička teroristička skupina al-Kaida iskoristila sukob i kaos za jačanje svoje prisutnosti na jugu i jugoistoku zemlje;

H.  budući da su hutijski vojnici optuženi za upotrebu teškog naoružanja u naseljenim područjima, dok je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom optužena za zračne napade na bolnice i druge civilne objekte;

I.  budući da je stabilan i siguran Jemen s vladom koja ispravno funkcionira ključan za međunarodne napore u borbi protiv ekstremizma i nasilja u regiji i izvan nje, kao i za održiv mir i stabilnost unutar samog Jemena;

J.  budući da se na sastanku donatora na visokoj razini u povodu humanitarne krize u Jemenu, održanom 25. travnja 2017. u Ženevi, u Švicarskoj, Europska unija obvezala da će izdvojiti 116 milijuna EUR za hitne humanitarne potrebe s ciljem spašavanja života i kao potporu za otpornost i rani oporavak; budući da su međunarodne donatorske obveze preuzete na tom sastanku ukupno dosegle 1,1 milijardu USD;

K.  budući da su Hutiji i savezničke snage optuženi za ozbiljna kršenja ratnih propisa zbog postavljanja zabranjenih protupješačkih mina, lošeg postupanja s pritvorenicima i ispaljivanja neselektivnih raketa na naseljena područja Jemena i južne Saudijske Arabije u kojima su ubijene stotine civila;

L.  budući da se koaliciju okrivljuje da je u desecima zračnih napada neselektivno ili nerazmjerno ubila i ranila na tisuće civila kršeći ratne propise, među ostalim korištenjem međunarodno zabranjenog kazetnog streljiva;

M.  budući da su zaraćene strane u Jemenu započele mirovne pregovore u Kuvajtu u travnju 2016., da bi ih prekinuli već u kolovozu te godine; budući da su propali noviji napori da se strane vrate pregovorima i da se nastavljaju zračni napadi koalicije i borbe na tlu;

1.  osuđuje neprekidno nasilje u Jemenu i posljedice koje nanosi nedužnim muškarcima, ženama i djeci;

2.  odlučno poziva sve sukobljene strane da okončaju borbe i što prije nastave smislene mirovne pregovore kako bi u interesu svih svojih građana stvorile održiv, miran i pluralistički Jemen;

3.  izražava duboku zabrinutost da bi kontinuirano nasilje i nestabilnost u Jemenu mogli terorističkim i ekstremističkim skupinama omogućiti iskorištavanje sadašnjeg stanja, što bi imalo šire posljedice za sigurnost u regiji i izvan nje;

4.  smatra da Saudijska Arabija i Iran imaju ključnu ulogu u rješavanju krize te poziva obje strane da rade na poboljšanju bilateralnih odnosa i pokušaju surađivati kako bi se okončale borbe u Jemenu;

5.  duboko žali zbog pogibije civila i humanitarnih radnika u Jemenu i očito neselektivnih napada na civilnu infrastrukturu, uključujući škole i bolnice;

6.  čvrsto vjeruje da se kriza u Jemenu može dugoročno riješiti samo uključivim političkim dijalogom u skladu s okvirom utvrđenim inicijativom Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva, ishodima Konferencije za nacionalni dijalog te raznim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i zaključcima Europskog vijeća;

7.  duboko žali zbog odluke hutijskih boraca i njihovih saveznika da odbace posebnog izaslanika UN-a za Jemen Ismaila Oulda Šeika Ahmeda kao mirovnog pregovarača i smatra da nevoljkost glavnih strana da započnu mirovne pregovore može samo produljiti trajanje sukoba i patnje jemenskog naroda;

8.  poziva sve strane da poštuju ljudska prava i slobode svih građana u Jemenu i svih osoba koje rade za mirovne i humanitarne misije u toj zemlji, uključujući humanitarne radnike, liječnike i novinare;

9.  duboko žali zbog činjenice da nijedna od zaraćenih strana ne provodi vjerodostojne istrage navodnih kršenja ratnih propisa u Jemenu od strane vlastitih snaga te zahtijeva neovisnu istragu svih navodnih slučajeva zlostavljanja, mučenja, ciljanog ubijanja civila i drugih kršenja međunarodnog humanitarnog prava i prava o ljudskim pravima;

10.  podsjeća sve sukobljene strane da je bolničko i medicinsko osoblje izrijekom zaštićeno međunarodnim humanitarnim pravom te da svjestan odabir civila i civilne infrastrukture kao ciljeva predstavlja ratni zločin;

11.  žali što postoje izvješća da se hutijske, vladine i provladine snage i druge naoružane skupine koriste djecom kao vojnicima, koja prema procjenama čine jednu trećinu boraca u Jemenu, te podsjeća sve strane na njihove odgovornosti u skladu s međunarodnim pravom i konvencijama;

12.  osuđuje postojanje izvješća o tome da su Hutiji i savezničke snage odgovorni za prisilne nestanke, mučenje pritvorenika i arbitrarno pritvaranje brojnih aktivista, novinara, plemenskih vođa i političkih protivnika od početka sukoba;

13.  pozdravlja obveze preuzete na sastanku donatora na visokoj razini u povodu humanitarne krize u Jemenu i naglašava potrebu za koordiniranim humanitarnim djelovanjem pod vodstvom UN-a kako bi se olakšale patnje ljudi u Jemenu; dodatno potiče sve zemlje da ispunjavaju obveze koje su preuzele na sastanku donatora kako bi doprinijele zadovoljavanju humanitarnih potreba;

14.  pozdravlja činjenicu da je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda produžilo ciljane sankcije protiv pojedinaca i organizacija koje potkopavaju proces mirne tranzicije u Jemenu;

15.  čvrsto podržava rad Stephena O'Briena, zamjenika glavnoga tajnika Ujedinjenih naroda za humanitarna pitanja i koordinatora za pružanje hitne pomoći, kojim se nastoje ublažiti patnje jemenskog stanovništva;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica, predsjedniku Jemena, jemenskom Zastupničkom domu i glavnom tajniku Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva.