Postupak : 2017/2727(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0408/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0408/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/06/2017 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0273

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 177kWORD 52k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.521v01-00
 
B8-0408/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o humanitarnom stanju u Jemenu (2017/2727(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o humanitarnom stanju u Jemenu (2017/2727(RSP))  
B8-0408/2017

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir izjavu o Jemenu koju je 26. siječnja 2017. pred Vijećem sigurnosti UN-a dao Stephen O'Brien, zamjenik glavnog tajnika UN-a za humanitarna pitanja i koordinator za pružanje hitne pomoći,

–  uzimajući u obzir sastanak donatora na visokoj razini u povodu humanitarne krize u Jemenu koji je održan 25. travnja 2017. u Ženevi i izjavu glavnog tajnika UN-a pri otvaranju tog sastanka,

–  uzimajući u obzir izvješće koje je posebni izaslanik glavnog tajnika UN-a za Jemen 30. svibnja 2017. predstavio na otvorenoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 3. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Jemenu,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Jemen, koji je ionako najsiromašnija arapska zemlja, 2015. zahvatio opći oružani sukob i da sada prema klasifikaciji UN-a u toj zemlji vlada krizno stanje treće razine, što je najozbiljniji oblik velike humanitarne krize;

B.  budući da je raseljeno više od 3 milijuna ljudi, od kojih 2 milijuna dugotrajno, da 11,3 milijuna osoba treba usluge zaštite, 17 milijuna treba pomoć u hrani, 14,5 milijuna vodu i sanitarne usluge, 14,8 milijuna pristup zdravstvenoj skrbi, 4,5 milijuna pomoć u vezi s ishranom, a 4,5 milijuna smještaj i neprehrambene proizvode; budući da je prema UN-u od početka sukoba ubijeno najmanje 10 000 i ranjeno 44 000; budući da je Jemen unatoč ozbiljnosti krize i dalje u velikoj mjeri zanemaren;

C.  budući da je UN dosad potvrdio više od 325 napada na škole, zdravstvene ustanove, tržnice, ceste, mostove te čak i na vodoopskrbne punktove; budući da je šteta na javnoj infrastrukturi u više od dvije trećine slučajeva posljedica zračnih napada vojne koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije; budući da se u vojnoj intervenciji u Jemenu pod vodstvom Saudijske Arabije neselektivno napada civilno stanovništvo i da ta intervencija doprinosi razvoju katastrofalnog humanitarnog stanja koje pogađa stanovništvo cijele zemlje, da ima ozbiljne posljedice za tu regiju i predstavlja prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti;

D.  budući da Saudijska Arabija nakon dvije godine još uvijek provodi zračnu i pomorsku blokadu Jemena; budući da ta blokada izravno doprinosi gospodarskom slomu zemlje i gladi te da ozbiljno pogoršava humanitarnu krizu;

E.  budući da neke države članice EU-a i dalje prodaju oružje Saudijskoj Arabiji, kršeći time odredbe Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme(1); budući da je predsjednik Trump sa Saudijskom Arabijom nedavno potpisao najveći ugovor o prodaji oružja u američkoj povijesti vrijedan 350 milijardi USD;

F.  budući da je u Jemenu zabilježena nova epidemija kolere u kojoj je u razdoblju između kraja travnja i početka lipnja 2017. zabilježeno najmanje 86 422 slučajeva sumnje na koleru i 676 potvrđenih smrtnih slučajeva te da se u nadolazećim mjesecima očekuje od 130 000 do 200 000 slučajeva kolere; budući da je u ovom trenutku ugroženo više od 24 milijuna ljudi i da je stanje kritično, s obzirom na to da ograničeni tehnički kapaciteti onemogućuju sveobuhvatan odgovor; budući da su vlasti u Sani, gdje je zabilježen najveći porast broja slučajeva, 14. svibnja 2017. proglasile izvanredno stanje u okolnostima u kojima se zdravstveni sustav nije mogao nositi s razmjerom krize;

G.  budući da se u zemlju uvozi tek 30 % nužnih medicinskih potrepština, da se otpad u gradovima neredovito odvozi i da više od 8 milijuna ljudi nema pristup vodi sigurnoj za piće i sanitarnoj infrastrukturi; budući da su takve okolnosti idealne za širenje epidemije kolere;

H.  budući da je prisilno raseljavanje civila i dalje ključni element aktualnog sukoba u Jemenu, s obzirom na to da je gotovo 2 milijuna osoba i dalje raseljeno i da se nalazi daleko od svojih domova i da gotovo četvrtina njih živi u kolektivnim centrima;

I.  budući da djeca, koja čine više od polovice trenutačno raseljenih u Jemenu, nose nerazmjerno velik teret; budući da UNICEF upozorava da u Jemenu svako 10 minuta premine jedno dijete od bolesti koja se može spriječiti; budući da je pothranjenost djece u Jemenu dosegnula dosad nezabilježenu razinu i da se procjenjuje da 462 000 djece pati od ozbiljne akutne pothranjenosti; budući da, uzevši općenito, 9,6 milijuna djece, odnosno više od 80 % sve djece u Jemenu treba humanitarnu pomoć;

J.  budući da nevladinim organizacijama i agencijama koje rade na terenu nedostaju velike količine financijskih sredstava; budući da je krajem travnja UNICEF-u nedostajalo 60 % financijskih sredstava i da je potrebno ukupno najmanje 141,7 milijuna USD kako bi se osigurala hitna pomoć, među ostalim u pogledu hrane, zdravstvene skrbi, vode, sanitarne infrastrukture, obrazovanja i zaštite te kako bi se osiguralo da ta pomoć dopre do gotovo 10 milijuna djece i njihovih obitelji;

K.  budući da se plaće zaposlenih u javnom sektoru i dalje ne isplaćuju te da brojni radnici u ključnim sektorima kao što su zdravstvo, obrazovanje i sanitarne usluge već duže od osam mjeseci nisu primili plaću, što otežava aktualni humanitarni angažman i pomoć za rani oporavak;

L.  budući da je UN održao sastanak donatora na visokoj razini u povodu humanitarne krize u Jemenu čiji su domaćini bili vlade Švicarske i Švedske i na kojem su se donatori obvezali da će izdvojiti 1,1 milijardu USD pomoći ljudima u potrebi u Jemenu; budući da se u okviru Plana humanitarne pomoći za Jemen procjenjuje da potrebe iznose 2,1 milijarda USD;

M.  budući da su sukobi kod lučkog grada Hodeide i dalje veoma zabrinjavajući, u skladu s upozorenjima Radne skupine za kretanje stanovništva pod vodstvom UNHCR-a i Međunarodne organizacije za migracije (engl. International Organization for Migration, IOM), prema kojima bi daljnje zaoštravanje sukoba u tom području moglo dovesti do raseljavanja između 100 000 i pola milijuna ljudi; budući da bi zatvaranje luke također imalo vrlo ozbiljne posljedice za isporuku humanitarne pomoći Jemenu;

N.  budući da je prema nekim navodima broj slučajeva rodno uvjetovanog nasilja porastao za više od 63 % u odnosu na razinu iz razdoblja prije sukoba te da je od početka 2017. prijavljeno 10 806 slučajeva;

O.  budući da rascjepkanost zemlje i aktualni sukob omogućuju Al-Kaidi, tzv. Islamskoj državi i drugim terorističkim skupinama da povećaju svoju prisutnost na terenu;

P.  budući da je Komisija od početka sukoba pružila humanitarnu pomoć u ukupnom iznosu od 166 milijuna EUR; budući da se Komisija u okviru Plana provedbe humanitarne pomoći za 2016. Glavne uprava za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (DG ECHO) obvezala dati 46 milijuna EUR; budući da se očekuje se da će se 2017. mobilizirati dodatnih 70 milijuna EUR u okviru razvojne pomoći;

1.  ponovno izražava svoju veliku zabrinutost zbog razornih posljedica aktualnog sukoba za Jemen i njegovo stanovništvo; prepoznaje da je ta kriza postala najveća humanitarna kriza u kojoj se nalazi jedan narod u svijetu i da još uvijek ne dobiva pozornost koju zaslužuje; poziva sve međunarodne dionike da stanje u Jemenu promiču kao najvažnije međunarodno pitanje i da zajedno rade na pronalasku rješenja;

2.  oštro osuđuje zračne napade na Jemen koje provodi koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije i u kojima su smrtno nastradale tisuće stanovnika i uništena ključna civilna infrastruktura, što je dovelo do pogoršanja humanitarne krize; smatra da bi se ti zračni napadi mogli smatrati ratnim zločinima; naglašava da je utvrđivanje odgovornosti za kršenje prava neophodno za postizanje trajnog rješenja sukoba; poziva iranske vlasti da iskoriste svoj utjecaj na režim bivšeg predsjednika Saleha i pripadnike pokreta hutista kako bi prekinuli raketne napade na Saudijsku Arabiju koji dodatno pogoršavaju taj sukob;

3.  ponovo podsjeća sukobljene strane da je omogućavanje pravovremenog i neometanog humanitarnog pristupa ključna obveza u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom; poziva koaliciju pod vodstvom Saudijske Arabije da ukine blokadu koja ozbiljno ugrožava civilno stanovništvo Jemena; izražava žaljenje zbog činjenice da zbog aktivnih sukoba, nesigurnosti, administrativnih prepreka i nedostatka financiranja i dalje postoje veliki izazovi za pružanje humanitarne pomoći i za humanitarne aktere koji žele doprijeti do ljudi kojima je potrebna pomoć; posebno apelira na koaliciju pod vodstvom Saudijske Arabije da ukloni prepreke s kojima se suočavaju humanitarni akteri, kao što su uskraćivanje prijevoza u zemlju i odbijanje potrebnih odobrenja;

4.  naglašava da su nasilje i sukobi glavni uzroci raseljavanja u Jemenu, s obzirom na to da je većina interno raseljenih osoba iz područja u kojima je nasilje uzelo maha; osjeća olakšanje zbog činjenice da se od ožujka 2015. više od 900 000 osoba moglo vratiti svojim domovima; međutim, naglašava da se povratnici često nađu u nemogućim uvjetima kada otkriju razmjere uništenja i nedostatak mogućnosti nakon povratka;

5.  ponovo podsjeća da sukobljene strane snose odgovornost za zaštitu civila i civilne infrastrukture; poziva na poduzimanje mjera u cilju sprečavanja svih oblika nasilja i odgovora na nasilje, uključujući seksualno i rodno uvjetovano nasilje; poziva na isplatu neisplaćenih plaća kako bi narod Jemena mogao pokušati osigurati osnovne životne uvjete za svoje obitelji i potiče koaliciju pod vodstvom Saudijske Arabije da osigura da to se to pitanje tretira kao prioritet;

6.  poziva sukobljene strane da se zalažu za postizanje kompromisa u vezi sa stanjem u Hodeidi kako bi se spriječilo zatvaranje luke koje bi imalo ozbiljne posljedice za isporuku hrane i lijekova; pozdravlja i podržava prijedlog posebnog izaslanika UN-a u tom pogledu; također poziva koaliciju da ponovo otvori civilne zračne luke za komercijalni zračni promet kako bi se omogućili humanitarni letovi i da osigura transparentno upravljanje zračnom lukom Aden;

7.  ponavlja svoje stajalište da se sukob u Jemenu ne može riješiti vojnim putem i da su pregovori među stranama jedino moguće rješenje tog sukoba; pozdravlja ulogu glavnog tajnika UN-a i posebnog izaslanika UN-a za Jemen te podupire njihova nastojanja; poziva sve strane sukoba i regionalne aktere da se konstruktivno uključe u proces pod vodstvom UN-a u cilju smirivanja sukoba, olakšavanje situacije u kojoj se nalazi civilno stanovništvo i postizanja rješenja za okončanje nasilja kroz pregovore; apelira na koaliciju pod vodstvom Saudijske Arabije da u pregovore uključi sve glavne predstavnike jemenskog naroda kako bi se osiguralo da se rješenje ne nametne odozgo nego da ono dobije široku potporu te potiče administraciju režima bivšeg predsjednika Saleha i pokret hutista da ponovo surađuje s posebnim izaslanikom UN-a;

8.  poziva na poduzimanje hitnih, pojačanih i usklađenih humanitarnih mjera pod vodstvom UN-a; pozdravlja održavanje sastanka donatora na visokoj razini u povodu humanitarne krize u Jemenu i poziva stranke tog sastanka da što prije ispune svoja obećanja; izražava bojazan da za Plan humanitarne pomoći za Jemen još uvijek nisu osigurana dostatna sredstva; poziva međunarodnu zajednicu, a posebno Vijeće za suradnju u Zaljevu te Europsku uniju i njezine države članice da u tom pogledu obnove svoje obveze;

9.  ponovno poziva potpredsjednicu Komisije / visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku EU-a da pokrene inicijativu s ciljem uvođenja embarga na oružje Saudijskoj Arabiji s obzirom na ozbiljne optužbe da Saudijska Arabija u Jemenu krši međunarodno humanitarno pravo i činjenicu da bi se stoga daljnjim dopuštanjem prodaje oružja Saudijskoj Arabiji prekršile odredbe Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica Unije, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju u Zaljevu, glavnom tajniku Lige arapskih država i vladi Jemena.

(1)

SL L 335, 13.2.2008., str. 99.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti