Процедура : 2017/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0408/2017

Внесени текстове :

B8-0408/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/06/2017 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0273

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 490kWORD 55k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.521v01-00
 
B8-0408/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))


Фабио Масимо Касталдо, Джеймс Карвър, Иняцио Корао, Изабела Адинолфи, Беатрикс фон Щорх от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))  
B8‑0408/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявлението относно Йемен, направено пред Съвета за сигурност на ООН от Стивън О’Брайън, заместник-генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор на помощта при извънредни ситуации, на 26 януари 2017 г. в Ню Йорк,

–  като взе предвид проявата на високо равнище за донорство за хуманитарната криза в Йемен, състояла се в Женева на 25 април 2017 г., и встъпителните думи на генералния секретар на ООН по време на събитието,

–  като взе предвид брифинга от специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен пред откритата сесия на Съвета за сигурност на ООН на 30 май 2017 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Йемен от 3 април 2017 г.,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Йемен, който беше така или иначе най-бедната арабска държава, изпадна в широкообхватни въоръжени конфликти през 2015 г. и вече е класифициран от ООН като място с 3-а степен на криза, т.е. най-тежката форма на широкомащабна хуманитарна криза;

Б.  като има предвид, че над 3 милиона души са били разселени, от които 2 милиона остават в състояние на продължително разселване, 11,3 милиона се нуждаят от услуги на закрила, 17 милиона се нуждаят от хранителна помощ, 14,5 милиона души се нуждаят от вода, канализация и хигиена, 14,8 милиона се нуждаят от достъп до здравеопазване, 4,5 милиона се нуждаят от услуги по изхранване и 4,5 милиона се нуждаят от достъп до подслон и нехранителни стоки; като има предвид, че от началото на конфликта по данни на ООН най-малко 10 000 души са били убити и 44 000 ранени; като има предвид, че въпреки сериозността на кризата Йемен продължава да бъде до голяма степен забравен;

В.  като има предвид, че до момента ООН е проверила над 325 нападения срещу училища, здравни заведения, пазари, пътища, мостове и дори точки за достъп до вода; като има предвид, че над две трети от щетите върху обществената инфраструктура са резултат от въздушните нападения на предвожданата от Саудитска Арабия военна коалиция; като има предвид, че водената от Саудитска Арабия военна намеса в Йемен е била насочени и срещу цивилни лица и е допринесла за създаването на бедствено хуманитарно положение, което засяга населението в цялата страна, има сериозни последици за региона и представлява заплаха за международния мир и сигурност;

Г.  като има предвид, че след две години Саудитска Арабия все още прави въздушна и морска блокада срещу Йемен; като има предвид, че тази блокада има пряка вина за икономическия колапс на страната и глада и силно усложнява хуманитарната криза;

Д.  като има предвид, че някои държави–членки на ЕС продължават да продават оръжие на Саудитска Арабия в нарушение на Общата позиция 2008/944/CFSP на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване(1); като има предвид, че президентът Тръмп наскоро подписа най-голямото споразумение за оръжие в американската история, на стойност 350 милиарда щатски долара, със Саудитска Арабия;

Е.  като има предвид, че нова епидемия от холера е докладвана в Йемен, с поне 86 422 предполагаеми случаи и 676 потвърдени смъртни случая в периода между края на април и началото на юни 2017 г., и допълнителни случаи се очакват през следващите месеци, които биха могли да наброяват между 130 000 и 200 000; като има предвид, че понастоящем повече от 24 милиона души са изложени на риск и положението е критично, тъй като ограниченият технически капацитет възпрепятства широкомащабен отговор; като има предвид, че на 14 май 2017 г. органите в Сана, където е регистриран най-висок брой нови случаи, обяви извънредно положение в контекста на неспособността на системата на здравеопазването да се справи с мащаба на кризата;

Ж.  като има предвид, че само 30 % от необходимите медицински доставки се внасят в страната, събирането на отпадъците в града е нередовно и повече от 8 милиона души нямат достъп до безопасна питейна вода и канализация; като има предвид, че тези обстоятелства са идеални условия за разпространението на епидемията от холера;

З.  като има предвид, че принудителното разселване на цивилно население продължава да бъде основната характеристика на продължаващия конфликт в Йемен, като близо 2 милиона души продължават да бъдат разселени от домовете си и почти една четвърт от тях живеят в колективни центрове;

И.  като има предвид, че децата са натоварени с непропорционално голяма тежест, като съставляват повече от половината от хората, разселени в Йемен; като има предвид, че УНИЦЕФ предупреждава, че на всеки 10 минути умира по едно дете в Йемен от предотвратими заболявания; като има предвид, че недохранването при децата е рекордно високо в Йемен, с приблизително 462 000 деца, страдащи от тежка форма на остро недохранване; като има предвид, че общо 9,6 милиона деца, или над 80 % от всички деца в Йемен, се нуждаят от хуманитарна помощ;

Й.  като има предвид, че НПО и агенциите, които работят на място, страдат от силен недостиг на финансиране; като има предвид, че в края на април финансовият дефицит на УНИЦЕФ възлизаше на 60 % и общо поне 141,7 милиона щатски долара са необходими за оказването на неотложна помощ, включително в областта на изхранването, здравеопазването, водата, канализацията и хигиената, образование и услугите на закрила, както и за гарантиране, че тя достига почти 10 милиона деца и техните семейства;

К.  като има предвид, че възнагражденията за служителите в публичния сектор са все още неизплатени, като много жизнено важни здравни и работещи в областта на образованието и санитарни работници не са получавали заплащане в продължение на повече от осем месеца, като по този начин се възпрепятстват продължаващите хуманитарни усилия и усилия за ранно възстановяване;

Л.  като има предвид, че ООН проведе проява на високо равнище за донорство за хуманитарната криза в Йемен, организирана съвместно от правителствата на Швейцария и Швеция, при която донорите се ангажираха да предоставят 1,1 милиарда щатски долара, за да се помогне на спешно нуждаещите се в Йемен; като има предвид, че очакваните разходи съгласно Плана за хуманитарна реакция в Йемен възлизат на 2,1 милиарда щатски долара;

M.  като има предвид, че сраженията в близост до пристанището на Ал Худайда продължават да будят голямо безпокойство, след като работната група относно движението на населението, ръководена от ВКБООН и МОМ предупреди, че по-нататъшното изостряне на конфликта в района би довело до разселването на между 100 000 и половин милион души; като има предвид, че закриването на пристанището също би имало изключително тежки последствия за предоставянето на хуманитарна помощ за Йемен;

Н.  като има предвид, че има данни, че случаите на насилие, основано на пола, са се увеличили с над 63 % в сравнение с периода преди конфликта и към началото на 2017 г. е имало 10 806 докладвани случая;

O.  като има предвид, че разпокъсаността на страната и продължаващият конфликт позволяват на Ал‑Кайда, ИДИЛ/Даиш и други терористични групи да увеличат присъствието си на място;

П.  като има предвид, че от началото на конфликта Комисията е предоставила хуманитарна помощ за обща сума в размер на 166 милиона евро; като има предвид, че Комисията обеща 46 милиона евро в рамките на Плана за изпълнение на хуманитарните дейности на ГД „Хуманитарна помощ“ за 2016 г.; като има предвид, че допълнителна сума в размер на 70 милиона евро се очаква да бъде мобилизирана в помощ за развитие през 2017 г.;

1.  отново потвърждава изключителната си загриженост по повод на опустошителните последици от продължаващия конфликт за Йемен и неговото население; признава, че настоящата криза се превърна в най-голямата хуманитарна криза за една нация в света и все още не получава вниманието, което заслужава; призовава всички международни участници да поставят положението в Йемен на челно място в международния дневен ред и да работят заедно за намирането на решения;

2.  решително осъжда въздушните удари на ръководената от Саудитска Арабия коалиция срещу Йемен, които доведоха до хиляди смъртни случаи и унищожаването на важни граждански инфраструктурни обекти, като по този начин допринесоха за влошаване на хуманитарната криза; счита, че тези въздушни нападения могат да представляват военни престъпления; подчертава, че гарантирането на отчетност за нарушенията е от основно значение за постигането на трайно разрешаване на конфликта; призовава иранските органи да използват влиянието си по отношение на режима Салех/хути, за да прекратят ракетните нападения срещу Саудитска Арабия, които изострят конфликта;

3.  припомня на страните в конфликта още веднъж, че предоставянето на навременен и безпрепятствен хуманитарен достъп е ключово задължение съгласно международното хуманитарно право; призовава ръководената от Саудитска Арабия коалиция да вдигне блокадата, която сериозно вреди на цивилното население на Йемен; изразява съжаление, че продължават да съществуват значителни предизвикателства пред хуманитарната помощ и хуманитарните работници, които желаят да получат достъп до населението в нужда, поради активните боеве, несигурността, бюрократичните пречки и липсата на финансиране; в частност настоятелно призовава ръководената от Саудитска Арабия коалиция да премахне пречките, пред които са изправени участниците в хуманитарни действия, включително като им се отказва транспорт в страната и издаване на необходимите разрешения;

4.  изтъква, че насилието и конфликтите са основни причини за разселването в Йемен, тъй като по-голямата част от вътрешно разселените лица са от провинции, където се шири насилие; изразява облекчение, че от март 2015 г. насам над 900 000 души са били в състояние да се завърнат по домовете си; при все това изтъква, че завърналите се лица често се оказват в много трудни условия, тъй като откриват огромни разрушения и липса на възможности при връщането си;

5.  припомня отново, че страните в конфликта имат отговорност да защитават цивилното население и гражданските инфраструктури; призовава за действия за предотвратяване и реакция на всички форми на насилие, включително сексуално и основано на пола насилие; призовава за плащането на дължимите заплати, така че йеменски граждани да могат да се опитат да предоставят базови условия за своите семейства, и настоятелно призовава саудитската коалиция да гарантира, че това се третира като приоритет;

6.  призовава страните в конфликта да поемат ангажимент да постигнат компромис относно ситуацията в Ал Худайда, с цел да се предотврати затварянето на пристанището, тъй като това би имало сериозни последици за доставките на храни и лекарства; приветства и подкрепя предложението на специалния пратеник на ООН в тази връзка; също така призовава коалицията да отвори отново граждански летища за търговски въздушен трафик, да включи хуманитарни полети, както и гарантира прозрачно управление на летище Аден;

7.  отново заявява позицията си, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че единственото възможно решение е посредством процес на договаряне между страните; приветства ролята и подкрепя усилията на генералния секретар на ООН и на специалния пратеник на ООН за Йемен; призовава всички страни в конфликта, както и регионалните действащи лица да започнат конструктивен процес под ръководството на ООН за намаляване на ескалацията на конфликта, да осигуряват помощ за цивилното население, както и да постигнат договореност за слагане на край на насилието; настоятелно призовава ръководената от Саудитска Арабия коалиция да включи всички основни представители на народа на Йемен в преговорите, за да се гарантира, че никакво решение не се налага отгоре, а получава широка подкрепа, и настоятелно призовава администрацията на Салех/хути да възстанови сътрудничеството си със специалния пратеник на ООН;

8.  призовава за спешни, засилени и координирани хуманитарни действия под ръководството на ООН; приветства провеждането на проявата на високо равнище за донорство за хуманитарната криза в Йемен и призовава страните да изпълнят своите обещания във възможно най-кратък срок; изразява загриженост, че Планът на ООН за хуманитарна реакция за Йемен все още не разполага с достатъчно средства; призовава за подновяване на ангажимента от страна на международната общност, и по-специално Съвета за сътрудничество в Персийския залив и ЕС и неговите държави членки в това отношение;

9.  повтаря своето искане към заместник-председателя/върховен представител да започне инициатива за налагане от страна на ЕС на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия с оглед на сериозните твърдения за нарушения на международното хуманитарно право от Саудитска Арабия в Йемен и обстоятелството, че продължаването на издаване на разрешения за продажба на оръжия на Саудитска Арабия съответно би било в нарушение на общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.

(1)

ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

Правна информация - Политика за поверителност