Διαδικασία : 2017/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0408/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0408/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0273

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 494kWORD 56k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.521v01-00
 
B8-0408/2017

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2017/2727(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Υεμένη (2017/2727(RSP))  
B8‑0408/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για την Υεμένη στην οποία προέβη στο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Stephen O’Brien, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για Ανθρωπιστικά Ζητήματα και Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας, στη Νέα Υόρκη, στις 26 Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία διεξήχθη στη Γενεύη στις 25 Απριλίου 2017, και τις εισαγωγικές παρατηρήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην εκδήλωση αυτή,

–  έχοντας υπόψη την ενημερωτική δήλωση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Υεμένη στην ανοικτή σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 30 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017 για την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη, η οποία ήταν ήδη η φτωχότερη αραβική χώρα, βυθίστηκε σε μια γενικευμένη ένοπλη σύγκρουση το 2015 και ότι ο ΟΗΕ την κατατάσσει σήμερα στο επίπεδο 3 έκτακτης ανάγκης, ήτοι στη σοβαρότερη μορφή ανθρωπιστικής κρίσης μεγάλης κλίμακας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν, εκ των οποίων 2 εκατομμύρια παραμένουν σε παρατεταμένο εκτοπισμό, 11,3 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται υπηρεσίες προστασίας, 17 εκατομμύρια χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια, 14,5 εκατομμύρια έχουν ανάγκη από ύδρευση, αποχέτευση και υπηρεσίες υγιεινής, 14,8 εκατομμύρια χρειάζονται πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, 4,5 εκατομμύρια έχουν ανάγκη από υπηρεσίες διατροφής και 4,5 εκατομμύρια χρήζουν πρόσβασης σε στέγαση και μη εδώδιμα προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αρχή της σύρραξης, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 10 000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 44 000 έχουν τραυματιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σοβαρότητα της κρίσης, η Υεμένη παραμένει σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, ο ΟΗΕ έχει επιβεβαιώσει πάνω από 325 επιθέσεις σε σχολεία, υγειονομικές εγκαταστάσεις, αγορές, δρόμους, γέφυρες, ακόμα και σημεία ύδρευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από τα δύο τρίτα των ζημιών που υπέστη η δημόσια υποδομή είναι το αποτέλεσμα αεροπορικών επιθέσεων από τον στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική επέμβαση υπό σαουδαραβική ηγεσία στην Υεμένη είχε αδιακρίτως ως στόχο αμάχους και έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης, η οποία επηρεάζει τον λαό όλης της χώρας, έχει σοβαρές επιπτώσεις για την περιοχή και συνιστά απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από δύο χρόνια, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει τον εναέριο και θαλάσσιο αποκλεισμό κατά της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός ευθύνεται άμεσα για την οικονομική κατάρρευση της χώρας και τον λιμό και επιδεινώνει σοβαρά την ανθρωπιστική κρίση·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να πουλούν όπλα στη Σαουδική Αραβία, κατά παράβαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(1)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Trump υπέγραψε πρόσφατα τη μεγαλύτερη συμφωνία όπλων στην αμερικανική ιστορία, αξίας 350 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων, με τη Σαουδική Αραβία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα αναφέρθηκε το ξέσπασμα μιας επιδημίας χολέρας στην Υεμένη, με τουλάχιστον 86 422 ύποπτα κρούσματα και 676 επιβεβαιωμένους θανάτους ανάμεσα στα τέλη Απριλίου και τις αρχές Ιουνίου  2017, και ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κατά τους προσεχείς μήνες αναμένεται να ανέλθει ανάμεσα στα 130 000 και τα 200 000· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος πάνω από 24 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς οι περιορισμένες τεχνικές ικανότητες εμποδίζουν μια μεγάλης κλίμακας αντίδραση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Μαΐου 2017, οι αρχές της Σαναά, όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη έξαρση, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπροστά στην ανικανότητα του συστήματος υγείας να αντιμετωπίσει μια κρίση τέτοιου μεγέθους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη χώρα εισάγεται μόνον το 30% του απαραίτητου ιατρικού υλικού, ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων στις πόλεις δεν γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ότι πάνω από 8 εκατομμύρια άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε κατάλληλες υπηρεσίες αποχέτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες αυτές είναι ιδανικές για την εξάπλωση της επιδημίας χολέρας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός αμάχων παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό της υφιστάμενης σύγκρουσης στην Υεμένη, καθώς περίπου 2 εκατομμύρια άτομα παραμένουν εκτοπισμένα από τις εστίες τους, εκ των οποίων περίπου το ένα τέταρτο ζει σε συλλογικά κέντρα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά επιβαρύνονται υπέρμετρα, καθώς αποτελούν πάνω από το ήμισυ των ανθρώπων που είναι σήμερα εκτοπισμένοι στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNICEF προειδοποιεί ότι ένα παιδί πεθαίνει κάθε 10 λεπτά στην Υεμένη από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παιδικός υποσιτισμός ουδέποτε υπήρξε τόσο υψηλός στην Υεμένη, καθώς εκτιμάται ότι 462 000 παιδιά πλήττονται από σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν γένει, 9,6 εκατομμύρια παιδιά, ή πάνω από το 80% όλων των παιδιών της Υεμένης, χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ και οι οργανισμοί που εργάζονται επί τόπου έχουν σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη Απριλίου, το χρηματοδοτικό κενό της UNICEF ανήλθε στο 60% και ότι, συνολικά, τουλάχιστον 141,7 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια είναι απαραίτητα για την παροχή έκτακτης βοήθειας, μεταξύ άλλων στους τομείς της διατροφής, της υγείας, των υδάτων, της αποχέτευσης, της υγιεινής, της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών προστασίας, καθώς και για να διασφαλιστεί ότι η βοήθεια αυτή φτάνει σε περίπου 10 εκατομμύρια παιδιά και στις οικογένειές τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν απλήρωτοι, με πολλούς εργαζομένους σε ζωτικούς τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η αποχέτευση, να μην έχουν πληρωθεί εδώ και οκτώ και πλέον μήνες, κάτι που παρεμποδίζει την ανθρωπιστική δράση και τις πρώτες προσπάθειες ανόρθωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ πραγματοποίησε υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία συνδιοργανώθηκε από τις κυβερνήσεις της Ελβετίας και της Σουηδίας, και κατά τη διάρκεια της οποίας οι χορηγοί προέβησαν σε δεσμεύσεις ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προκειμένου να βοηθηθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμώμενες ανάγκες, βάσει του Σχεδίου Ανθρωπιστικής Απόκρισης για την Υεμένη, ανέρχονται σε 2,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εχθροπραξίες κοντά στο λιμάνι της Al-Hudaida εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία, καθώς η επιχειρησιακή ομάδα για τη μετακίνηση του πληθυσμού, η οποία διευθύνεται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, έχει προειδοποιήσει ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή θα οδηγούσε στη μετακίνηση ενός αριθμού ανθρώπων που κυμαίνεται μεταξύ 100 000 και 500 000· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο του λιμανιού θα είχε επίσης εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στην παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά βίας με βάση το φύλο φέρονται να έχουν αυξηθεί πάνω από 63% από τότε που άρχισε η σύγκρουση, και ότι από τις αρχές του 2017 έχουν αναφερθεί 10 806 κρούσματα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της χώρας και η εν εξελίξει σύγκρουση δίνουν τη δυνατότητα στην Al‑Qaeda, το ISIS/Daesh και άλλες τρομοκρατικές ομάδες να αυξήσουν την επιτόπια παρουσία τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση, η Επιτροπή έχει παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια συνολικού ύψους 166 εκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υποσχέθηκε 46 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο του σχεδίου εφαρμογής ανθρωπιστικής βοήθειας της ECHO για το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετο ποσό 70 εκατομμυρίων EUR αναμένεται να κινητοποιηθεί ως ανθρωπιστική βοήθεια το 2017·

1.  επαναλαμβάνει τη βαθύτατη ανησυχία του για τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η εν εξελίξει σύγκρουση για την Υεμένη και τον πληθυσμό της· αναγνωρίζει ότι η κρίση αυτή έχει καταστεί η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο που έχει πλήξει μία και μόνη χώρα και εξακολουθεί να μη επισύρει την προσοχή που αξίζει· καλεί όλους τους διεθνείς φορείς να θέσουν την κατάσταση στην Υεμένη στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας και να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων·

2.  καταδικάζει σθεναρά τις αεροπορικές επιθέσεις του συνασπισμού υπό σαουδαραβική ηγεσία κατά της Υεμένης, που έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και την καταστροφή βασικών μη στρατιωτικών υποδομών, συντελώντας έτσι στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης· θεωρεί ότι οι αεροπορικές αυτές επιθέσεις ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου· τονίζει ότι η διασφάλιση της λογοδοσίας για τις βιαιοπραγίες είναι απαραίτητη για την επίτευξη μόνιμης διευθέτησης της σύγκρουσης· καλεί τις ιρανικές αρχές να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους έναντι του καθεστώτος Saleh/Houthi, ώστε να σταματήσουν οι πυραυλικές επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες επιτείνουν τη σύγκρουση·

3.  υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά στα αντιμαχόμενα μέρη τη βασική τους υποχρέωση, δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, να παράσχουν έγκαιρη και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση· καλεί τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό να άρει τον αποκλεισμό, ο οποίος βλάπτει σοβαρά τον άμαχο πληθυσμό της Υεμένης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και οι φορείς της ανθρωπιστικής βοήθειας που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στους χρήζοντες βοήθεια, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις, λόγω της ενεργού μάχης, της ανασφάλειας, των γραφειοκρατικών εμποδίων και της ελλιπούς χρηματοδότησης· ζητεί, ειδικότερα, από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ανθρωπιστικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης μεταφοράς εντός της χώρας και της άρνησης παροχής των απαραίτητων εγκρίσεων·

4.  τονίζει ότι η βία και η σύγκρουση αποτελούν τα πρωταρχικά αίτια του εκτοπισμού στην Υεμένη, καθώς η πλειονότητα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων προέρχονται από διοικητικές επαρχίες όπου μαίνεται η βία· εκφράζει την ανακούφισή του για το γεγονός ότι, από τον Μάρτιο του 2015, πάνω από 900 000 άτομα μπόρεσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους· τονίζει, ωστόσο, ότι οι επιστρέφοντες αντιμετωπίζουν συχνά πολύ δυσχερείς συνθήκες, δεδομένου ότι, κατά την επιστροφή τους, ανακαλύπτουν εκτεταμένες καταστροφές και έλλειψη ευκαιριών·

5.  υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά ότι τα αντιμαχόμενα μέρη έχουν ευθύνη όσον αφορά την προστασία του άμαχου πληθυσμού και των μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων· ζητεί την ανάληψη δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της βίας που βασίζεται στο φύλο· ζητεί να καταβληθούν οι απλήρωτοι μισθοί, ώστε οι πολίτες της Υεμένης να μπορούν να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των οικογενειών τους, και ζητεί από τον σαουδαραβικό συνασπισμό να διασφαλίσει ότι τούτο θα αποτελέσει προτεραιότητα·

6.  καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη να δεσμευτούν να επιτύχουν κάποιον συμβιβασμό όσον αφορά την κατάσταση στην Al Hudaydah, ώστε να αποτραπεί το κλείσιμο του λιμανιού, το οποίο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και φάρμακα· επικροτεί και υποστηρίζει την πρόταση του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ στο θέμα αυτό· καλεί επίσης τον συνασπισμό να ανοίξει εκ νέου τα πολιτικά αεροδρόμια στην εμπορική εναέρια κυκλοφορία, προκειμένου να περιληφθούν οι ανθρωπιστικές πτήσεις, και να διασφαλίσει τη διαφανή διαχείριση του αεροδρομίου του Άντεν·

7.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι μπορεί να υπάρξει μη στρατιωτική λύση στη σύγκρουση στην Υεμένη και ότι η μόνη δυνατή λύση είναι μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ των μερών· χαιρετίζει τον ρόλο και στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη· καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη και τους περιφερειακούς φορείς να συνεργαστούν εποικοδομητικά σε μια διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού και τη διαπραγμάτευση μιας διευθέτησης για τον τερματισμό της βίας· ζητεί από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό να περιλάβει όλους τους βασικούς εκπροσώπους του λαού της Υεμένης στις συνομιλίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οιαδήποτε λύση δεν θα επιβληθεί άνωθεν αλλά θα έχει ευρεία στήριξη, και ζητεί από τη διοίκηση Saleh/Houthi να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ·

8.  ζητεί την ανάληψη επείγουσας, ενισχυμένης και συντονισμένης ανθρωπιστικής δράσης υπό την ηγεσία του ΟΗΕ· χαιρετίζει τη διεξαγωγή της υψηλού επιπέδου εκδήλωσης χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, και καλεί τα μέρη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους το ταχύτερο δυνατόν· εκφράζει την ανησυχία του διότι το σχέδιο ανθρωπιστικής απόκρισης για την Υεμένη εξακολουθεί να πάσχει από σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης· ζητεί την ανανέωση της δέσμευσης της διεθνούς κοινότητας, και ιδίως του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και της ΕΕ και των κρατών μελών της, στο θέμα αυτό·

9.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την ΑΕ/ΥΕ να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία με στόχο την επιβολή εμπάργκο όπλων από την πλευρά της ΕΕ έναντι της Σαουδικής Αραβίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις, εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Υεμένη και το γεγονός ότι, κατά συνέπεια, η συνέχιση της χορήγησης αδειών για πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία θα οδηγούσε σε παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, και την Κυβέρνηση της Υεμένης.

(1)

ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου