Предложение за резолюция - B8-0410/2017Предложение за резолюция
B8-0410/2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманитарното положение в Йемен

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Мари-Кристин Вержиа, Мария Лидия Сенра Родригес, Малин Бьорк, Палома Лопес Бермехо, Мартина Михелс, Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Барбара Спинели, Жуан Пимента Лопеш от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0407/2017

Процедура : 2017/2727(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0410/2017
Внесени текстове :
B8-0410/2017
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0410/2017

Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение в Йемен

(2017/2727(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявленията относно Йемен, направени от генералния секретар на Организацията на обединените нации Бан Ки-мун и от специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен, Исмаил Улд Шейх Ахмед, по-специално след посещението му в Сана, от 21 до 24 май 2017 г.,

–  като взе предвид изявленията на хуманитарния координатор на ООН в Йемен, Джейми Макголдрик, от 28 март 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен две години след началото на ескалирането на конфликта, от 7 май 2017 г. относно необходимостта да се осигури финансиране и хуманитарен достъп до Йемен и на цялата му територия, и от 24 май 2017 г. относно спешната нужда от финансиране, за да се спре разпространението на холерата,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Йемен от 16 ноември 2015 г. и от 3 април 2017 г., както и изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Йемен и по-специално това от 8 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид „Интегрирания план за реагиране: епидемията от холера в Йемен“ на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA), осъвременен на 23 май 2017 г., както и нейния „Хуманитарен план за реагиране за Йемен“ за периода януари-декември 2017 г.,

–  като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, по-специално тези от 14 април 2015 г. (S/RES/2216), 24 февруари 2016 г. (S/RES/2266) и от 23 февруари 2017 г. (S/RES/2342),

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен, и по-специално тези от 9 юли 2015 г.[1] и 25 февруари 2016 г.[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати[3],

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации и принципите на международното хуманитарно право,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че дългогодишните сблъсъци между хутите и правителството на Йемен продължават повече от две години, като доведоха страната до настоящата хуманитарна криза, включително бързото разпространение на епидемията от холера в невероятен мащаб;

Б.  като има предвид, че на 14 май 2017 г. Министерството на общественото здравеопазване и населението на Йемен обяви извънредно положение, като посочи, че системата на здравеопазването не е в състояние да овладее това безпрецедентно здравно бедствие, което до момента е предизвикало общо 14 000 предполагаеми случая, със 186 свързани с тях смъртни случая; като има предвид, че за идните шест месеца се очакват още 98 126 случая на заболяването.

В.  като има предвид, че за изпълнение на дейностите по Интегрирания план за реагиране на OCHA са необходими общо 66,7 милиона щатски долара до октомври 2017 г. за контрол на епидемията от холера, предотвратяване на по-нататъшното разпространение и свеждане до минимум на риска от повторение;

Г.  като има предвид, че Саудитска Арабия е начело на коалиция, подкрепена от Съединените щати и включваща Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Мароко и Судан, която бомбардира Йемен от 26 март 2015 г. насам в рамките на военна операция, целяща връщането на президента Абд Рабу Мансур Хади на власт; като има предвид, че коалицията извършва сериозни нарушения, включително удари над домове, пазари, болници и училища, които доведоха до хиляди загинали сред цивилното население, повечето от които жени и деца; като има предвид, че Саудитска Арабия наложи почти пълна блокада над Йемен – държава, силно зависима от вноса; като има предвид, че блокадата на вноса на горива и нападенията срещу цивилна инфраструктура от страна на коалицията са в нарушение на международното хуманитарно право;

Д.  като има предвид, че тази конфронтация между хутите и правителството на Йемен, изострена от военните нападения на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, предизвика извънредно хуманитарно положение в Йемен; като има предвид, че в Йемен понастоящем се наблюдава най-голямата световна криза на продоволствена сигурност, като около 80 % от йеменското население — около 21 милиона души — спешно се нуждаят от някаква форма на хуманитарна помощ за откликване на острата нужда от храна, медикаменти и гориво;

Е.  като има предвид, че възнагражденията на над един милион държавни служители не са били изплащани в продължение на осем месеца, тъй като милициите са откраднали средства от Централната банка на Йемен; като има предвид, че това засяга повече от 8 милиона души и тласка много семейства към крайна бедност и глад;

Ж.  като има предвид, че недохранването и холерата са взаимосвързани; като има предвид, че в Йемен 17 милиона души са лишени от продоволствена сигурност, включително 7 милиона подложени на глад, 3,3 милиона с остро недохранване и 462 000 деца с тежка форма на остро недохранване;

З.  като има предвид, че бяха докладвани мащабни нарушения от страна на въоръжената групировка Ансар Алах, включително използването на противопехотни мини; като има предвид, че също така е имало случаи на извънсъдебни екзекуции от страна на силите на президента Хади и близки до тях партии и въоръжени групировки; като има предвид, че страните в конфликта в Йемен носят отговорност за безразборното обстрелване на цивилни лица и цивилни обекти, отказването на хуманитарен достъп, произволни задържания, насилствени изчезвания и изтезания;

И.  като има предвид, че понастоящем насилието е насочено предимно към западния бряг на провинция Таиз, където проправителствените сили се опитват да напреднат от Ал-Дубаб Ал-Мока в посока към пристанището на Ал-Ходейда и във вътрешността към град Таиз; като има предвид, че над 50 000 цивилни граждани са били убити, ранени или осакатени; като има предвид, че ООН призовава спешно органите и различните фракции да позволят непрекъснат достъп в обсадените градове, който да позволили на организацията да предоставя помощ на нуждаещите се, тъй като войната в Йемен е класифицирана като най-тежка категория на хуманитарна криза; като има предвид, че хиляди бежанци успяха да избягат в съседни държави;

Й.  като има предвид, че страната е изправена пред хуманитарна катастрофа, включително опасност от глад, утежнена от епидемията от холера; като има предвид, че въздушните нападения, артилерийският обстрел и насилието продължават да принуждават йеменски семейства да напускат домовете си, като се наблюдават милиони вътрешно разселени лица (ВРЛ); като има предвид, че над 8 милиона души загубиха надежден и безопасен достъп до питейна вода, тъй като по-голямата част от водоснабдителната мрежа беше разрушена в резултат на сраженията; като има предвид, че в по-голямата си част Йемен не разполага с достатъчен достъп до здравна помощ;

К.  като има предвид, че на 25 април 2017 г. срещата на високо равнище за набиране на хуманитарна помощ за Йемен генерира 1,1 милиарда щатски долара под формата на ангажименти, възлизащи на едва 24 % от общия хуманитарен план;

Л.  като има предвид, че при сблъсъците бяха убили най-малко 1 540 деца и ранени 2 450, а се твърди, че над 1550 деца са били набирани за военни действия или за изпълнение на други военни задължения; като има предвид, че най-малко 1,8 милиона деца са били принудени да напуснат училище в допълнение към 1,6-те милиона деца, които са спрели да ходят на училище още преди началото на конфликта;

M.  като има предвид, че жените в Йемен традиционно са силно уязвими спрямо нарушения като бракове с деца и насилие, тъй като в страната не съществува законна минимална възраст; като има предвид, че в сравнение с мъжете жените имат по-ограничен достъп до медицински грижи, собственост, образование и обучение; като има предвид, че тяхната ситуация е утежнена от конфликта и приблизително 2,6 милиона жени и момичета са изложени на риск от основано на пола насилие; като има предвид, че броят на детските бракове се е увеличил значително през последните две години; като има предвид, че около 30 % от разселените домакинства се оглавяват от жени; като има предвид, че лекарствата за многобройни хронични болести вече не са на разположение, и като има предвид, че Йемен е една от страните с най-висока майчина смъртност; като има предвид, че страдащите от недохранване бременни и кърмещи жени е по-вероятно да се заразят с холера и са изложени на по-висок риск от кръвоизливи, което значително увеличава риска от усложнения и смърт по време на раждане;

Н.  като има предвид, че в Йемен се намират около 280 000 бежанци, главно от Сомалия, тъй като е единствената държава в арабския полуостров, която е подписала Конвенцията за бежанците и протокола към нея; като има предвид, че тези бежанци също се нуждаят от закрила поради задълбочаването на конфликта; като има предвид, че се счита, че вече 30 600 сомалийци са се завърнали в Сомалия, а ВКБООН създаде пунктове за помощ за връщане;

O.  като има предвид, че конфликтът и вакуумът по отношение на сигурността, причинен от този конфликт, доведоха до опасно разрастване на екстремистки групировки в страната, особено в областите на Абиян, Ал Бейда и Шабуа; като има предвид, че „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ утвърди присъствието си, а Даиш продължава своята кампания на нападения и убийства;

П.  като има предвид, че конвоят на специалния пратеник на ООН за Йемен беше нападнат на 22 май 2017 г.; като има предвид, че преговорите под егидата на ООН бяха замразени и конфликтът изглежда далеч от намирането на политическо решение;

Р.  като има предвид, че Йемен е сред най-бедните страни в света; като има предвид, че още преди началото на войната половината от йеменските граждани живееха под прага на бедността, две трети от младите хора бяха безработни и основните социални услуги бяха на ръба на срив;

С.  като има предвид, че в опит да се прикрият истинските геополитически причини за конфликта, той беше представен като конфликт между шиити и сунити; като има предвид, че Саудитска Арабия обвинява хутите, че получават подкрепа от Иран, и ги счита за заплаха за сигурността на Саудитска Арабия; като има предвид, че сложността на конфликта в Йемен включва елементи на т.нар. „война чрез посредници“, в която има силно присъствие на групировки на Ал-Кайда, сепаратистки движения и бунтовници от „Шия Заиди“ в северната част и битки между хутите и въоръжените групировки в южната част; като има предвид, че конфликтът подбуди разрастването на свързани с Даиш групировки в страната;

Т.  като има предвид, че ЕС и ООН наложиха оръжейно ембарго на Йемен, а ЕС наложи целенасочени санкции срещу лидерите на хутите; като има предвид, че в същото време държави – членки на ЕС, като например Обединеното кралство, Испания, Франция, Италия и Германия, продължават да продават оръжие на Саудитска Арабия; като има предвид, че Обединеното кралство, Франция и Испания значително увеличиха доставките си на оръжие за участниците в конфликта; като има предвид, че Саудитска Арабия е най-големият купувач на оръжие от Обединеното кралство и че последното е най-големият доставчик на оръжие за държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив; като има предвид, че Коалицията за контрол на оръжието обяви, че тази търговия е в нарушение на задълженията на Обединеното кралство по Договора за търговията с оръжие, Общата позиция на ЕС относно износа на оръжие и консолидираните критерии на Обединеното кралство за износ на оръжие;

У.  като има предвид, че САЩ контролират военната въздушна база Ал-Анад в Йемен, близо до южния град Ал-Хута, където американците извършиха нападения с безпилотни летателни апарати срещу заподозрени членове на местния клон на Ал-Кайда; като има предвид, че нападенията на САЩ с безпилотни летателни апарати и извънсъдебните екзекуции, извършвани в Йемен от 2002 г. насам доведоха до дестабилизация на положението в страната; като има предвид, че според доклади относно Йемен, издадени от Службата на върховния комисар за правата на човека (СВКПЧ), нападенията с безпилотни летателни апарати причиняват смъртта повече на цивилни лица, отколкото на предполагаеми терористи/членове на Ал-Кайда;

Ф.  като има предвид, че според Бюрото за разследваща журналистика най-малко 424 души, в това число деца, са били убити при такива операции от началото им през 2002 г. досега; като има предвид, че е налице значително увеличаване на извънтериториалните смъртоносни операции в Йемен от страна на САЩ, след встъпването в длъжност на администрацията на Тръмп, с най-малко 90 потвърдени военни офанзиви, включително две наземни нападения; като има предвид, че има доказателства, че държави — членки на ЕС, като Обединеното кралство, Италия и Германия, предоставят както пряка, така и косвена подкрепа за подобни смъртоносни операции, чрез предоставяне на разузнавателни данни и друга оперативна подкрепа;

Х.  като има предвид, че бившият президент Салех беше считан за съюзник на САЩ и получи милиони долари под формата на помощ за „борба срещу тероризма“ и за обучение на армията; като има предвид, че оръжията, получени като част от тази помощ са били използвани срещу народа на Йемен и понастоящем се използват в сблъсъците между различните групи;

Ц.  като има предвид, че географското разположение на Йемен – на устието на Червено море, водещо към Суецкия канал, и с изход към Аденския залив – е от стратегическо значение, що се отнася до важните морски пътища и енергийните ресурси;

1.  изразява дълбока загриженост относно продължаването на конфликта в Йемен, който доведе до настоящата хуманитарна криза, като положението става още по-драматично поради наскоро избухналата епидемия от холера;

2.  изразява дълбоката си загриженост по отношение на свързаните с получаването на необходимите средства за хуманитарна помощ трудности на ООН и неспособността на държавите – членки на ЕС да осигурят средствата, за които беше поет ангажимент на донорските конференции;

3.  припомня, че холерата е предотвратима и поддаваща се на лечение болест, така че тя не би следвало да води до загубата на човешки живот; настоятелно призовава международната общност, и по-специално държавите – членки на ЕС, да финансират Хуманитарния план за реагиране за Йемен;

4.  осъжда използването на насилие срещу цивилни лица от която и да е страна в конфликта или от терористи и други въоръжени групировки, тъй като подобни актове доведоха страната до сериозна хуманитарна криза и вследствие хиляди цивилни лица бяха ранени и убити, а няколко милиона души бяха разселени; изразява най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите;

5.  призовава всички страни в конфликта да предприемат всички необходими стъпки, за да предотвратяват и реагират на всички форми на насилие спрямо цивилното население, включително сексуалното насилие и основаното на пола насилие; решително осъжда нарушенията на правата на детето; изразява дълбока загриженост относно съобщенията за използването на деца войници от страна на силите на хутите, Ансар ал-Шария и правителствените сили, както и относно ограничения достъп на децата до основни здравни грижи и образование; призовава за това лицата, отговорни за нарушенията на правата на човека и злоупотребите с тях или за нарушаването на международното хуманитарно право да бъдат подведени под отговорност за действията си;

6.  осъжда военните нападения, извършени в Йемен от предвождания от Саудитска Арабия съюз, както и морската блокада, наложена от Саудитска Арабия спрямо пристанищата на Йемен; изразява убеденост, че намесата на Саудитска Арабия има за цел да засили нейния контрол в региона и че това ще доведе единствено до по-големи страдания за народа на Йемен и до задълбочаване на разделенията между народите в Близкия изток; изразява загриженост във връзка с увеличаващото се напрежение в региона, предизвикано от решенията на Саудитска Арабия, а след това и от тези на Обединените арабски емирства и други, да наложат дипломатическа и икономическа блокада на Катар;

7.  припомня на всички страни, по-специално на Саудитска Арабия и нейната коалиция, за тяхната отговорност да осигуряват спазването на международното хуманитарно право и на международното право в областта на правата на човека, което означава защита на цивилното население, въздържане от нападения над цивилна инфраструктура и осигуряване на безопасен и безпрепятствен достъп на хуманитарните организации до страната;

8.  призовава Саудитска Арабия и нейната коалиция да гарантират, че всички пристанища и сухопътни маршрути ще останат отворени, по-специално да положат усилия за предотвратяване на евентуално нападение над Худайда, както и да отворят отново летището на Сана;

9.  изразява загриженост във връзка с способността на „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ и на Даиш да се възползват от влошаването на политическата ситуация и положението със сигурността в Йемен; припомня, че всеки терористичен акт представлява престъпление и е неоправдан, независимо от мотивацията и от това кога, къде и от кого е извършен;

10.  признава усилията на ООН и на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен и изтъква отново пълната си подкрепа спрямо тях; осъжда тежкото нападение срещу неговия конвой при пътуването му от летището до базата на ООН на 22 май 2017 г.;

11.  заявява отново, че решението на въоръжения конфликт в Йемен може да бъде единствено политическо; поради това призовава всички страни по конфликта в Йемен спешно да се споразумеят относно прекратяване на враждебните действия, което да се контролира от Организацията на обединените нации като първа стъпка към възобновяването на мирните преговори, които да доведат до ръководени от Йемен приобщаващи преговори с цел възстановяване на мира в държавата; настоятелно призовава всички страни да предотвратят военните действия в Ал-Ходейда;

12.  изразява убеждението си, че всяко дългосрочно решение следва да разрешава първопричините за бедността и нестабилността в държавата, както и да изпълнява легитимните искания и стремления на народа на Йемен; отново изразява своята подкрепа за всяко мирно политическо усилие за защита на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен;

13.  изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на внимание през последните две години от страна на международната общност и средствата за масово осведомяване по отношение на конфликта, който доведе до настоящата хуманитарна катастрофа в Йемен;

14.  отхвърля всяка чуждестранна военна намеса в страната, било то от Саудитска Арабия или Иран, от арабския свят или от Запада; подчертава, че войната в Йемен не е просто конфликт между шиити и сунити; осъжда инструментализирането на религиозните различия, по-специално от Саудитска Арабия, за подклаждане на политически кризи и религиозни войни;

15.  осъжда мълчаливото одобрение и съучастничеството на ЕС с диктаторските режими в региона; изразява силно критично отношение към ролята, която различните западни интервенции играят през последните години за все по-голямото изостряне на конфликтите в региона; заявява, че не може да има военно решение на конфликтите в региона; отхвърля използването на понятието „отговорност за защита“, също използвано като претекст от различни страни в конфликта в Йемен, тъй като то представлява нарушение на международното право и не предлага подходяща правна основа за обосноваване на едностранната употреба на сила;

16.  призовава международната общност, и по-специално държавите членки като Обединеното кралство, Франция, Испания и Германия, да преустановят трансферите на оръжие за всички враждуващи страни в страната и, следователно, да предприемат необходимите мерки, за да предотвратят преките или косвени доставки, продажби или трансфери до или в полза на посочени лица и образувания, както и действащи от тяхно име или под тяхно ръководство лица в Йемен, в изпълнение на оръжейното ембарго на ООН спрямо Йемен, както е определено в параграф 14 от Резолюция № 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН;

17.  остро критикува интензивната търговия с оръжие на държави – членки на ЕС, с различни държави в региона, каквито са случаите с Обединеното кралство, Испания, Франция и Германия; призовава за незабавно спиране на трансфера на оръжия и военна помощ за Саудитска Арабия и за коалиционните ѝ партньори; във връзка с това призовава Съвета да провери дали е имало нарушения на Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие и да приеме мерки за гарантиране, че този кодекс се спазва напълно от всички държави членки;

18.  осъжда нарастващото използване на безпилотни летателни апарати за извънтериториални операции от страна на САЩ при администрацията на Тръмп; решително се противопоставя на използването на безпилотни летателни апарати за извънсъдебни и извънтериториални екзекуции; призовава за забрана на използването на безпилотни летателни апарати за тази цел в съответствие с горепосочената резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати, която в параграф 2, букви а) и б) призовава върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавите членки и Съвета „да се противопоставят на и да забранят практикуването на извънсъдебни целенасочени убийства“ и „да гарантират, че държавите членки, в съответствие с правните си задължения, не извършват незаконни целенасочени убийства, нито улесняват извършването на такива убийства от други държави“;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата на държавите членки, на правителството на Йемен, както и на членовете на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и на Общото събрание на ООН.