Πρόταση ψηφίσματος - B8-0410/2017Πρόταση ψηφίσματος
B8-0410/2017

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Barbara Spinelli, João Pimenta Lopes εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0407/2017

Διαδικασία : 2017/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0410/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0410/2017
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0410/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Υεμένη

(2017/2727(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις σχετικά με την Υεμένη στις οποίες προέβησαν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ban Ki-Moon, και ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Υεμένη, κ. Ismail Ould Cheikh Ahmed, ιδίως μετά την επίσκεψή του στη Sana’a, από τις 21 έως τις 24 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του υπεύθυνου ανθρωπιστικού συντονισμού του ΟΗΕ στην Υεμένη, Jamie McGoldrick, της 28ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, δύο χρόνια μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης, της 7ης Μαΐου 2017 σχετικά με την ανάγκη να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς και μέσω της Υεμένης, και της 24ης Μαΐου 2017, σχετικά με την επείγουσα ανάγκη για χρηματοδότηση με στόχο να σταματήσει η εξάπλωση της επιδημίας χολέρας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την Υεμένη, της 16ης Νοεμβρίου 2015 και της 3ης Απριλίου 2017, και τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τη δήλωση της 8ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ολοκληρωμένο σχέδιο ανθρωπιστικής ανταπόκρισης: Υεμένη επιδημία χολέρας, του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), που επικαιροποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2017, και το Σχέδιο Ανθρωπιστικής Αντιμετώπισης και Βοήθειας για την Υεμένη για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως δε εκείνα της 14ης Απριλίου 2015 (S/RES/2216), της 24ης Φεβρουαρίου 2016 (S/RES/2266) και της 23ης Φεβρουαρίου 2017 (S/RES/2342),

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την Υεμένη και ειδικότερα εκείνα της 9ης Ιουλίου 2015[1] και της 25ης Φεβρουαρίου 2016[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών[3],

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των Χούτι και της κυβέρνησης της Υεμένης συνεχίζεται για περισσότερα από δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η χώρα στην τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση, και στην πρόσφατη εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση μιας επιδημίας χολέρας τεράστιας κλίμακας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Μαΐου 2017 το Υπουργείο Υγείας και Πληθυσμού της Υεμένης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλώνοντας ότι το σύστημα υγείας αδυνατεί να συγκρατήσει αυτή την άνευ προηγουμένου καταστροφική επιδημία, που μέχρι σήμερα έχει προκαλέσει συνολικά 14.000 κρούσματα, και συνδέεται με 186 θανάτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπονται ακόμη 98.126 κρούσματα κατά τους επόμενους έξι μήνες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 66,7 εκατ. USD για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου ανθρωπιστικής ανταπόκρισης του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) έως τον Οκτώβριο 2017 για τον έλεγχο της επιδημίας χολέρας, την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσής της και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επανεμφάνισής της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι επικεφαλής συνασπισμού - ο οποίος τυγχάνει της στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών και περιλαμβάνει τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Μαρόκο και το Σουδάν- που βομβαρδίζει την Υεμένη από τις 26 Μαρτίου 2015 με αεροπορικές επιδρομές με σκοπό την αποκατάσταση του Προέδρου Abdrabbuh Mansour Hadi στην εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός αυτός έχει διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις, επιθέσεις σε σπίτια, αγορές, νοσοκομεία και σχολεία, που είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους αμάχων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει επιβάλει σχεδόν πλήρη αποκλεισμό στην Υεμένη, μια χώρα που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκ μέρους του συνασπισμού αποκλεισμός στα καύσιμα και η στοχοποίηση μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των Χούτι και της κυβέρνησης της Υεμένης, που εντείνεται εξαιτίας των στρατιωτικών επιθέσεων του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού, έχει προκαλέσει μια κατάσταση ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη βρίσκεται σήμερα στη μεγαλύτερη παγκοσμίως κρίση επισιτιστικής ασφάλειας, με το 80 % περίπου του πληθυσμού της - 21 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους - να χρειάζονται επειγόντως κάποια μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας για να αντιμετωπίσουν την απελπιστική τους ανάγκη για τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από ένα εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν πληρωθεί εδώ και οκτώ μήνες, καθώς οι πολιτοφυλακές έκλεψαν πόρους από την Κεντρική Τράπεζα της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επηρεάζει πάνω από 8 εκατομμύρια άτομα και πολλές οικογένειες εξωθούνται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας και λιμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χολέρα και ο υποσιτισμός είναι αλληλένδετες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι στην Υεμένη είναι σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας, 7 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν λιμό, 3,3 εκατομμύρια υποσιτίζονται και 462.000 παιδιά αντιμετωπίζουν κατάσταση σοβαρού υποσιτισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αναφερθεί εκτεταμένες παραβιάσεις από την ένοπλο ομάδα Ansar Allah, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκών ξηράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν επίσης περιπτώσεις εξωδικαστικών εκτελέσεων από τις δυνάμεις του Προέδρου Hadi, των συμμάχων του και άλλων ένοπλων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση είναι υπεύθυνοι για τους άνευ διακρίσεων βομβαρδισμούς αμάχων πολιτών και εγκαταστάσεων, την άρνηση της πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας, αυθαίρετες κρατήσεις, εξαφανίσεις και βασανιστήρια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, η βία επικεντρώνεται κυρίως στη δυτική ακτογραμμή Taiz Governorate, όπου οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις προσπαθούν να προελάσουν από το Al-Dhubab και το Al-Mokha προς το λιμάνι της Al-Hoeidah και εσωτερικά προς την πόλη Taiz· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 50.000 πολίτες έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί, ή ακρωτηριαστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν επείγουσα έκκληση προς τις αρχές και τις διάφορες παρατάξεις να επιτρέψουν τη διαρκή πρόσβαση στις πολιορκούμενες πόλεις, ούτως ώστε να μπορεί να παρέχεται βοήθεια στα άτομα που τη χρειάζονται, δεδομένου ότι ο πόλεμος στην Υεμένη έχει καταταχθεί στην πλέον σοβαρή κατηγορία ανθρωπιστικών κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες πρόσφυγες κατόρθωσαν να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια ανθρωπιστική καταστροφή, με κίνδυνο λιμού, επιδεινούμενο από την επιδημία χολέρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές επιδρομές, οι βομβαρδισμοί και η βία εξακολουθούν να εξαναγκάζουν πολλές οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, και υπάρχουν εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 8 εκατομμύρια άτομα δεν έχουν πλέον εξασφαλισμένη και ασφαλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό εξαιτίας της καταστροφής του δικτύου ύδρευσης λόγω των συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι πολίτες της Υεμένης δεν έχουν κατάλληλη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Απριλίου 2017 η Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Υεμένη συγκέντρωσε δεσμεύσεις ύψους 1.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιπροσωπεύει μόνο το 24 % του συνολικού ανθρωπιστικού σχεδίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 1.540 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 2.450 τραυματίστηκαν από τις εχθροπραξίες και, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 1.550 έχουν στρατολογηθεί για να πολεμήσουν είτε για να εκπληρώσουν διάφορα στρατιωτικά καθήκοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο, εκτός του 1,6 εκατομμυρίου που δεν πήγαιναν σχολείο ήδη πριν από την αρχή των συγκρούσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην Υεμένη ήταν πάντα ιδιαίτερα ευάλωτες σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, καταναγκαστικούς γάμους και βία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ελάχιστο νόμιμο όριο στο δίκαιο της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν μικρότερη πρόσβαση από τους άνδρες στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ιδιοκτησία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τις ένοπλες συγκρούσεις και υπολογίζεται ότι 2.6 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν βία λόγω του φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των γάμων παιδιών έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία δύο έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του 30 % των εκτοπισμένων νοικοκυριών έχουν επικεφαλής της οικογένειας γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φάρμακα για πολλές χρόνιες ασθένειες δεν είναι πλέον διαθέσιμα και ότι η Υεμένη έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υποσιτιζόμενες έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες είναι πιο πιθανό να μεταδοθεί η χολέρα και παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο αιμορραγιών, που επιτείνουν σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο επιπλοκών και θανάτου κατά τον τοκετό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 280.000 πρόσφυγες, κυρίως από τη Σομαλία, βρίσκονται στην Υεμένη, τη μόνη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου που έχει υπογράψει τη σύμβαση για τους πρόσφυγες και το Πρωτόκολλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες έχουν επίσης ανάγκη προστασίας, διότι η σύγκρουση έχει επιδεινωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30.600 Σομαλοί έχουν ήδη επιστρέψει στη Σομαλία, και η UNHCR έχει δημιουργήσει κέντρα υποστήριξης για την επιστροφή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις και το κενό που προκάλεσαν στον τομέα της ασφάλειας οδήγησαν σε επικίνδυνη επέκταση των εξτρεμιστικών ομάδων στην χώρα, κυρίως στις περιοχές Abyan, Albaeda’a και Shabwa· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο έχει εδραιώσει την παρουσία της και το Ισλαμικό Κράτος συνεχίζει τις επιθέσεις και δολοφονίες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνοδεία του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, δέχτηκε επίθεση στις 22 Μαΐου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ έχουν διακοπεί και η επίτευξη πολιτικής λύσης δεν φαίνεται πιθανή·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την έναρξη του πολέμου το 50% των κατοίκων ζούσαν ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας, τα δύο τρίτα των νέων ήταν άνεργοι και οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες βρίσκονταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύρραξη έχει προβληθεί ως διαμάχη μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών σε μια απόπειρα να καλυφθούν οι πραγματικές γεωπολιτικές αιτίες της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούτι ότι υποστηρίζονται από το Ιράν και τους θεωρεί απειλή για τη σαουδική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περίπλοκος χαρακτήρας της σύγκρουσης στην Υεμένη παρουσιάζει στοιχεία πολέμου δι’ αντιπροσώπων σε μια χώρα με έντονη παρουσία ομάδων της Αλ Κάιντα, και με αποσχιστικά κινήματα και αντάρτες Σιίτες Zaidi στο Βορρά και μάχες ανάμεσα σε Χούτι και ένοπλες ομάδες στο νότο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση έχει συμβάλλει στην προώθηση ομάδων προσκείμενων στο ισλαμικό κράτος στη χώρα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ έχουν επιβάλει εμπάργκο όπλων για την Υεμένη, και η ΕΕ έχει επιβάλει στοχοθετημένες κυρώσεις σε βάρος ηγετών των Χούτι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα, κράτη μέλη της ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία συνεχίζουν να πωλούν όπλα στη Σαουδική Αραβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν αυξήσει σημαντικά τις παραδόσεις όπλων προς παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος πελάτης στην αγορά όπλων του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός για τον έλεγχο των εξοπλισμών κατήγγειλε ότι το εμπόριο αυτό παραβιάζει τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που απορρέουν από τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων, την κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και τα ενοποιημένα κριτήρια του Ηνωμένου Βασιλείου για τις εξαγωγές όπλων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν την στρατιωτική αεροπορική βάση τους στην al-Annad της Υεμένης κοντά στη νότια πόλη al-Houta, από όπου οι Αμερικανοί έδωσαν εντολή για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά υπόπτων μελών της τοπικής οργάνωσης της Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι εξωδικαστικές εκτελέσεις που πραγματοποιούνται στην Υεμένη από το 2002 έχουν συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην χώρα αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκοτώνουν περισσότερους αμάχους από τους εικαζόμενους τρομοκράτες/ μέλη της οργάνωσης Αλ Κάιντα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα, σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνητών Δημοσιογράφων, τουλάχιστον 424 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν σκοτωθεί σε παρόμοιες αποστολές από την αρχή των επιχειρήσεων το 2002· λαμβάνοντας υπόψη έχει σημειωθεί εντυπωσιακή αύξηση σε θανατηφόρες εξωεδαφικές επιχειρήσεις στην Υεμένη από τις ΗΠΑ από τότε που ανέλαβε ο Πρόεδρος Τrump, με τουλάχιστον 90 επιβεβαιωμένες επιθέσεις και δύο επιδρομές εδάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία ότι κράτη μέλη της ΕΕ όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γερμανία παρέχουν τόσο άμεση όσο και έμμεση στήριξη σε τέτοιου είδους θανατηφόρες επιχειρήσεις με την παροχή πληροφοριών και επιχειρησιακής υποστήριξης·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην πρόεδρος Saleh θεωρείτο σύμμαχος των ΗΠΑ και εισέπραξε εκατομμύρια δολάρια για βοήθεια κατά της τρομοκρατίας και για την εκπαίδευση του στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω όπλα χρησιμοποιήθηκαν κατά του λαού της Υεμένης και τώρα χρησιμοποιούνται στις συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες ομάδες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική θέση της Υεμένης, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, προς την κατεύθυνση της Διώρυγας του Σουέζ και τον Κόλπο του Άντεν είναι στρατηγικής σημασίας από την άποψη των σπουδαίων θαλάσσιων διαδρομών και των ενεργειακών πόρων·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνέχιση της σύγκρουσης στην Υεμένη, η οποία οδήγησε στην τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση, με την κατάσταση να επιδεινώνεται ακόμη πιο δραματικά από την πρόσφατη επιδημία χολέρας·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Έθνη να επιτύχουν τους αναγκαίους πόρους για την ανθρωπιστική βοήθεια και για την αποτυχία των κρατών μελών της ΕΕ να διαθέσουν τα χρήματα τα οποία υποσχέθηκαν κατά τις διασκέψεις των δωρητών·

3.  υπενθυμίζει ότι η χολέρα προλαμβάνεται και θεραπεύεται, επομένως δεν θα πρέπει να χαθούν ζωές από την ασθένεια αυτή· παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως τα κράτη μέλη, να χρηματοδοτήσουν σχέδιο ανθρωπιστικής ανταπόκρισης για την Υεμένη·

4.  καταδικάζει τη χρήση βίας κατά των άμαχων πολιτών από την πλευρά όλων των εμπλεκομένων μερών, τόσο των τρομοκρατών όσο και των άλλων ενόπλων ομάδων, δεδομένου ότι παρόμοιες πράξεις βίας οδήγησαν τη χώρα σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και προκάλεσαν τον τραυματισμό και τον θάνατο πολυάριθμων πολιτών και τον εκτοπισμό μεγάλου αριθμού ατόμων· εκφράζει τη βαθιά του συμπόνια και τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων·

5.  καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά των πολιτών, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας· καταδικάζει σθεναρά τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις καταγγελίες περί χρήσης παιδιών στρατιωτών εκ μέρους των Χούτι, την Ansar Al-Sharia και τις κυβερνητικές δυνάμεις κατά των παιδιών, και για την περιορισμένη πρόσβαση των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης· ζητεί να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους οι υπεύθυνοι αυτών των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

6.  καταδικάζει τις στρατιωτικές επιθέσεις που πραγματοποιεί στην Υεμένη ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβία, όπως και τον ναυτικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε από τη Σαουδική Αραβία στους λιμένες της Υεμένης· είναι πεπεισμένο ότι η επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας αποβλέπει στην ενίσχυση του ελέγχου που ασκεί στην περιοχή και ότι το γεγονός αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει παρά μόνο σε περισσότερη οδύνη για τον πληθυσμό της Υεμένης και σε βαθύτερη διαίρεση μεταξύ των πληθυσμών στη Μέση Ανατολή· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή που προκλήθηκε από τις αποφάσεις της Σαουδικής Αραβίας, και αργότερα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλους, να επιβάλουν ένα διπλωματικό και οικονομικό αποκλεισμό κατά του Κατάρ·

7.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη, και ιδίως στη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της, την ευθύνη που έχουν να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πράγμα που σημαίνει προστασία των πολιτών, αποφυγή της στοχοποίησης μη στρατιωτικών υποδομών, και πρόβλεψη ασφαλούς και ανεμπόδιστης πρόσβασης στη χώρα για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις·

8.  ζητεί από τη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της να εξασφαλίσουν ότι όλα τα λιμάνια και χερσαίες διαδρομές θα παραμένουν ανοικτές, και να ασκήσουν προσπάθειες για την αποτροπή επίθεσης κατά της Hudaydah, και το άνοιγμα εκ νέου του αερολιμένα της Sana·

9.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη δυνατότητα που παρουσιάζεται στην Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο και το Ισλαμικό Κράτος να επωφεληθούν από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφάλειας στην Υεμένη· υπενθυμίζει ότι όλες οι τρομοκρατικές πράξεις είναι εγκληματικές και δεν δικαιολογούνται, ασχέτως από σκοπιμότητες και από το πότε, πού και από ποιον διαπράττονται·

10.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες και επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στις πρωτοβουλίες των ΗΕ και του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα στην Υεμένη· καταδικάζει τη σοβαρή επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του ενώ ταξίδευε από το αεροδρόμιο προς τις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ στις 22 Μαΐου 2017·

11.  επαναλαμβάνει ότι μόνο μια πολιτική λύση μπορεί να υπάρξει για τη σύρραξη στην Υεμένη· καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα κόμματα της Υεμένης να καταλήξουν επειγόντως σε συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών, που θα πρέπει να παρακολουθείται από τα Ηνωμένα Έθνη, ως πρώτο βήμα προς την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε διαπραγματεύσεις χωρίς αποκλεισμούς, υπό την καθοδήγηση της Υεμένεης, προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη στη χώρα· καλεί όλα τα μέρη να αποτρέψουν τη στρατιωτική δράση κατά της Al Hodeidah·

12.  είναι πεισμένο ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη λύση πρέπει να αντιμετωπίσει τις υποκείμενες αιτίες της φτώχειας και της αστάθειας στη χώρα, και να ικανοποιήσει τις θεμιτές απαιτήσεις και προσδοκίες του λαού της Υεμένης· επιβεβαιώνει την υποστήριξή του σε κάθε ειρηνευτική πολιτική προσπάθεια για την προστασία της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης·

13.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την έλλειψη προσοχής κατά την τελευταία διετία εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας και των μέσων ενημέρωσης για τη σύρραξη που προκάλεσε την τρέχουσα ανθρωπιστική καταστροφή στην Υεμένη·

14.  απορρίπτει οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική επέμβαση στη χώρα, είτε από τους Σαουδάραβες, είτε από του Ιρανούς, Άραβες ή Δυτικούς· υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος στην Υεμένη δεν είναι απλά μια σύρραξη ανάμεσα σε Σιίτες και Σουνίτες· καταγγέλλει την χρησιμοποίηση των θρησκευτικών διαφορών, ιδίως από τη Σαουδική Αραβία, για την υποκίνηση πολιτικών κρίσεων και θρησκευτικών πολέμων·

15.  καταδικάζει την ανοχή και την συνενοχή της ΕΕ έναντι των δικτατοριών της περιοχής· επικρίνει έντονα τον ρόλο που έπαιξαν οι διάφορες δυτικές επεμβάσεις των τελευταίων ετών στην υπόθαλψη της επιδείνωσης των συρράξεων στην περιοχή· δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις στην περιοχή αυτή· αντιτίθεται στη χρήση της έννοιας της «ευθύνης προστασίας», που επίσης χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από τα διάφορα μέρη της σύγκρουσης στην Υεμένη, καθώς αυτή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν παρέχει επαρκή νομική βάση που να δικαιολογεί τη μονομερή χρήση βίας·

16.  καλεί τη διεθνή κοινότητα, και ιδίως κράτη μέλη, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία, να σταματήσουν τη μεταφορά όπλων προς όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές στη χώρα και, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσουν την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά τους από εντεταλμένα πρόσωπα και οντότητες και όσους ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους, στην Υεμένη, σε εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ για την Υεμένη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 της απόφασης 2216 του ΣΑΗΕ (2015)·

17.  επικρίνει με σθένος το εντατικό εμπόριο όπλων κρατών μελών της ΕΕ με διάφορες χώρες της περιοχής, όπως στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας· ζητεί την άμεση αναστολή των μεταφορών όπλων και της στρατιωτικής υποστήριξης προς τη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της· στο πλαίσιο αυτό, καλεί το Συμβούλιο να ελέγξει εάν έχουν διαπραχθεί παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και να θεσπίσει αυστηρά μέτρα ώστε ο κώδικας αυτός να τηρείται πλήρως από όλα τα κράτη μέλη·

18.  καταδικάζει την αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εξωεδαφικές επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Διοίκησης Τrump· εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εξωδικαστικές και εξωεδαφικές εκτελέσεις· ζητεί την απαγόρευση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το προαναφερθέν ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο ζητεί, στην παράγραφο 2, στοιχεία (α) και (β) καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να αντιταχθούν στην πρακτική των εξωδικαστικών στοχευμένων δολοφονιών και να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν παράνομες στοχευμένες δολοφονίες ούτε διευκολύνουν τέτοιες δολοφονίες από άλλα κράτη·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την Κυβέρνηση της Υεμένης και τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου καθώς και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.