Predlog resolucije - B8-0407/2017Predlog resolucije
B8-0407/2017

PREDLOG RESOLUCIJE o humanitarnih razmerah v Jemnu

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Charles Tannock, Karol Karski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anders Primdahl Vistisen, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Monica Macovei, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0407/2017

Postopek : 2017/2727(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0407/2017
Predložena besedila :
B8-0407/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0407/2017

Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarnih razmerah v Jemnu

(2017/2727(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 3. aprila 2017 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN št. 2216 (2015), št. 2266 (2016) in št. 2342 (2017) o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1949 in njenih dodatnih protokolov,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989 ter njenega izbirnega protokola glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih iz leta 2000,

–  ob upoštevanju Deklaracije OZN o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja iz leta 1981,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, vključno z njenim členom 15,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju iz septembra 1997,

–  ob upoštevanju sklepov z donatorske prireditve na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu, ki je potekala 25. aprila 2017 v Ženevi (Švica),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Jemen zadnji dve leti ujet v spopade med silami, zvestimi izgnanemu predsedniku Abdu Rabuju Mansurju Hadiju, ki jih podpira večnacionalna koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ter silami, ki so zaveznice gibanja hutijevskih upornikov, ki ga podpira Iran; ker se je konflikt razvil v širšo in hudo vojno prek posrednikov med dvema največjima silama v regiji;

 

B.  ker je Jemen po dveh letih spopadov postal prizorišče ene največjih humanitarnih kriz na svetu, kjer pomoč potrebuje 18,8 milijona oseb, kar je skoraj 70 % prebivalstva; ker so razmere posebej težke za otroke, saj jih je več kot 2,2 milijona akutno podhranjenih;

C.  ker je konflikt povzročil najmanj 7800 smrtnih žrtev, večinoma med civilisti, ranjenih pa je približno 44.000; ker je zaradi nedavnega izbruha kolere v Jemnu umrlo več kot 500 oseb, 60.000 pa je primerov suma okužbe;

D.  ker se zaradi konflikta nenehno kršijo človekove pravice, povzročil pa je tudi nadlegovanje in pridržanje pripadnikov verskih manjšin ter domnevno uporabo otrok v oboroženih spopadih;

E.  ker sedanji konflikt v Jemnu izvira iz nezmožnosti zaporednih vlad, da bi uresničile težnje jemenskega naroda po demokraciji ter gospodarskem in družbenem razvoju, s čimer so podžgale nezadovoljstvo, nasilje in delitve;

F.  ker je Jemen po besedah generalnega podsekretarja OZN za humanitarne razmere in koordinatorja za nujno pomoč Stephena O’Briena zaradi državljanske vojne na robu „popolnega socialnega, gospodarskega in institucionalnega zloma“ ter je nujno mednarodno posredovanje, da bi se končalo trpljenje tamkajšnjega prebivalstva;

G.  ker je islamistična teroristična skupina Al Kaida izkoristila konflikt in kaos ter okrepila svojo prisotnost na jugu in jugovzhodu države;

H.  ker hutijevske vojake obtožujejo uporabe težkega orožja na naseljenih območjih, koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije pa obtožujejo zračnih napadov na bolnišnice in druge civilne objekte;

I.  ker je stabilen in varen Jemen z dobro delujočo vlado izjemno pomemben za mednarodna prizadevanja v boju proti ekstremizmu in nasilju v regiji in zunaj nje ter za trajni mir in stabilnost znotraj države;

J.  ker se je Evropska unija na donatorski prireditvi na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu, ki je potekala 25. aprila 2017 v Ženevi (Švica), zavezala k pomoči v višini 116 milijonov EUR, ki bo pokrila nujne humanitarne potrebe za reševanje življenj ter podpirala odpornost in čimprejšnjo obnovo; ker so mednarodne obljube na prireditvi dosegle skupaj 1,1 milijarde USD;

K.  ker so tako hutijevski uporniki kot zavezniške sile obtoženi resnih kršitev vojnega prava, saj naj bi nastavljali prepovedane protipehotne mine, slabo ravnali s priporniki in naseljena območja Jemna in Savdske Arabije nediskriminatorno obstreljevali z raketami ter pri tem pobili na stotine civilistov;

L.  ker se koalicijo krivi za desetine zračnih napadov, v katerih je bilo nediskriminatorno in nesorazmerno ubitih in ranjenih na tisoče civilistov, pri čemer je bilo kršeno vojno pravo, tudi z uporabo mednarodno prepovedanega kasetnega streliva;

M.  ker so vojskujoče se strani v Jemnu aprila 2016 začele mirovna pogajanja v Kuvajtu, vendar so ta avgusta istega leta spodletela; ker niso uspela nadaljnja prizadevanja, da bi se pogajanja med stranmi spet začela, koalicijski zračni napadi in spopadi na tleh pa se nadaljujejo;

1.  obsoja nasilje, ki se dogaja v Jemnu, in vpliv, ki ga ima na nedolžne moške, ženske in otroke;

2.  odločno poziva vse strani v konfliktu, naj končajo spopade in ponovno začnejo konstruktivna mirovna pogajanja takoj, ko bo to mogoče, da bi oblikovali trajnosten, miren in pluralističen Jemen, ki je v interesu vseh njegovih državljanov;

3.  je globoko zaskrbljen, da bo nadaljevanje nasilja in nestabilnosti v Jemnu omogočilo izkoriščanje razmer teroristom in skupinam skrajnežev, kar bi pomenilo širše posledice za varnost v tej regiji in zunaj nje;

4.  meni, da sta Savdska Arabija in Iran ključna za rešitev krize, in ju poziva, naj si prizadevata za izboljšanje dvostranskih odnosov in sodelovanje, da bi končala spopade v Jemnu;

5.  globoko obžaluje smrtne žrtve med civilisti in humanitarnimi delavci v Jemnu in očitno vsesplošne napade na civilno infrastrukturo, tudi šole in bolnišnice;

6.  je trdno prepričan, da je krizo v Jemnu mogoče dolgoročno rešiti le z vključujočim političnim dialogom, v skladu z okvirom iz pobude Sveta za sodelovanje v Zalivu, izidom konference za nacionalni dialog ter številnimi sklepi varnostnega sveta OZN in Evropskega sveta;

7.  globoko obžaluje odločitev hutijevskih borcev in njihovih zaveznikov, da posebnega odposlanca OZN za Jemen Ismaila Ulda Šejka Ahmeda ne sprejmejo kot mirovnega pogajalca, in je prepričan, da bo nenaklonjenost, ki jo kažejo ključne strani do novih mirovnih pogajanj, zgolj podaljšala konflikt in trpljenje jemenskega prebivalstva;

8.  poziva vse strani, naj spoštujejo človekove pravice in svoboščine vseh državljanov Jemna in vseh tistih, ki delajo za mirovne in humanitarne misije v državi, vključno s humanitarnimi delavci, zdravniki in novinarji;

9.  globoko obžaluje, da nobena od vojskujočih se strani ni izvedla verodostojne preiskave kršitev vojnega prava v Jemnu, ki naj bi jih domnevno zagrešile njihove sile, in zahteva neodvisno preiskavo vseh obtožb o zlorabah, mučenju, načrtnih pobojih civilistov in drugih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in prava o človekovih pravicah;

10.  želi spomniti vse strani v konfliktu, da mednarodno humanitarno pravo izrecno varuje bolnišnice in zdravstveno osebje ter da so namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo vojna hudodelstva;

11.  obžaluje poročila, da naj bi hutijevske, vladne in provladne sile ter druge oborožene skupine uporabljale otroke vojake, ki naj bi predstavljali približno tretjino vseh borcev v Jemnu, ter želi spomniti vse strani na njihove obveznosti iz mednarodnega prava in konvencij;

12.  obsoja poročila, da so od začetka konflikta hutijevske in zavezniške sile odgovorne za prisilna izginotja, mučenje pripornikov in samovoljna pridržanja številnih aktivistov, novinarjev, plemenskih voditeljev in političnih nasprotnikov;

13.  pozdravlja zaveze z donatorske prireditve na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu in poudarja, da je potrebno usklajeno humanitarno ukrepanje pod vodstvom OZN, da bi se zmanjšalo trpljenje ljudi v Jemnu; poleg tega vse države poziva, naj izpolnijo zaveze z donatorske prireditve in pomagajo pri odzivu na humanitarne potrebe;

14.  pozdravlja ponovno uvedbo ciljno usmerjenih sankcij varnostnega sveta OZN proti posameznikom in organizacijam, ki spodkopavajo miren proces tranzicije v Jemnu;

15.  odločno podpira delo generalnega podsekretarja OZN za humanitarne razmere in koordinatorja za nujno pomoč Stephena O’Briena, s katerim si prizadeva lajšati trpljenje prebivalstva v Jemnu;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, predsedniku Jemna, jemenski poslanci zbornici in generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu.