Procedūra : 2017/2727(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0408/2017

Pateikti tekstai :

B8-0408/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/06/2017 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0273

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 413kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.521v01-00
 
B8-0408/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Jemene (2017/2727(RSP))  
B8-0408/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo humanitariniams reikalams ir humanitarinės pagalbos koordinatoriaus Stepheno O’Brieno pareiškimą dėl Jemeno per 2017 m. sausio 26 d. JT Saugumo Tarybos posėdį Niujorke,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 25 d. Ženevoje vykusį krizei Jemene skirtą paramos teikėjų aukšto lygio renginį ir į JT generalinio sekretoriaus įžanginę kalbą šio renginio pradžioje,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene informacinį pranešimą, pateiktą per 2017 m. gegužės 30 d. JT Saugumo Tarybos viešą posėdį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Jemene, kuris ir taip buvo skurdžiausia arabų šalis, nuo 2015 m. vyksta visaapimantis ginkluotas konfliktas ir dabar pagal JT klasifikaciją šioje šalyje yra 3 lygmens nepaprastoji padėtis, t. y. aukščiausio laipsnio didelio masto humanitarinė krizė;

B.  kadangi daugiau nei 3 mln. žmonių buvo perkelti šalies viduje, iš kurių 2 mln. ilgą laiką gyvena kaip perkeltieji asmenys, 11,3 mln. žmonių reikia apsaugos paslaugų, 17 mln. būtina pagalba maistu, 14,5 mln. būtinas vanduo, sanitarinės ir higienos sąlygos, 14,8 mln. reikalinga prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų, 4,5 mln. būtinos mitybos paslaugos ir 4.5 mln. – galimybė prisiglausti ir gauti pagalbą ne maistu; kadangi, JT duomenimis, nuo konflikto pradžios žuvo mažiausiai 10 000 žmonės, o 44 000 buvo sužeisti; kadangi, nepaisant to, kad krizė yra didelė, Jemenas praktiškai lieka pamirštas;

C.  kadangi iki šiol JT patikrino daugiau kaip 325 išpuolius prieš mokyklas, sveikatos priežiūros įstaigas, rinkas, kelius, tiltus ir net vandens ėmimo vietas; kadangi daugiau kaip du trečdaliai žalos viešajai infrastruktūrai padaryti dėl Saudo Arabijos vadovaujamos karinės koalicijos vykdomų oro antpuolių; kadangi Saudo Arabijos vadovaujama karinė intervencija Jemene buvo nesirenkant nukreipta prieš civilius gyventojus ir prisidėjo prie to, kad susidarė katastrofiška humanitarinė padėtis, nuo kurios kenčia gyventojai visoje šalyje, kuri turi rimtų pasekmių regione ir kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui;

D.  kadangi po dvejų metų Saudo Arabija vis dar vykdo Jemeno aviacijos ir laivyno blokadą; kadangi ši blokada yra tiesioginė ekonominio nuosmukio ir bado šalyje priežastis ir dėl jos labai gilėja humanitarinė krizė;

E.  kadangi kai kurios ES valstybės narės ir toliau parduoda ginklus Saudo Arabijai, pažeisdamos 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, nustatančią bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę(1); kadangi prezidentas D. Trumpas neseniai su Saudo Arabija pasirašė didžiausią JAV ginklų istorijoje sutartį, kurios vertė 350 mlrd. JAV dolerių;

F.  kadangi Jemene užregistruotas naujas choleros protrūkis, dėl kurio nuo 2017 m. balandžio mėn. pabaigos iki birželio mėn. pradžios buvo užfiksuota mažiausiai 86 422 įtariami atvejai ir patvirtinti 676 mirčių atvejai, ir manoma, kad per ateinančius mėnesius gali būti dar užfiksuota nuo 130 000 iki 200 000 atvejų; kadangi šiuo metu daugiau nei 24 mln. žmonių gali susirgti šia liga ir padėtis yra kritiška, nes dėl ribotų techninių pajėgumų neįmanomas plataus masto atsakas; kadangi 2017 m. gegužės 14 d. Sanos miesto, kuriame užfiksuotas didžiausias choleros atvejų skaičius, valdžios institucijos paskelbė nepaprastąją padėtį, nes sveikatos priežiūros sistema nebuvo pajėgi įveikti tokio masto krizės;

G.  kadangi į šalį importuojama tik 30 proc. reikiamų medicinos priemonių, miestuose vykdomas nereguliarus šiukšlių surinkimas ir daugiau kaip 8 mln. žmonių neturi galimybių gauti saugaus geriamojo vandens ir tinkamų sanitarinių sąlygų; kadangi šios aplinkybės yra labai palankios choleros epidemijai plisti;

H.  kadangi priverstinis civilių gyventojų perkėlimas tebėra svarbiausias vykstančio konflikto Jemene aspektas, nes 2 mln. žmonių vis dar gyvena toli nuo savo namų, beveik ketvirtadalis iš jų – kolektyviniuose centruose;

I.  kadangi vaikams tenka neproporcingai didelė našta, nes jie sudaro daugiau nei pusę šiuo metu perkeltų žmonių Jemene; kadangi UNICEF įspėja, kad Jemene kas 10 minučių vienas vaikas miršta nuo ligų, kurioms gali būti užkirstas kelias; kadangi prasta vaikų mityba yra didesnė nei kada nors anksčiau Jemene, kur maždaug 462 000 vaikų kenčia nuo didelio ūmaus mitybos nepakankamumo; kadangi apskritai 9,6 mln. vaikų, arba daugiau kaip 80 proc. visų vaikų Jemene, reikalinga humanitarinė pagalba;

J.  kadangi NVO ir agentūroms, dirbančioms vietoje, labai trūksta lėšų; kadangi balandžio mėn. pabaigoje UNICEF finansavimo trūkumas sudarė 60 proc. ir kadangi reikia iš viso bent 141,7 mln. JAV dolerių, kad būtų suteikta neatidėliotina pagalba, įskaitant tokiose srityse kaip mityba, sveikata, vanduo, sanitarija ir higiena, švietimas ir apsaugos paslaugos, ir kad būtų užtikrinta, kad ši pagalba pasiektų apie 10 mln. vaikų ir jų šeimų;

K.  kadangi ir toliau nemokamas darbo užmokestis viešojo sektoriaus darbuotojams ir kadangi daugelis labai svarbiuose sektoriuose, tokiuose kaip sveikatos priežiūra, švietimas ir sanitarija, dirbančių darbuotojų negauna darbo užmokesčio daugiau kaip aštuonis mėnesius, o tai trukdo dedamoms humanitarinės pagalbos ir spartaus atkūrimo pastangoms;

L.  kadangi JT surengė krizei Jemene skirtą paramos teikėjų aukšto lygio renginį, kurį kartu rengė ir Šveicarijos bei Švedijos vyriausybės, ir kadangi per šį renginį paramos teikėjai įsipareigojo skirti 1,1 mlrd. JAV dolerių, siekdami padėti žmonėms, kuriems reikalinga skubi pagalba Jemene; kadangi pagal humanitarinės pagalbos Jemenui planą numatomi poreikiai siekia 2,1 mlrd. JAV dolerių;

M.  kadangi ir toliau kelia didelį nerimą netoli al Chudaidos uosto vykstantys karo veiksmai, nes Darbo grupė gyventojų judėjimo klausimu, vadovaujama Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO), įspėjo, kad sustiprėjus konfliktui šioje zonoje ateityje būtų perkelta nuo 100 000 iki pusės mln. žmonių; kadangi uosto uždarymas taip pat turėtų labai rimtų padarinių humanitarinės pagalbos teikimui Jemene;

N.  kadangi, kaip pranešama, nuo konflikto pradžios smurto dėl lyties atvejų padaugėjo daugiau kaip 63 proc., o nuo 2017 m. pradžios buvo pranešta apie 10 806 tokio tipo atvejus;

O.  kadangi dėl šalies susiskaldymo ir šiuo metu vykstančio konflikto „Al Kaida“, ISIL („Da’esh“) ir kitų teroristinių grupuočių veikla šalyje tapo intensyvesnė;

P.  kadangi nuo konflikto pradžios Komisija skyrė humanitarinę pagalbą, kuri iš viso siekia 166 mln. EUR; kadangi pagal Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų GD 2016 m. Humanitarinės pagalbos įgyvendinimo planą Komisija įsipareigojo skirti 46 mln. EUR; kadangi 2017 m. tikimasi mobilizuoti dar 70 mln. EUR paramos vystymuisi lėšų;

1.  dar kartą pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl tebevykstančio konflikto pražūtingų padarinių Jemenui ir jo gyventojams; pripažįsta, kad ši krizė tapo didžiausia pasaulyje humanitarine krize, apėmusia vieną šalį, ir jai vis dar neskiriamas dėmesys, kokio ji nusipelnė; ragina visus tarptautinius subjektus įtraukti padėties Jemene klausimą tarp svarbiausių tarptautinių prioritetų ir bendradarbiauti kartu siekiant rasti sprendimą;

2.  griežtai smerkia Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos vykdomus oro antpuolius prieš Jemeną, dėl kurių žuvo tūkstančiai žmonių ir buvo sunaikinti svarbiausi civilinės infrastruktūros objektai, o dėl to pagilėjo humanitarinė krizė; mano, kad šie oro antpuoliai gali būti prilyginti karo nusikaltimams; pabrėžia, jog siekiant užtikrinti, kad dabartinio konflikto sprendimas būtų ilgalaikis, būtina užtikrinti atsakomybę už pažeidimus; ragina Irano valdžios institucijas pasinaudoti savo įtaka Saleho (Houthi) režimui, kad būtų nutrauktos raketų atakos prieš Saudo Arabiją, nes dėl to gilinamas konfliktas;

3.  dar kartą primena konflikto šalims, kad užtikrinti galimybę laiku ir nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą yra pagrindinė pareiga pagal tarptautinę humanitarinę teisę; ragina Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją panaikinti blokadą, nes ji labai kenkia Jemeno civiliams gyventojams; apgailestauja dėl to, kad aktyvūs karo veiksmai, nesaugumas, biurokratinės kliūtys ir lėšų trūkumas ir toliau išlieka didžiausiomis problemomis teikiant humanitarinę pagalbą ir humanitarinės pagalbos teikėjams siekiant pasiekti asmenis, kuriems reikia pagalbos; visų pirma primygtinai ragina Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją panaikinti kliūtis, su kuriomis susiduria humanitarinės pagalbos teikėjai, įskaitant draudimą įvažiuoti į šalį ir atsisakymą išduoti reikiamus leidimus;

4.  pabrėžia, kad smurtas ir konfliktas yra pagrindinės perkėlimo Jemene priežastys, nes dauguma šalies viduje perkeltų asmenų yra iš teritorinių vienetų, kuriuose plačiai paplitęs smurtas; džiaugiasi, kad nuo 2015 m. kovo mėn. daugiau kaip 900 000 žmonių buvo suteikta galimybė grįžti į savo namus; vis dėlto pabrėžia, kad grįžę asmenys dažnai patenka į sąlygas, kuriomis neįmanoma gyventi dėl plačiai paplitusio naikinimo ir perspektyvų nebuvimo;

5.  dar kartą primena, kad konflikto šalims tenka atsakomybė apsaugoti civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą; ragina imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią visų formų smurtui, įskaitant seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, ir reaguoti į tai; ragina sumokėti nesumokėtą darbo užmokestį, kad Jemeno gyventojai galėtų pamėginti patenkinti bazinius savo šeimų poreikius, ir ragina Saudo Arabijos koaliciją užtikrinti, kad šis klausimas būtų sprendžiamas prioritetine tvarka;

6.  ragina konflikto šalis įsipareigoti siekti kompromiso dėl padėties al Chudaidoje, kad uostas nebūtų uždarytas, nes uosto uždarymas galėtų turėti rimtų pasekmių maisto ir vaistų tiekimui; palankiai vertina ir remia JT specialiojo pasiuntinio pasiūlymą šiuo klausimu; taip pat ragina koaliciją civilinius oro uostus vėl naudoti komerciniams skrydžiams, įtraukti skrydžius humanitariniais tikslais ir užtikrinti skaidrų Adeno oro uosto valdymą;

7.  dar kartą pakartoja savo poziciją, kad negali būti konflikto Jemene karinio sprendimo ir kad vienintelis galimas sprendimas yra šalių derybos; palankiai vertina JT generalinio sekretoriaus ir JT specialiojo pasiuntinio Jemene vaidmenį ir pastangas; ragina visas konflikto šalis ir regioninius subjektus konstruktyviai dalyvauti procese, kuriam vadovauja JT, siekiant sušvelninti konfliktą, padėti civiliams gyventojams ir derėtis dėl susitarimo panaikinti smurtą; primygtinai ragina Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją į derybas įtraukti visus pagrindinius Jemeno gyventojų atstovus siekiant užtikrinti, kad sprendimas nebūtų primetamas iš viršaus, bet jam būtų pritariama plačiai, ir ragina Saleho (Houthi) administraciją atnaujinti bendradarbiavimą su JT specialiuoju pasiuntiniu;

8.  ragina vadovaujant JT imtis skubių, sustiprintų ir suderintų humanitarinių veiksmų; palankiai vertina surengtą krizei Jemene skirtą paramos teikėjų aukšto lygio renginį ir ragina visas šalis kuo greičiau įvykdyti savo įsipareigojimus; yra susirūpinęs dėl to, kad humanitarinės pagalbos Jemenui planui vis dar labai trūksta lėšų; ragina, kad tarptautinė bendruomenė, ypač Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir ES bei jos valstybės narės atnaujintų savo įsipareigojimus šiuo klausimu;

9.  dar kartą ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę pradėti iniciatyvą, kurią įgyvendinant būtų siekiama taikyti ES ginklų embargą Saudo Arabijai, atsižvelgiant į rimtus įtarimus dėl Saudo Arabijos Jemene vykdomų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų ir į tai, kad toliau teikiant leidimus parduoti ginklus Saudo Arabijai būtų pažeista Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.

(1)

OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika