Návrh uznesenia - B8-0409/2017Návrh uznesenia
B8-0409/2017

NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii v Jemene

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0407/2017

Postup : 2017/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0409/2017
Predkladané texty :
B8-0409/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0409/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Jemene

(2017/2727(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie z 25. februára 2016 o humanitárnej situácii v Jemene[1] a uznesenie z 9. júla 2015 o situácii v Jemene[2],

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej o útoku v Jemene z 8. októbra 2016 a o prímerí, ktoré sa rozhostilo v Jemene 19. októbra 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej o najnovšom vývoji v Jemene zo 6. októbra a z 21. novembra 2016,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Jemene, najmä závery z 20. apríla a zo 16. novembra 2015 a z 3. apríla 2017.

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/634 z 3. apríla 2017, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2014/932/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Jemene[3],

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene, najmä na rezolúcie č. 2266 (2016) a č. 2342 (2017), ako aj na vyhlásenia o Jemene predsedu Bezpečnostnej rady OSN v jej mene z 18. februára, 23. marca, 8. septembra a zo 4. októbra 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenia o Jemene hovorcu vtedajšieho generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna zo 14., 15. a 17. augusta, z 22. septembra a 8. októbra 2016, na úvodné a záverečné poznámky na konferencii darcov v Jemene z 25. apríla 2017 a na jeho poznámky v rámci otvorenej diskusie Bezpečnostnej rady OSN o ochrane civilného obyvateľstva v ozbrojených konfliktoch z 25. mája 2017,

–  so zreteľom na darcovské podujatie OSN na vysokej úrovni pre krízu v Jemene z 25. apríla 2017, počas ktorej bolo prisľúbených 1,1 miliardy USD na preklenutie medzery vo financovaní vo výške 2,1 miliardy USD na rok 2017,

–  so zreteľom na nedávne vypuknutie a rýchle šírenie cholery, pri ktorej sa v najbližších týždňoch očakáva 130 000 prípadov s tým, že si už vyžiadala životy stoviek ľudí,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna z 10. októbra 2016 o urážlivých útoku na pohrebe v Jemene, z 10. februára 2017 o civilistov v Jemene uväznených medzi bojujúcimi stranami a z 24. marca 2017 o vyše 100 civilistoch zabitých za mesiac, medzi ktorými boli rybári a utečenci, pričom konflikt v Jemene pretrváva už druhý rok,

–  so zreteľom na vyhlásenia osobitného vyslanca OSN pre Jemen Ismá’íla wulda šajcha Ahmada z 21. októbra a 19. novembra 2016 a z 30. januára 2017,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže napriek medzinárodnému tlaku na dosiahnutie stabilného a inkluzívne politické riešenia krízy sa sporným stranám a ich regionálnym a medzinárodným podporovateľom vrátane Saudskej Arábie a Iránu nepodarilo dosiahnuť prímerie alebo nejaký iný druh vyrovnania a keďže boje a náhodné bombardovanie nestrácajú intenzitu; keďže ani jedna strana nedosiahla vojenské víťazstvo a je nepravdepodobné, že sa to v budúcnosti zmení;

B.  keďže bývalý guvernér provincie Aden Ajdarús az-Zubajdí s cieľom zabezpečiť fungovanie južnej časti Jemenu zriadil radu pre tranzíciu južného Jemenu a keďže demonštranti stále požadujú odtrhnutie tejto časti krajiny;

C.  keďže od marca 2015 bolo podľa OSN v dôsledku násilia zabitých približne 10 000 a zranených viac ako 40 000 ľudí; keďže boje, a to tak na zemi, ako aj vo vzduchu, znemožnili pozorovateľom Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva vstup do tohto priestoru, aby overili počet civilných obetí, takže tieto číselné údaje zohľadňujú len mŕtvych a zranených, ktorých sa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva podarilo preukázať a potvrdiť; keďže letecké útoky vedené Saudskou Arábiou spôsobili dve tretiny civilných obetí;

D.  keďže nárast násilia v oblasti západného a stredného Jemenu, a to aj prostredníctvom leteckých útokov a útokov z vojnových lodí koalície, postihuje najmä civilistov a podľa OSN si vynútil, že desiatky tisíc ľudí museli opustiť svoje domovy; keďže podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) v máji 2017 dosiahol počet vysídlených osôb v Jemene, ktoré sú vystavené obrovským rizikám, úroveň 3,11 milióna;

E.  keďže zo správy Svetového potravinového programu o Jemene vyplýva, že 21 miliónov ľudí, teda 82 % obyvateľstva, potrebuje humanitárnu pomoc a 17 miliónov ľudí potrebuje potravinovú pomoc; keďže 19,4 milióna ľudí potrebuje vodu, sanitáciu a hygienu (WASH), 3 milióny potrebujú služby v oblasti výživy a 2,8 milióna potrebuje prístup k prístreškom a nepotravinové položky; keďže situácia je obzvlášť zúfalá v prípade detí – viac ako 2,2 milióna z nich je silne podvyživených;

F.  keďže podľa správ OSN 14,1 milióna ľudí potrebuje prístup k zdravotnej starostlivosti, pričom viac ako polovica všetkých zdravotníckych zariadení je v dôsledku úmyselných bombových útokov zatvorená alebo funguje iba čiastočne; keďže 1,5 milióna Jemenčanov pracujúcich vo verejných služieb vrátane zdravotníctva už viac ako osem mesiacov nedostalo mzdu a mnoho zdravotníckych pracovníkov bolo zranených alebo zabitých pri poskytovaní zdravotníckych služieb osobám v núdzi;

G.  keďže základné tovary, ako napríklad potraviny a dodávky liekov, nemôžu vstúpiť do krajiny; keďže toto je výsledok toho, že ozbrojené sily pod vedením Saudskej Arábie blokujú jemenské prístavy vrátane prístavu Hudajda, ktorý prijíma až 80 % všetkého dovozu do severnej časti Jemenu; keďže ozbrojené sily pod vedením Saudskej Arábie neoprávnene použili rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2216 (2015) na blokovanie a zničenie prístavu; keďže táto blokáda obmedzila dostupnosť základných tovarov a viedla k zvýšeniu cien; keďže podľa OCHA OSN obmedzenia dovozu kľúčových komodít, ako napríklad potravín, liekov a pohonných hmôt zhoršili situáciu v oblasti humanitárnych potrieb; keďže Jemen je mimoriadne závislý od dovozu, keď dovoz predstavuje viac ako 90 % základných potravín, liekov a farmaceutických výrobkov, a tiež takmer všetko jeho palivo; keďže palivo je nevyhnutné na pohon vodných čerpadiel, generátorov v nemocniciach a vodární, ako aj inej dôležitej civilnej infraštruktúry;

H.  keďže zraniteľné skupiny, ženy a deti sú zvlášť zasiahnuté prebiehajúcimi násilnosťami a humanitárnou krízou a keďže bezpečnosť a dobré životné podmienky žien a dievčat vyvolávajú osobitné znepokojenie; keďže najmä deti sú zraniteľné v dôsledku nárastu násilia v Jemene, pričom podľa záznamov OSN bolo 1 540 detí zabitých a 2 450 zranených; keďže okrem podvýživy čelia deti v Jemene aj cholere, malárii a horúčke dengue; keďže do marca 2017 bolo zaznamenaných viac ako 1 500 prípadov náboru a využívania detí na boj alebo vykonávanie vojenských povinností; keďže podľa americkej správy o dodržiavaní ľudských práv v krajine za rok 2016 sa väčšina týchto prípadov pripisovala silám hútíov a Sálíha (72 %), po ktorých nasledovalo 15 % pripisovaných provládnym ozbrojeným skupinám nazývaným Ľudové výbory a 9 % pripisovaných organizácii al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP);

I.  keďže v dôsledku násilia v minulom školskom roku viac než 350 000 detí nebolo schopných pokračovať vo vzdelávaní, čím podľa Detského fondu OSN (UNICEF) celkový počet detí v Jemene, ktoré nechodia do školy, dosiahol 2 milióny; keďže deťom, ktoré nechodia do školy, hrozí nábor na boj;

J.  keďže v septembri 2016 komisár Christos Stylianides Valnému zhromaždeniu OSN oznámil dodatočnú sumu 40 miliónov EUR pre Jemen, čím celková výška humanitárnej pomoci EÚ tejto krajine od začiatku súčasného konfliktu v apríli 2015 dosiahla 120 miliónov EUR;

K.  keďže niektoré členské štáty EÚ, najmä Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko, aj po eskalácii konfliktu naďalej povoľujú transfery zbraní do Saudskej Arábie; keďže tieto zbrane sa údajne použili pri necielenom bombardovaní civilistov a civilných cieľov v Jemene; keďže v takýchto prípadoch sú predaje zbraní v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP o kontrole vývozu zbraní, ktorou sa výslovne zakazuje povoľovanie licencií na zbrane zo strany členských štátov, ak existuje zjavné riziko, že by sa vyvážané vojenské technológie alebo materiál mohli použiť pri porušovaní medzinárodného humanitárneho práva a narušovaní regionálneho mieru, bezpečnosti a stability;

L.  keďže budovu Výboru pre deeskaláciu a koordináciu, v ktorej mal zasadať výbor dohliadajúci na ukončenie násilností a ohlasovanie porušení dohôd. 30. januára 2017 napadli, čo je jasný signál nedostatočnej spolupráce v snahe o ukončenie pretrvávajúceho konfliktu v Jemene; keďže dodržiavanie prímeria je vhodnou reakciou, aby sa zabránilo ďalším civilným obetiam a ničeniu civilnej infraštruktúry; keďže navyše umožňuje v plnej miere sprístupniť núdzovú pomoc na riešenie bezprecedentných potrieb jemenského obyvateľstva;

M.  keďže situácia v Jemene prináša vážne riziká pre stabilitu regiónu, a to najmä v oblasti Afrického rohu, Červeného mora a na širšom Blízkom východe; keďže sieti AQAP sa podarilo využiť zhoršenie politickej a bezpečnostnej situácie a útoky na civilistov v Jemene, rozšíriť svoju prítomnosť a zvýšiť počet a rozsah teroristických útokov; keďže Dá’iš sa etabloval v Jemene a uskutočnil teroristické útoky proti šiítskym mešitám, pričom zahynuli stovky ľudí;

N.  keďže EÚ je pripravená podporovať OSN s cieľom zabezpečiť, aby mierové rozhovory pod vedením OSN pod záštitou vyslanca OSN pre Jemen viedli k úspešnému a udržateľnému výsledku pre jemenský ľud;

O.  keďže od januára 2017 došlo k dramatickému nárastu počtu extrateritoriálnych smrtiacich operácií v Jemene vykonávaných USA, pri ktorých bolo podľa organizácie Bureau of Investigative Journalism vykonaných aspoň 90 potvrdených útokov; keďže po tom, ako vláda USA určité oblasti Jemenu označila ako oblasti, v ktorých prebiehajú násilnosti, boli zásadným spôsobom obmedzené opatrenia na zabezpečenie ochrany života civilného obyvateľstva; keďže existujú presvedčivé dôkazy o tom, že mnoho civilistov vrátane žien, detí a starších ľudí bolo usmrtených, vážne zranených alebo traumatizovaných takýmito operáciami so smrteľnými následkami; keďže takéto operácie by mohli porušovať uznávané zásady práva v oblasti ľudských práv; keďže tieto aktivity vyvolávajú odpor jemenského obyvateľstva a nahrávajú tak sieti AQAP;

P.  keďže väčšina útokov vedených ozbrojenými silami Spojených štátov sa v Jemene vykonáva s použitím bezpilotných lietadiel; keďže rozhodnutia doplniť zoznamy cieľov operácií bezpilotných lietadiel o určité osoby sa často vykonávajú bez súdnych rozhodnutí alebo príkazov; keďže zamerania a následné usmrtenia určitých osôb sa vykonávajú bez riadneho procesu, preto sa môžu za určitých okolností považovať za protizákonné zabíjanie;

Q.  keďže 1. októbra 2016 pri útoku saudského letectva na pohreb v meste Saná, na ktorom sa zúčastnilo mnoho vedúcich politických a vojenských predstaviteľov prepojených s hnutím Ansár ul-Islám, zahynulo 140 ľudí a vyše 500 ďalších bolo zranených; keďže tento útok nie je ojedinelým prípadom a útoky koalície pod vedením Saudskej Arábie zasiahli početné civilné ciele vrátane nemocníc, škôl, humanitárnych konvojov a trhov, vyžiadali si mnoho obetí z radov civilného obyvateľstva a spôsobili prerušenie poskytovania základnej zdravotnej starostlivosti a dodávok potravín, vody, elektrickej energie a paliva;

R.  keďže podľa medzinárodného humanitárneho práva je povinnosťou každej zúčastnenej strany vyhýbať sa útokom na civilné obyvateľstvo a zachovávať opatrnosť, aby počas vojenských operácií nedochádzalo k útokom na civilistov; keďže akýkoľvek priamy a zámerný útok voči civilnému obyvateľstvu a civilným objektom sa považuje za porušenie medzinárodného humanitárneho práva; keďže bolo zaznamenané porušovanie humanitárneho práva vrátane možných vojnových zločinov a frekvencia tohto porušovania sa od začiatku ozbrojeného konfliktu pred dvoma rokmi zvýšila; keďže pri niektorých leteckých útokoch sa použili medzinárodne zakázané kazetové bomby;

S.  keďže uznaná vláda štátu nemá v krajine žiadny vplyv, sídli v Saudskej Arábii a nie je schopná pôsobiť ako vláda a zaručiť ani svoju vlastnú bezpečnosť; keďže Jemen je v súčasnosti rozdelený medzi Ansár ul-Islám na severe a na juhu hnutím usilujúcim sa o odtrhnutie, ktoré vedie Ajdarús az-Zubajdí, a teroristickými silami;

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje pokračujúce násilie v Jemene a všetky útoky na civilistov, ako aj útok na Výbor pre deeskaláciu a koordináciu v meste Dahrán; odsudzuje početné zbytočným úmrtia a zranenia; pripomína všetkým stranám a ich regionálnym a medzinárodným podporovateľom, že úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru vrátane nemocníc a zdravotníckeho personálu predstavujú vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva; naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo opatrenia pre medzinárodné trestné stíhanie tých, ktorí sú zodpovední za porušovanie medzinárodného práva páchané v Jemene;

2.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok ďalej podporovať Jemen a jemenský ľud; naliehavo vyzýva všetky strany, aby sa usilovali o okamžité prímerie a aby sa vrátili k rokovaciemu stolu; opakovane potvrdzuje svoju podporu územnej celistvosti Jemenu; vyzýva všetky zúčastnené štáty, najmä Saudskú Arábiu a Irán, aby vytvárali maximálny tlak na to, aby všetky strany konfliktu spolupracovali na jeho politickom riešení a aby umožnili neobmedzený a nepretržitý prístup humanitárnej pomoci k tým, ktorí sú v núdzi; vyzýva Irán a Saudskú Arábiu, aby okamžite prestali poskytovať priamu alebo sprostredkovanú politickú a finančnú podporu a v prípade Saudskej Arábie aj vojenskú podporu silám Ansár ul-Islám v Jemene;

3.  dôrazne odsudzuje všetky násilné činy páchané v snahe o naplnenie politických cieľov všetkými stranami konfliktu a ich regionálnymi a medzinárodnými podporovateľmi; odsudzuje najmä zintenzívnenie náletov koaličných síl vedených Saudskou Arábiou, ktoré sa zameriavajú na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru a zahŕňajú bombardovanie, používanie kazetovej munície a údajné používanie protipechotných mín;

4.  vyjadruje poľutovanie nad nárastom počtu ozbrojených extrateritoriálnych operácií v Jemene zo strany USA a civilnými obeťami, ktoré spôsobili, a vyzýva Spojené štáty americké a všetky ostatné strany vykonávajúce vojenské operácie v Jemene, aby posilnili bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany životov civilného obyvateľstva; vyzýva Spojené štáty a ich partnerov, aby zabezpečili súdny dohľad nad svojimi programami používania bezpilotných lietadiel a zabezpečili, aby sa prostredníctvom útokov bezpilotných lietadiel nevykonávali žiadne popravy bez riadneho súdneho procesu; naliehavo žiada, aby sa otvorilo nestranné a transparentné medzinárodné vyšetrenie všetkých operácií, ktoré boli namierené proti civilnému obyvateľstvu a viedli k civilným obetiam, a aby sa zabezpečil účinný prístup k prostriedkom nápravy pre obete smrtiacich vojenských operácií; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada OSN pre ľudské práva v septembri 2016 nebola schopná dosiahnuť konsenzus, pokiaľ ide o zriadenie nezávislého vyšetrovania s cieľom vyslať vyšetrovaciu misiu OSN do Jemenu;

5.  opakovane vyjadruje podporu koordinovanej humanitárnej činnosti pod vedením OSN a naliehavo vyzýva všetky krajiny, aby prispeli k riešeniu humanitárnych potrieb; vyjadruje poľutovanie nad tým, že humanitárna pomoc OSN pre Jemen má stále medzeru vo financovaní; víta nové finančné prostriedky, ktoré komisár Christos Stylianides sprístupnil na poskytovanie humanitárnu pomoci v Jemene, ale naliehavo vyzýva všetky strany vrátane EÚ a jej členských štátov, aby plnili svoje záväzky;

6.  je tiež znepokojený ťažkými životnými podmienkami jemenských občanov, vážnym zhoršením zdravotných služieb vo všetkých verejných a súkromných nemocniciach, šírením endemických ochorení a nedostatkom zdravotníckych zariadení, potrieb, prostriedkov a personálu; je mimoriadne znepokojený 7,3 milióna obyvateľov Jemenu, ktorým hrozí vážne riziko nedostatku potravín, a mierou podvýživy detí, ktorá patrí medzi najvyššie vo svete; naliehavo žiada všetky zúčastnené strany, aby umožnili OSN a medzinárodným humanitárnym organizáciám vstup a dodávku súrne potrebných potravín, liekov, paliva a ďalšej potrebnej humanitárnej pomoci;

7.  odsudzuje pokračujúcu saudskoarabskú blokádu jemenských prístavov, ktorá vážne bráni prístupu jemenského obyvateľstva k základným dodávkam humanitárnej pomoci; vyzýva koalíciu vedenú Saudskou Arábiou, aby okamžite ukončila námornú blokádu a umožnila prístup lodiam, ktoré doručujú humanitárnu pomoc, a neútočila na prístav Hudajda, ktorý predstavuje životne dôležité spojenie so svetom pre ľudí na severe Jemenu;

8.  podporuje výzvu EÚ všetkým stranám konfliktu, aby podnikli všetky potrebné kroky na zabránenie všetkým formám násilia, okrem iného aj sexuálnemu násiliu a rodovo motivovanému násiliu, počas ozbrojeného konfliktu a reagovali na ne; dôrazne odsudzuje porušovanie práv detí a je znepokojený obmedzeným prístupom detí k základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu; odsudzuje nábor a využívanie detských vojakov pri násilnostiach, či už vládnymi silami alebo ozbrojenými opozičnými skupinami; vyzýva všetky strany a ich regionálnych a medzinárodných podporovateľov zúčastnených na konflikte, aby sa zdržali náboru a využívania vojakov vo veku do 18 rokov; pripomína vláde Abda Rabúa Mansúra Hádího, že Jemen je zmluvnou stranou Dohovoru OSN o právach dieťaťa a jeho Opčného protokolu o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, ktorým sa zakazuje nábor a využívanie detí v ozbrojených konfliktoch; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby podporovali rehabilitáciu a reintegráciu demobilizovaných detí do spoločnosti;

9.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby urýchlene navrhla integrovanú stratégiu EÚ pre Jemen a obnovila úsilie o mierovú iniciatívu pre Jemen pod záštitou OSN; v tejto súvislosti žiada o vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre Jemen;

10.  pripomína svoje predchádzajúce uznesenie z 25. februára 2016, v ktorom vyzval PK/VR, aby iniciovala zbrojné embargo voči Saudskej Arábii; vzhľadom na vážne obvinenia z porušovania medzinárodného humanitárneho práva zo strany Saudskej Arábie v Jemene opätovne vyzýva PK/VP, aby spustila iniciatívu zameranú na uloženie zbrojného embarga EÚ voči Saudskej Arábii; pripomína zúčastneným členským štátom EÚ, že pokračujúce udeľovanie licencií na predaj zbraní do Saudskej Arábie je porušením spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008;

11.  vyjadruje plnú podporu úsiliu osobitného vyslanca OSN Ismá’íla wulda šajcha Ahmada o nájdenie politického riešenia; podporuje všetky snahy o zastavenie násilností a vyjadruje dôveru, pokiaľ ide o nové iniciatívy, ktoré povedú k zmierneniu napätia a diplomatickému riešeniu, ktoré bude rešpektovať nezávislosť, jednotu, zvrchovanosť a územnú celistvosť Jemenu; vyzýva na rozšírenie dialógu o regionálnu úroveň a subjekty občianskej spoločnosti, ktoré majú byť zahrnuté, aby sa zabezpečil mierový proces „zdola nahor“; pripomína stranám, že budúca obnova Jemenu bude zodpovednosťou všetkých aktérov;

12.  požaduje preklad tohto uznesenia do arabčiny;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.