Návrh uznesenia - B8-0408/2017Návrh uznesenia
B8-0408/2017

NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii v Jemene

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fabio Massimo Castaldo, James Carver, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0407/2017

Postup : 2017/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0408/2017
Predkladané texty :
B8-0408/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0408/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Jemene

(2017/2727(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie o Jemene, ktoré predniesol Bezpečnostnej rade OSN Stephen O’Brien, námestník generálneho tajomníka pre humanitárne záležitosti a koordinátor núdzovej pomoci OSN, v New Yorku 26. januára 2017,

–  so zreteľom na stretnutie na vysokej úrovni konané 25. apríla 2017 v Ženeve, na ktorom sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, a na úvodný príhovor generálneho tajomníka OSN na tomto stretnutí,

–  so zreteľom na brífing osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen na verejnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN konanom 30. mája 2017,

–  so zreteľom na závery Rady o Jemene z 3. apríla 2017,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Jemene, ktorý už bol najchudobnejšou arabskou krajinou, vypukol v roku 2015 všeobecný ozbrojený konflikt a OSN teraz klasifikuje situáciu v krajine ako 3. stupeň núdzového stavu, t. j. najzávažnejšia forma rozsiahlej humanitárnej krízy;

B.  keďže viac ako 3 milióny ľudí bolo vysídlených, z čoho 2 milióny zostávajú v stave dlhodobého vysídlenia, 11,3 milióna osôb potrebuje služby ochrany, 17 miliónov osôb potrebuje pomoc, 14,5 milióna osôb potrebuje vodu, sanitárne a hygienické zariadenia, 14,8 milióna osôb potrebuje prístup k zdravotnej starostlivosti, 4,5 milióna osôb potrebuje služby v oblasti výživy a 4,5 milióna osôb potrebuje prístup k prístreškom a nepotravinovému materiálu; keďže podľa OSN bolo od začiatku konfliktu zabitých najmenej 10 000 ľudí a 44 000 osôb bolo zranených; keďže napriek vážnosti krízy Jemen zostáva do veľkej miery zabudnutý;

C.  keďže doteraz OSN potvrdila viac ako 325 útokov na školy, zdravotnícke zariadenia, trhy, cesty, mosty a dokonca vodné zdroje; keďže viac ako dve tretiny škôd na verejnej infraštruktúre je výsledkom leteckých útokov vojenskej koalície pod vedením Saudskej Arábie; keďže vojenský zásah pod vedením Saudskej Arábie v Jemene sa bez rozdielu zameral na civilistov a prispel k vzniku katastrofálnej humanitárnej situácie, ktorá postihuje obyvateľstvo v celej krajine, má závažné dôsledky pre región a predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť;

D.  keďže po dvoch rokoch Saudská Arábia naďalej realizuje leteckú a námornú blokádu namierenú proti Jemenu; keďže táto blokáda je priamou príčinou hospodárskeho kolapsu krajiny a hladomoru a výrazne zhoršuje humanitárnu krízu;

E.  keďže niektoré členské štáty EÚ naďalej predávajú zbrane Saudskej Arábii, čo je v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu[1]; keďže prezident Trump nedávno podpísal so Saudskou Arábiou dohodu o najväčšom obchode so zbraňami v americkej histórii v hodnote 350 miliárd USD;

F.  keďže podľa správ došlo v Jemene k opätovnému vypuknutiu cholery, keď bolo zaznamenaných aspoň 86 422 podozrivých prípadov a medzi koncom apríla a začiatkom júna 2017 bolo potvrdených 676 úmrtí, pričom sa očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch počet nových prípadov môže dosiahnuť údaj 130 000 až 200 000; keďže v súčasnosti je viac ako 24 miliónov ľudí v ohrození a táto situácia je kritická, lebo obmedzené technické kapacity hatia plnohodnotnú reakciu; keďže 14. mája 2017 orgány v meste Saná, kde sa zaznamenal najvyšší výskyt prípadov, vyhlásili výnimočný stav ako odpoveď na neschopnosť systému zdravotnej starostlivosti čeliť rozsahu krízy;

G.  keďže do krajiny sa dováža iba 30 % požadovaných zdravotníckych potrieb, zber odpadu v mestách nie je pravidelný a viac ako 8 miliónov ľudí nemá prístup k bezpečnej pitnej vode a riadnym sanitárnym zariadeniam; keďže takéto podmienky sú ideálne na šírenie epidémie cholery;

H.  keďže nútené vysídľovanie civilistov je naďalej kľúčovou črtou pretrvávajúceho konfliktu v Jemene, pretože takmer 2 milióny osôb je stále vysídlených z ich domovov, pričom takmer štvrtina z nich žije v zberných strediskách;

I.  keďže deti znášajú neprimeranú záťaž a v súčasnosti tvoria viac ako polovicu vysídlených osôb v Jemene; keďže UNICEF varuje pred tým, že v Jemene zomiera každých 10 minút dieťa následkom chorôb, ktorým možno predchádzať; keďže v Jemene je rekordne vysoká podvýživa detí, keď podľa odhadov 462 000 detí trpí ťažkou akútnou podvýživou; keďže celkovo 9,6 milióna detí alebo viac ako 80 % všetkých detí v Jemene potrebuje humanitárnu pomoc;

J.  keďže MVO a agentúry pôsobiace na mieste sú výrazne podfinancované; keďže koncom apríla schodok financovania UNICEF-u predstavoval 60 % a celkovo sa vyžaduje najmenej 141,7 milióna USD na poskytnutie naliehavej pomoci, a to aj v oblasti výživy, zdravia, vody, sanitácie a hygieny, vzdelávania a služieb ochrany, a na zabezpečenie toho, aby sa táto pomoc dostala k takmer 10 miliónom detí a k ich rodinám;

K.  keďže platy pre zamestnancov verejného sektora sa naďalej nevyplácajú, pričom pracovníci mnohých dôležitých odvetviach ako zdravotníctvo, vzdelávanie a sanitácia už nedostali odmenu viac ako osem mesiacov, čo sťažuje prebiehajúce snahy zamerané na humanitárnu pomoc a úsilie o rýchlu obnovu;

L.  keďže OSN zorganizovala stretnutie na vysokej úrovni, na ktorom sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene a ktorého hostiteľmi boli spoločne vlády Švajčiarska a Švédska, kde darcovia prisľúbili finančné prostriedky vo výške 1,1 miliardy USD na pomoc ľuďom v núdzi v Jemene; keďže odhadované potreby v rámci plánu humanitárnej reakcie pre Jemen sú na úrovni 2,1 miliardy USD;

M.  keďže boje neďaleko prístavu Hudajda naďalej vyvolávajú veľké obavy, pretože pracovná skupina pre pohyb obyvateľstva vedená UNHCR a Medzinárodným výborom pre migráciu (IOM) varovala pred tým, že ďalšie vyostrenie konfliktu v oblasti by viedlo k presunu 100 000 až pol milióna ľudí; keďže zatvorenie prístavu by rovnako malo mimoriadne závažné následky z hľadiska poskytovania humanitárnej pomoci Jemenu;

N.  keďže podľa správ sa počet prípadov násilia založeného na rodovej príslušnosti zvýšil o viac ako 63 % v porovnaní so stavom pred konfliktom a od začiatku roka 2017 bolo nahlásených 10 806 prípadov;

O.  keďže rozdrobenosť krajiny a pretrvávajúci konflikt umožňujú al-Káide, ISIS/Dá’išu a iným teroristickým skupinám, aby zvýšili svoju prítomnosť v teréne;

P.  keďže od začiatku konfliktu Komisia poskytla humanitárnu pomoc v celkovej výške 166 miliónov EUR; keďže Komisia prisľúbila 46 miliónov EUR na rok 2016 v rámci plánu vykonávania humanitárnej pomoci GR ECHO; keďže sa očakáva, že ďalších 70 miliónov EUR sa má v roku 2017 mobilizovať v rámci rozvojovej pomoci;

1.  opätovne vyjadruje nesmierne znepokojenie nad ničivými dôsledkami prebiehajúceho konfliktu pre Jemen a jeho obyvateľov; uvedomuje si, že táto kríza stala najväčšou humanitárnou krízou vo svete, ktorá postihla jeden štát, a že sa jej stále nedostáva náležitej pozornosti; vyzýva všetkých medzinárodných aktérov, aby zo situácie v Jemene urobili prioritu v medzinárodnom programe a spolupracovali pri hľadaní riešení;

2.  dôrazne odsudzuje letecké útoky koalície pod vedením Saudskej Arábie proti Jemenu, ktoré spôsobili smrť tisícok ľudí a viedli k zničeniu kľúčovej civilnej infraštruktúry, čo prispelo k zhoršeniu humanitárnej krízy; domnieva sa, že tieto nálety možno považovať za vojnové zločiny; zdôrazňuje, že na dosiahnutie trvalého vyriešenia konfliktu treba zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za porušovanie práva; vyzýva iránske orgány, aby využili svoj vplyv na režim Saleha/húthíov na zastavenie raketových útokov na Saudskú Arábiu, ktoré vyhrocujú konflikt;

3.  opätovne pripomína stranám konfliktu, že poskytnutie včasného a neobmedzeného prístupu k humanitárnej pomoci je kľúčovým záväzkom vyplývajúcim z medzinárodného humanitárneho práva; vyzýva koalíciu pod vedením Saudskej Arábie, aby zrušila blokádu, ktorá vážne postihuje civilné obyvateľstvo v Jemene; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oblasti humanitárnej pomoci a humanitárnych aktérov, ktorí chcú získať prístup k ľuďom v núdzi, pretrvávajú veľké výzvy vyplývajúce z aktívnych bojov, neistoty, byrokratických prekážok a nedostatku finančných prostriedkov; nalieha najmä na koalíciu pod vedením Saudskej Arábie, aby odstránila prekážky, ktorým čelia humanitárni aktéri, vrátane odmietnutia prepravy do krajiny a odopierania potrebných povolení;

4.  zdôrazňuje, že násilie a konflikt sú hlavnou príčinou vysídľovania v Jemene, pretože väčšina vnútorne vysídlených osôb pochádza z oblastí, kde sa rozmáha násilie; konštatuje s úľavou, že od marca 2015 sa viac než 900 000 ľudí mohlo vrátiť do svojich domovov; zdôrazňuje však, že navrátilci sa často ocitajú v neprijateľných podmienkach, keď si po návrate uvedomia rozsiahle škody a nedostatok príležitostí;

5.  opätovne pripomína, že strany konfliktu nesú zodpovednosť za ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry; vyzýva na prijatie opatrení na zabránenie všetkým formám násilia vrátane sexuálneho a rodovo motivovaného násilia a na reagovanie na takéto činy; vyzýva na úhradu nevyplatených miezd tak, aby sa Jemenčania mohli pokúsiť zabezpečiť svojim rodinám základné potreby, a naliehavo vyzýva koalíciu pod vedením Saudskej Arábie na zaručenie toho, aby sa táto otázka stala prioritnou;

6.  vyzýva strany konfliktu, aby sa zaviazali dosiahnuť kompromis v súvislosti so situáciou v meste Hudajda s cieľom predísť uzavretiu prístavu, keďže by to malo závažné následky pre dodávky potravín a liekov; víta a podporuje návrh osobitného vyslanca OSN v tejto súvislosti; vyzýva tiež koalíciu na opätovné sprístupnenie civilných letísk pre obchodnú leteckú prepravu tak, aby zahŕňala aj humanitárne lety, a na zabezpečenie transparentného riadenia letiska v Adene;

7.  opakuje svoje stanovisko, že nemôže existovať vojenské riešenie konfliktu v Jemene a že jedine rokovaniami oboch strán sa dá dospieť k jeho vyriešeniu; víta úlohu generálneho tajomníka OSN a osobitného vyslanca OSN pre Jemen a podporuje ich úsilie; vyzýva všetky strany konfliktu a regionálnych aktérov, aby sa konštruktívne zapojili do procesu pod vedením OSN zameraného na zmiernenie konfliktu, poskytnutie úľavy civilnému obyvateľstvu a na dosiahnutie dohody o ukončení násilia; naliehavo vyzýva koalíciu pod vedením Saudskej Arábie, aby všetkých hlavných zástupcov jemenského ľudu zahrnula do rozhovorov s cieľom zabezpečiť, že riešenie nebude uložené zhora, ale získa širokú podporu, a naliehavo vyzýva administratívu Saleha/húthíov, aby obnovila dialóg s osobitným vyslancom OSN;

8.  požaduje uskutočnenie naliehavej, posilnenej a koordinovanej humanitárnej akcie pod vedením OSN; víta usporiadanie stretnutia na vysokej úrovni, na ktorom sa zúčastnili darcovia v súvislosti s humanitárnou krízou v Jemene, a vyzýva jednotlivé strany, aby si čo najskôr splnili svoje záväzky; je znepokojený tým, že plán humanitárnej reakcie pre Jemen je stále výrazne podfinancovaný; žiada, aby medzinárodné spoločenstvo a najmä Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive, EÚ a jej členské štáty obnovili svoj záväzok v tomto ohľade;

9.  opakuje svoju požiadavku pre PK/VP, aby začala iniciatívu zameranú na uvalenie zbrojného embarga EÚ proti Saudskej Arábii vzhľadom na závažné obvinenia z porušovania medzinárodného humanitárneho práva Saudskou Arábiou v Jemene a na skutočnosť, že pokračujúce udeľovanie licencií na predaj zbraní do Saudskej Arábie by teda bolo v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.