Návrh usnesení - B8-0410/2017Návrh usnesení
B8-0410/2017

NÁVRH USNESENÍ o humanitární situaci v Jemenu

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0407/2017

Postup : 2017/2727(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0410/2017
Předložené texty :
B8-0410/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0410/2017

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu

(2017/2727(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna a zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Jemen Ismaíla Uld Šajcha Ahmada o Jemenu, zejména v návaznosti na návštěvu San‘á ve dnech 21. až 24. května 2017,

–  s ohledem na prohlášení humanitárního koordinátora OSN v Jemenu Jamie McGoldricka ze dne 28. března 2017 o humanitární situaci v Jemenu dva roky po eskalaci konfliktu, ze dne 7. května 2017 o potřebě zajistit financování a přístup poskytovatelů humanitární pomoci na celé území Jemenu a ze dne 24. května 2017 o naléhavé potřebě financování s cílem zastavit šíření cholery,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci o Jemenu ze dne 16. listopadu 2015 a 3. dubna 2017 a na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Jemenu, zejména na prohlášení ze dne 8. října 2016,

–  s ohledem na Integrovaný plán reakce: Propuknutí epidemie cholery v Jemenu, který vypracoval Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitosti (OCHA) a který byl aktualizován dne 23. května 2017, a na plán reakce v oblasti humanitární pomoci pro Jemen na období od ledna do prosince 2017,

–  s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, zejména na rezoluce ze dne 14. dubna 2015 (S/RES/2216), 24. února 2016 (S/RES/2266) a 23. února 2017 (S/RES/2342),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na usnesení ze dne 9. července 2015[1] a 25. února 2016[2],

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o používání ozbrojených bezpilotních letounů[3],

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a na zásady mezinárodního humanitárního práva,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dlouhotrvající konfrontace mezi Hútíi a jemenskou vládou pokračuje již déle než dva roky a přivedla zemi do současné humanitární krize včetně rychle se šířící epidemie cholery, která dosáhla obrovského rozsahu;

B.  vzhledem k tomu, že dne 14. května 2017 jemenské ministerstvo pro veřejné zdraví a obyvatelstvo vyhlásilo stav nouze a prohlásilo, že zdravotnický systém není schopen čelit této bezprecedentní zdravotní katastrofě, která dosud vyvolala celkem 14 000 případů podezření na tuto chorobu a vedla k úmrtí 186 osob; vzhledem k tomu, že by se v příštích šesti měsících mělo objevit dalších 98 126 případů;

C.  vzhledem k tomu, že do října 2017 je zapotřebí celková částka 66,7 milionů USD za účelem provádění činností v rámci integrovaného plánu reakce OCHA s cílem kontrolovat epidemii cholery, předejít dalšímu šíření a minimalizovat riziko opakovaného výskytu;

D.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie stojí v čele koalice podporované Spojenými státy, která zahrnuje Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt, Jordánsko, Maroko a Súdán a která od 26. března 2015 provádí soustavné nálety a bombarduje Jemen s cílem umožnit prezidentu Abd Rabú Mansúrovi Hádímu návrat k moci; vzhledem k tomu, že se tato koalice dopustila závažného porušování práv včetně útoků na domy, tržiště, nemocnice a školy, které vedly k úmrtí tisíců civilistů, z nichž většina byly ženy a děti; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie uvalila na Jemen, který je ve značné míře závislý na dovozu, téměř úplnou blokádu; vzhledem k tomu, že koaliční blokáda dodávek pohonných hmot a cílené útoky na civilní infrastrukturu jsou v rozporu s mezinárodním humanitárním právem;

E.  vzhledem k tomu, že tento konflikt mezi Hútíi a jemenskou vládou, který ještě zhoršují vojenské útoky koalice vedené Saúdskou Arábií, vyvolal v Jemenu naléhavou humanitární situaci; vzhledem k tomu, že Jemen je nyní dějištěm největší potravinové krize na světě a kolem 80 % jemenského obyvatelstva – přibližně 21 milionů osob – naléhavě potřebuje nějakou formu humanitární pomoci k uspokojení svých nezbytných potřeb, pokud jde o potraviny, léky a pohonné hmoty;

F.  vzhledem k tomu, že více než milion státních úředníků již osm měsíců nedostal mzdu, neboť milice odcizily finanční prostředky z jemenské centrální banky; vzhledem k tomu, že tato situace postihla více než 8 milionů lidí a vede k extrémní chudobě a hladovění mnoha rodin;

G.  vzhledem k tomu, že podvýživa a cholera spolu souvisejí; vzhledem k tomu, že 17 milionů lidí v Jemenu má nedostatek potravin, včetně 7 milionů lidí, kteří čelí hladomoru, 3,3 milionu akutně podvyživených a 462 000 dětí trpících vážnou akutní podvýživou;

H.  vzhledem k tomu, že se objevují zprávy o rozsáhlém porušování práv ozbrojenou skupinou Ansar Alláh, včetně používání protipěchotních min; vzhledem k tomu, že došlo také k popravám bez soudu, které provádějí síly prezidenta Hadího, spojenecké strany a ozbrojené skupiny; vzhledem k tomu, že jemenské strany účastnící se konfliktu jsou odpovědné za bezohledné ostřelování civilistů a civilních zařízení, znemožňování přístupu k humanitární pomoci, svévolné zadržování, násilná zmizení a mučení;

I.  vzhledem k tomu, že se nyní největší násilí soustřeďuje na západním pobřeží provincie Taíz, kde se provládní síly snaží postupovat od měst ad-Dubáb a al-Muchá směrem k přístavu al-Hudajda a vnitrozemím směrem k městu Taíz; vzhledem k tomu, že bylo zabito, zraněno nebo zmrzačeno přes 50 000 civilistů; vzhledem k tomu, že OSN naléhavě vyzývá příslušné orgány a různé frakce, aby umožnily trvalý přístup do obléhaných měst, což by umožnilo poskytovat pomoc osobám v nouzi, neboť válka v Jemenu patří k nejzávažnějším humanitárním krizím; vzhledem k tomu, že se tisícům uprchlíků podařilo uchýlit se do sousedních zemí;

J.  vzhledem k tomu, že tato země čelí humanitární katastrofě včetně rizika hladomoru a že se situace zhoršila vypuknutím epidemie cholery; vzhledem k tomu, že letecké útoky, ostřelování a násilí nadále nutí jemenské rodiny, aby opouštěly své domovy, přičemž počet vnitřně vysídlených osob již dosáhl několika milionů; vzhledem k tomu, že více než 8 milionů osob ztratilo spolehlivý a bezpečný přístup k pitné vodě, neboť většina vodovodní sítě bylo boji zničena; vzhledem k tomu, že většina Jemenců nemá náležitý přístup ke zdravotní péči;

K.  vzhledem k tomu, že dárcovská konference na vysoké úrovni dne 25. dubna 2017 zajistila příslib 1,1 miliardy USD, což představuje pouze 24 % celkového programu humanitární pomoci;

L.  vzhledem k tomu, že v bojích bylo zabito nejméně 1 540 dětí a 2 450 zraněno a že bylo údajně více než 1 550 dětí naverbováno do boje nebo k plnění vojenských úkolů; vzhledem k tomu, že 1,6 milionu dětí nechodilo do školy již před začátkem konfliktu a že poté muselo ze školy odejít dalších nejméně 1,8 milionu dětí;

M.  vzhledem k tomu, že ženy v Jemenu jsou tradičně velmi zranitelné vůči zneužívání, jako jsou dětské sňatky a násilí, neboť právo v této zemi nestanoví zákonný minimální věk; vzhledem k tomu, že ženy mají méně než muži přístup k lékařské péči, k vlastnictví, vzdělání a odborné přípravě; vzhledem k tomu, že se jejich situace vlivem konfliktu zhoršila a že podle odhadů je 2,6 milionu žen a dívek vystaveno riziku násilí na základě pohlaví; vzhledem k tomu, že se v uplynulých dvou letech výrazně zvýšil počet dětských sňatků; vzhledem k tomu, že v čele přibližně 30 % přesídlených domácností stojí ženy; vzhledem k tomu, že již nejsou dostupné léky na mnoho chronických onemocnění a že se Jemen řadí k zemím s nejvyšší mírou mateřské úmrtnosti; vzhledem k tomu, že se podvyživené těhotné a kojící ženy mohou snáze nakazit cholerou a hrozí jim vyšší riziko krvácení, což výrazně zvyšuje riziko komplikací a úmrtí při porodu;

N.  vzhledem k tomu, že je v Jemenu 280 000 uprchlíků, zejména ze Somálska, neboť Jemen je jedinou zemí Arabského poloostrova, která podepsala Úmluvu o uprchlících a příslušný protokol; vzhledem k tomu, že i tito uprchlíci potřebují ochranu, poté co se konflikt zhoršil; vzhledem k tomu, že se 30 600 Somálců údajně již vrátilo do Somálska a že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky zřídil pro vracející se osoby asistenční službu;

O.  vzhledem k tomu, že konflikt a bezpečnostní vakuum, které vzniklo v jeho důsledku, vedly k nebezpečnému rozšíření extremistických skupin v zemi, zejména v oblastech Abjan, al-Bajdá’a a Šabwa; vzhledem k tomu, že al-Káida upevnila svou přítomnost na Arabském poloostrově a že Islámský stát pokračuje v útocích a vraždění;

 

P.  vzhledem k tomu, že dne 22. května 2017 byl napaden konvoj zvláštního vyslance OSN pro Jemen; vzhledem k tomu, že byly zmrazeny rozhovory pod záštitou OSN a že konflikt má patrně ještě daleko k politickému řešení;

Q.  vzhledem k tomu, že Jemen je jedna z nejchudších zemí na světě; vzhledem k tomu, že již před začátkem války žila polovina jemenských obyvatel pod hranicí chudoby, dvě třetiny mladých lidí neměly zaměstnání a hrozilo zhroucení základních sociálních služeb;

R.  vzhledem k tomu, že ve snaze zastřít pravé, geopolitické příčiny konfliktu je tento spor líčen jako spor mezi šíity a sunnity; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie obviňuje Hútíe z toho, že za nimi stojí Írán, a považuje je za hrozbu pro saúdskou bezpečnost; vzhledem k tomu, že komplexní povaha konfliktu v Jemenu vykazuje prvky zástupné války, v níž jsou silně zastoupeny skupiny al-Káidy, na severu působí separatistická hnutí a zajdíjští šíitští rebelové a na jihu dochází k bojům mezi Hútíi a ozbrojenými skupinami; vzhledem k tomu, že konflikt podpořil v zemi rozmach skupin přidružených k Islámskému státu;

S.  vzhledem k tomu, že EU a OSN uvalily na Jemen zbrojní embargo a EU uvalila cílené sankce vůči vůdcům Hútíů; vzhledem k tomu, že členské státy EU, jako je Spojené království, Španělsko, Francie, Itálie a Německo, zároveň nadále prodávají zbraně Saúdské Arábii; vzhledem k tomu, že Spojené království, Francie a Španělsko významně zvýšily své dodávky zbraní aktérům zapojeným do konfliktu; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie je největším zákazníkem Spojeného království, pokud jde o zbraně, a Spojené království je největším dodavatelem zbraní do zemí Rady pro spolupráci v Zálivu, vzhledem k tomu, že koalice pro kontrolu zbraní uvedla, že toto obchodování porušuje povinnosti Spojeného království vyplývající ze Smlouvy o obchodu se zbraněmi, společný postoj EU k vývozu zbraní a konsolidovaná kritéria Spojeného království pro vývoz zbraní;

T.  vzhledem k tomu, že Spojené státy mají v jižním Jemenu nedaleko města al-Hauta vojenskou základnu al-Anad, kde Američané nařídili útoky bezpilotních letounů proti údajným členům místní odnože al-Káidy; vzhledem k tomu, že útoky bezpilotních letounů Spojených států a mimosoudní popravy v Jemenu od roku 2002 přispívají k destabilizaci situace v Jemenu; vzhledem k tomu, že podle zpráv o Jemenu, které vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), útoky bezpilotních letounů zabíjejí více civilistů než údajných teroristů / členů al-Káidy;

U.  vzhledem k tomu, že podle organizace Bureau of Investigative Journalism bylo při podobných misích od zahájení operací v roce 2002 zabito nejméně 424 osob včetně dětí; vzhledem k tomu, že od chvíle, kdy se ujala funkce Trumpova vláda, došlo v Jemenu k dramatickému nárůstu extrateritoriálních smrtících operací vedených USA, které zahrnují 90 potvrzených útoků včetně dvou pozemních zásahů; vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že některé členské státy EU, například Spojené království, Itálie a Německo, tyto smrtící operace přímo i nepřímo podporují tím, že poskytují zpravodajství a další operativní podporu;

V.  vzhledem k tomu, že bývalý prezident Sálih byl považován za spojence Spojených států a obdržel miliony dolarů na pomoc v boji proti terorismu a na výcvik armády; vzhledem k tomu, že zbraně získané jako součást této pomoci byly použity proti jemenskému lidu a nyní jsou nasazovány v ozbrojených střetech různých skupin;

W.  vzhledem k tomu, že Jemen, ležící na pobřeží Rudého moře, které vede k Suezskému průplavu a ústí do Adenského zálivu, má vzhledem ke své zeměpisné poloze strategický význam související s důležitými námořními trasami a zdroji energie;

1.  je mimořádně znepokojen pokračujícím konfliktem v Jemenu, který vedl k současné humanitární krizi, jež po nedávném vypuknutí epidemie cholery nabývá dramatických rozměrů;

2.  vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně obtíží OSN při získávání nezbytných finančních prostředků pro humanitární pomoc a nedostatečného poskytování prostředků ze strany členských států EU, které se k němu zavázaly na dárcovských konferencích;

3.  připomíná, že cholera je léčitelná choroba, které lze předcházet, a proto by neměla způsobovat ztráty na životech; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, a zejména pak členské státy, aby financovaly plán humanitární reakce pro Jemen;

4.  odsuzuje používání násilí vůči civilistům kteroukoli stranou konfliktu nebo teroristy či jinými ozbrojenými skupinami, neboť se jedná o činy, které zemi přivedly do vážné humanitární krize a způsobily, že tisíce civilistů bylo zraněno a zabito a několik milionů osob bylo přesídleno; vyjadřuje nejhlubší spoluúčast a soustrast rodinám obětí;

5.  vyzývá strany konfliktu, aby učinily veškeré nezbytné kroky k předcházením všem formám násilí vůči civilistům, včetně sexuálního a generového násilí, a k jejich řešení; důrazně odsuzuje porušování práv dítěte; vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o používání dětských vojáků Hútíi, skupinou Ansár aš-Šaría a vládními silami a nad omezeným přístupem dětí k základní zdravotní péči a vzdělávání; vyzývá k tomu, aby ti, kdo jsou odpovědní za násilnosti a porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, byli za své činy pohnáni k odpovědnosti;

6.  odsuzuje vojenské útoky, které provádí aliance vedená Saúdskou Arábií v Jemenu, a námořní blokádu jemenských přístavů Saúdskou Arábií; je přesvědčen, že cílem saúdské intervence je posílení její kontroly v tomto regionu a že tato intervence povede pouze k většímu utrpení jemenského lidu a hlubšímu rozkolu mezi národy na Blízkém východě; je znepokojen rostoucím tlakem v tomto regionu poté, co se Saúdská Arábie a následně Spojené arabské emiráty a další země rozhodly zavést diplomatické a hospodářské embargo vůči Kataru;

7.  všem stranám, zejména Saúdské Arábii a její koalici, připomíná jejich odpovědnost za to, aby zajistily dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv, z nichž vyplývá, že je třeba chránit civilní obyvatelstvo, neútočit na objekty civilní infrastruktury a umožnit humanitárním organizacím bezpečný a volný přístup do země;

8.  vyzývá Saúdskou Arábii a její koalici, aby zajistila, že všechny její přístavy a pozemní trasy zůstanou otevřené, a aby se zejména snažila odvrátit útok na al-Hudajda a znovu otevřela letiště Sana´a;

 

9.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že se al-Káidě na Arabském poloostrově a Islámskému státu podařilo využít zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu; připomíná, že všechny teroristické činy jsou neomluvitelnými zločiny bez ohledu na jejich motivace a bez ohledu na to, kdy, kde a kým byly spáchány;

10.  oceňuje úsilí OSN a zvláštního vyslance generálního tajemníka pro Jemen a opakovaně vyjadřuje svou plnou podporu tomuto úsilí; odsuzuje závažný útok na jeho konvoj, k němuž došlo dne 22. května 2017 ve chvíli, kdy byl na cestě z letiště do objektu OSN;

11.  opakuje, že jediným možným řešením konfliktu v Jemenu je řešení politické; vyzývá proto všechny strany v Jemenu, aby urychleně uzavřely dohodu o ukončení nepřátelství, na jejíž dodržování bude dohlížet OSN, jako první krok k obnovení mírových rozhovorů vedoucích k inkluzivním jednáním pod vedením Jemenu, s cílem obnovit mír v této zemi; naléhavě vyzývá všechny strany, aby odvrátily vojenský zásah v al-Hudajda;

 

12.  je přesvědčen, že jakékoli dlouhodobé řešení by mělo řešit hlubší příčiny chudoby a nestability v této zemi a splňovat legitimní požadavky a ambice jemenských obyvatel; opakuje, že podporuje veškeré mírové politické úsilí zaměřené na ochranu suverenity, nezávislosti a územní celistvosti Jemenu;

13.  hluboce lituje toho, že mezinárodní společenství a sdělovací prostředky nevěnovaly v posledních dvou letech konfliktu v Jemenu dostatečnou pozornost, což přispělo ke stávající humanitární katastrofě v této zemi;

14.  odmítá jakoukoli zahraniční vojenskou intervenci v zemi, ať už by se jednalo o intervenci saúdskou, íránskou, arabskou či západní; zdůrazňuje, že válka v Jemenu není pouze konfliktem mezi šíity a sunnity; odsuzuje instrumentalizaci náboženských rozdílů, zejména Saúdskou Arábií, k vyvolávání politických krizí a sektářských válek;

15.  odsuzuje skutečnost, že EU diktátorské režimy v tomto regionu tiše schvalovala a napomáhala jim; velmi kriticky se staví k různým západním intervencím, k nimž došlo v minulých letech a které přispěly k vyhrocení konfliktů v této oblasti; konstatuje, že konflikty v tomto regionu nelze řešit vojenskou silou; odmítá používání pojmu „odpovědnost za ochranu“, který jednotlivé strany konfliktu v Jemenu používají rovněž jako záminku, neboť takovýto přístup porušuje mezinárodní právo a nenabízí přiměřený právní základ k ospravedlnění jednostranného použití síly;

16.  vyzývá mezinárodní společenství, a zejména pak některé členské státy, jako je Spojené království, Francie, Španělsko a Německo, aby válčícím stranám v zemi přestaly předávat zbraně, a aby proto přijaly veškerá nezbytná opatření k prevenci přímých a nepřímých dodávek zbraní, prodeje a předávání označeným osobám a subjektům nebo v jejich prospěch a osobám, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz v Jemenu, v souladu se zbrojním embargem OSN vůči Jemenu, jak je uvedeno v bodě 14 rezoluce Rady Bezpečnosti OSN č. 2216 z roku 2015;

17.  ostře odsuzuje skutečnost, že členské státy, zvláště pak Spojené království, Španělsko, Francie a Německo, s jednotlivými zeměmi v regionu intenzivně obchodují se zbraněmi; vyzývá k okamžitému zastavení předávání zbraní a vojenské podpory Saúdské Arábii a jejím koaličním partnerům; žádá v této souvislosti Radu, aby ověřila, zda nedošlo k porušení Kodexu chování EU pro vývoz zbraní, a aby přijala opatření, jež zajistí, že všechny členské státy budou tento kodex plně dodržovat;

18.  odsuzuje stále častější používání bezpilotních letadel Spojenými státy pod vládou Trumpa k extrateritoriálním operacím; důrazně nesouhlasí s používáním bezpilotních letounů při mimosoudních a exteritoriálních popravách; žádá, aby bylo používání bezpilotních letounů pro tyto účely zakázáno podle jeho výše uvedeného usnesení ze dne 27. února 2014 o používání ozbrojených bezpilotních letounů, které vyzývá v bodu 2 písm. a) a b) vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členské státy a Radu, aby „se postavily proti mimosoudnímu cílenému zabíjení a zakázaly je“ a aby „zajistily, že se členské státy nebudou v souladu se svými právními závazky dopouštět nezákonného cíleného zabíjení ani umožňovat takovéto zabíjení jiným státům“;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám členských států, vládě Jemenu a členským zemím Rady pro spolupráci v Zálivu a Valného shromáždění OSN.