Postup : 2017/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0407/2017

Predkladané texty :

B8-0407/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/06/2017 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0273

NÁVRH UZNESENIA
PDF 274kWORD 52k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.520v01-00
 
B8-0407/2017

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Jemene (2017/2727(RSP))  
B8‑0407/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na závery Rady z 3. apríla 2017 o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2216 (2015), č. 2266 (2016) a č. 2342 (2017) o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nemu,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989 a jeho opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch z roku 2000,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu vrátane jeho článku 15,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení zo septembra 1997,

–  so zreteľom na závery stretnutia na vysokej úrovni, na ktorom sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene a ktoré sa konalo 25. apríla 2017 v Ženeve vo Švajčiarsku;

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Jemen bol v uplynulých dvoch rokoch zatiahnutý do bojov medzi silami lojálnymi voči prezidentovi v exile Abdrabbuhovi Mansúrovi Hádímu, ktorého podporuje medzinárodná koalícia vedená Saudskou Arábiou, a spojencami povstaleckého hnutia húthíov, ktorých podporuje Irán; keďže konflikt sa premenil na rozsiahlu trpkú vojnu medzi dvomi z najvplyvnejších aktérov tohto regiónu;

 

B.  keďže po dvoch rokoch bojov sa Jemen stal miestom jednej z najväčších svetových humanitárnych kríz, kde 18,8 milióna ľudí – takmer 70 % obyvateľstva – potrebuje pomoc; keďže situácia je zúfalá najmä medzi deťmi – viac ako 2,2 milióna z nich je silne podvyživených;

C.  keďže konflikt si vyžiadal smrť najmenej 7 800 osôb, väčšinou civilistov, a zranených bolo ďalších asi 44 000; keďže nedávne vypuknutie cholery v Jemene spôsobilo smrť viac ako 500 osôb, pričom existuje podozrenie na ďalších 60 000 prípadov;

D.  keďže konflikt zároveň vyústil do pokračujúceho porušovania ľudských práv, prenasledovania a zadržiavania náboženských menšín a údajného využívania detí v ozbrojenom konflikte;

E.  keďže terajší konflikt v Jemene má korene v neschopnosti po sebe nasledujúcich vlád plniť demokratické, hospodárske a sociálne očakávania jemenského ľudu, čo vyvolávalo nespokojnosť, násilie a rozpory;

F.  keďže podľa zástupcu generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci a koordinátora núdzovej pomoci Stephena O’Briena občianska vojna zanechala Jemen na pokraji „celkového sociálneho, hospodárskeho a inštitucionálneho kolapsu“, čo si naliehavo vyžaduje medzinárodný zásah, ktorý by ukončil utrpenie jeho obyvateľov;

G.  keďže islamistická teroristická skupina al-Káida využila konflikt a chaos na posilnenie svojej prítomnosti v južnej a juhovýchodnej časti krajiny;

H.  keďže húthíovských vojakov obviňujú z používania ťažkých zbraní v zastavaných oblastiach, zatiaľ čo koalícia pod vedením Saudskej Arábie bola obvinená z uskutočnenia leteckých útokov na nemocnice a iné civilné budovy;

I.  keďže stabilný a bezpečný Jemen s riadne fungujúcou vládou má rozhodujúci význam pre medzinárodné úsilie zamerané na boj proti extrémizmu a násiliu v regióne aj mimo neho, ako aj pre udržateľný mier a stabilitu v Jemene samotnom;

J.  keďže na stretnutí na vysokej úrovni, na ktorom sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene a ktoré sa konalo 25. apríla 2017 v Ženeve vo Švajčiarsku, Európska únia vyčlenila 116 miliónov EUR na pokrytie naliehavých humanitárnych potrieb na záchranu životov a podporu odolnosti a rýchlej obnovy; keďže medzinárodné záväzky na stretnutí dosiahli celkovo 1,1 miliardy USD;

K.  keďže húthíovia a spojenecké sily boli obvinení zo závažného porušovania vojnového práva kvôli kladeniu protipechotných nášľapných mín, zlému zaobchádzaniu s väzňami a plošnému ostreľovaniu osídlených oblastí v Jemene a na juhu Saudskej Arábie, čo spôsobilo smrť stoviek civilistov;

L.  keďže existujú obvinenia, že v dôsledku desiatok koaličných plošných leteckých útokov zahynulo alebo bolo zranených nepomerne viac civilistov, pričom ide o tisíce obetí, čo je v rozpore s vojnovým právom, a to aj v dôsledku používania medzinárodne zakázanej kazetovej munície;

M.  keďže bojujúce strany v Jemene začali mierové rozhovory v Kuvajte v apríli 2016, ktoré už v auguste toho istého roku zlyhali; keďže ďalšie úsilie zamerané na obnovenie rokovaní medzi stranami zlyhalo a koaličné nálety a pozemné boje pokračujú;

1.  odsudzuje pretrvávajúce násilie v Jemene a jeho vplyv na nevinných mužov, ženy a deti;

2.  naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu, aby ukončili boje a čo najskôr obnovili zmysluplné mierové rozhovory v záujme vytvorenia udržateľného, mierového a pluralistického Jemenu, a to v záujme všetkých jeho občanov;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že súčasné pokračujúce násilie a nestabilitu v Jemene by teroristické a extrémistické skupiny mohli zneužiť, čo by malo širšie bezpečnostné dôsledky pre celý región a ďalšie oblasti;

4.  domnieva sa, že kľúč k vyriešeniu krízy držia Saudská Arábia a Irán a naliehavo vyzýva obe strany, aby pracovali na zlepšení bilaterálnych vzťahov a snažili sa spoločne pracovať na ukončení bojov v Jemene;

5.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad smrťou civilistov a humanitárnych pracovníkov v Jemene a nad jednoznačne plošnými útokmi na civilnú infraštruktúru vrátane škôl a nemocníc;

6.  vyjadruje pevné presvedčenie, že jediné dlhodobé riešenie krízy v Jemene je možné prostredníctvom inkluzívneho politického dialógu v súlade s rámcom stanoveným iniciatívou Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, výsledkami konferencie národného dialógu a rôznymi rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a závermi Európskej rady;

7.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím húthíovských bojovníkov a ich spojencov odmietnuť osobitného vyslanca OSN pre Jemen a mierového vyjednávača Ismá’íla wulda šajcha Ahmada a domnieva sa, že neochota hlavných zainteresovaných strán preukázať ochotu začať mierové rokovania môže konflikt a utrpenie jemenského ľudu predĺžiť;

8.  vyzýva všetky strany, aby rešpektovali ľudské práva a slobody všetkých občanov Jemenu a všetkých príslušníkov mierových a humanitárnych misií v krajine vrátane humanitárnych pracovníkov, lekárov a novinárov;

9.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že žiadna z bojujúcich strán neuskutočnila dôveryhodné vyšetrovanie údajného porušovania vojnového práva v Jemene svojimi vojenskými silami a žiada nezávislé vyšetrovanie všetkých obvinení zo zneužívania, mučenia, cieleného zabíjania civilistov a iných foriem porušovania medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv;

10.  pripomína všetkým stranám, že nemocnice a zdravotnícky personál sú výslovne chránené na základe medzinárodného humanitárneho práva a že úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru sú vojnovým zločinom;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vojenské zložky húthíov, vládne a provládne sily a iné ozbrojené skupiny využívajú detských vojakov, ktorí tvoria približne jednu tretinu všetkých bojovníkov v Jemene, a pripomína všetkým stranám ich zodpovednosť podľa medzinárodného práva a medzinárodných dohovorov;

12.  na základe správ odsudzuje skutočnosť, že húthíovia a spojenecké sily sú od začiatku konfliktu zodpovedné za násilné zmiznutia, mučenie väzňov a svojvoľné zadržiavanie mnohých aktivistov, novinárov, kmeňových vodcov a politických oponentov;

13.  víta záväzky prijaté na stretnutí na vysokej úrovni, na ktorom sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, a zdôrazňuje potrebu koordinovaných humanitárnych opatrení pod vedením OSN s cieľom zmierniť utrpenie obyvateľov Jemenu; ďalej naliehavo vyzýva všetky krajiny, aby splnili to, k čomu sa zaviazali na stretnutí darcov, a prispeli tak k riešeniu humanitárnych potrieb;

14.  víta obnovenie cielených sankcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov proti osobám a organizáciám, ktoré sabotujú proces mierovej zmeny v Jemene;

15.  rozhodne podporuje prácu zástupcu generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci a koordinátora núdzovej pomoci Stephena O’Briena a jeho úsilie o zmiernenie utrpenia obyvateľov Jemenu;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, prezidentovi Jemenu, jemenskej snemovni reprezentantov a generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia