Päätöslauselmaesitys - B8-0410/2017Päätöslauselmaesitys
B8-0410/2017

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0407/2017

Menettely : 2017/2727(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0410/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0410/2017
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0410/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

(2017/2727(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin ja tämän Jemenin-erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin antamat julkilausumat Jemenistä ja erityisesti viimeksi mainitun 21.–24. toukokuuta 2017 tekemän Sanaan vierailun jälkeen antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon Jemeniä käsittelevän YK:n humanitaarisen avun koordinaattorin Jamie McGoldrickin 28. maaliskuuta 2017 Jemenin humanitaarisesta tilanteesta kaksi vuotta konfliktin kärjistymisen jälkeen, 7. toukokuuta 2017 tarpeesta varmistaa rahoitus ja humanitaarisen avun pääsy Jemeniin ja sen läpi sekä 24. toukokuuta 2017 kiireellisestä rahoitustarpeesta koleran leviämisen estämiseksi antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2015 ja 3. huhtikuuta 2017 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Jemenistä sekä komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan antamat julkilausumat Jemenistä, erityisesti 8. lokakuuta 2016 annetun julkilausuman,

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2017 päivitetyn YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston (OCHA) koleraepidemian puhkeamista Jemenissä koskevan yhdennetyn toimintasuunnitelman sekä Jemenin humanitaarista apua koskevan suunnitelman tammi-joulukuulle 2017,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat, erityisesti 14. huhtikuuta 2015 (S/RES/2216), 24. helmikuuta 2016 (S/RES/2266) ja 23. helmikuuta 2017 (S/RES/2342) annetut päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 9. heinäkuuta 2015[1] ja 25. helmikuuta 2016[2] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä[3],

–  ottaa huomioon YK:n peruskirjan ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden periaatteet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että pitkään jatkunut huthien ja Jemenin hallituksen välinen selkkaus on kestänyt yli kaksi vuotta ja ajanut maan nykyiseen humanitaariseen kriisiin, johon liittyy nopeasti leviävä, valtavan laaja koleraepidemia;

B.  ottaa huomioon, että 14. toukokuuta 2017 Jemenin kansanterveys- ja väestöasioiden ministeriö julisti hätätilan ja ilmoitti, että terveydenhuoltojärjestelmä ei pysty hoitamaan tätä ennennäkemätöntä terveyskatastrofia, joka on tähän mennessä aiheuttanut kaikkiaan 14 000 tautiepäilyä ja 186 niihin liittyvää kuolemantapausta; ottaa huomioon, että 98 126 uuden tautitapauksen odotetaan ilmenevän seuraavan kuuden kuukauden aikana;

C.  ottaa huomioon, että OCHA:n yhdennetyn toimintasuunnitelman toimien täytäntöönpano edellyttää yhteensä 66,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria lokakuuhun 2017 mennessä koleraepidemian hillitsemiseksi, sen leviämisen estämiseksi ja uusiutumisen riskin minimoimiseksi;

D.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia johtaa Yhdysvaltojen tukemaa koalitiota, johon kuuluvat Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordania, Marokko ja Sudan ja joka on pommittanut Jemeniä 26. maaliskuuta 2015 lähtien iskukampanjassa, jonka tarkoituksena on palauttaa presidentti Abdrabbuh Mansour Hadi valtaan; ottaa huomioon, että tämä koalitio on tehnyt vakavia rikkomuksia, mukaan lukien koteihin, toreille, sairaaloihin ja kouluihin tehdyt iskut, joissa on kuollut tuhansia siviilejä, joista useimmat naisia ja lapsia; toteaa, että Saudi-Arabia on asettanut tuonnista erittäin riippuvaisen Jemenin lähes täydelliseen saartoon; toteaa, että koalition toteuttama polttoainesaarto ja iskujen kohdistaminen siviili-infrastruktuureihin ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisia;

E.  toteaa, että huthien ja Jemenin hallituksen välinen selkkaus, jota Saudi-Arabian johtaman koalition sotilaalliset iskut ovat pahentaneet, on aiheuttanut Jemenissä humanitaarisen hätätilan; ottaa huomioon, että Jemenissä on nykyisin maailman suurin elintarvikekriisi, jossa noin 80 prosenttia Jemenin asukkaista eli noin 21 miljoonaa ihmistä tarvitsee kiireellisesti jonkinlaista humanitaarista apua saadakseen kipeästi tarvitsemiaan elintarvikkeita, lääkkeitä ja polttoainetta;

F.  ottaa huomioon, että yli miljoonan virkamiehen palkat ovat maksamatta kahdeksan kuukauden ajalta, koska miliisi on varastanut Jemenin keskuspankin varoja; ottaa huomioon, että tämä vaikuttaa yli kahdeksaan miljoonaan ihmiseen ja ajaa monia perheitä kohti äärimmäistä köyhyyttä ja nälkiintymistä;

G.  toteaa, että aliravitsemus ja kolera liittyvät toisiinsa; ottaa huomioon, että Jemenissä 17 miljoonan ihmisen ravinnonsaanti on epävarmaa, muun muassa seitsemän miljoonaa kärsii akuutista nälänhädästä, 3,3 miljoonaa on akuutisti aliravittu ja 462 000 lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta;

H.  ottaa huomioon, että Ansar Allahin aseistettujen ryhmien tiedetään tehneen laajamittaisia rikkomuksia, mukaan lukien maamiinojen käyttö; ottaa huomioon, että myös presidentti Hadin ja liittolaisten joukot sekä aseistetut ryhmät ovat syyllistyneet laittomiin teloituksiin; ottaa huomioon, että konfliktin jemeniläiset osapuolet ovat vastuussa siviilien ja siviilikohteiden summittaisesta tulittamisesta, humanitaarisen avunannon estämisestä, mielivaltaisista vangitsemisista, tahdonvastaisista katoamisista ja kidutuksesta;

I.  ottaa huomioon, että suurin osa väkivaltaisuuksista keskittyy Taiz Governoraten länsirannikolle, jossa hallitusta tukevat joukot yrittävät edetä Al-Dhubabista ja Al-Mokhasta kohti Al-Hoeidahin satamaa ja sisämaahan kohti Taizin kaupunkia; toteaa, että yli 50 000 siviiliä on saanut surmansa, loukkaantunut tai vammautunut; toteaa, että YK on vaatinut viranomaisia ja eri ryhmittymiä sallimaan jatkuvan pääsyn piiritettyihin kaupunkeihin, jotta se voisi toimittaa apua sitä tarvitseville ihmisille, sillä Jemenin sota on luokiteltu humanitaaristen kriisien kaikkein vakavimpaan kategoriaan; toteaa, että tuhannet ihmiset ovat onnistuneet pakenemaan naapurimaihin;

J.  toteaa, että maata uhkaa humanitaarinen katastrofi, myös nälänhädän vaara, jota pahentaa koleraepidemian puhkeaminen; toteaa, että ilmaiskut, tulitus ja väkivalta pakottavat edelleen jemeniläisperheitä pakenemaan kodeistaan ja että maan sisäisesti siirtymään joutuneita ihmisiä on miljoonia; toteaa, että yli kahdeksan miljoonaa ihmistä on vailla luotettavaa ja turvallista juomavesihuoltoa, sillä sota on tuhonnut suurimman osan vesijohtoverkostosta; ottaa huomioon, että useimpien jemeniläisten saatavilla ei ole riittävää terveydenhuoltoa;

K.  ottaa huomioon, että 25. huhtikuuta 2017 Jemeniä käsittelevä korkean tason avunantajien konferenssi sai koottua 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria sitoumuksina, mikä vastaa vain 24 prosenttia humanitaarisesta kokonaissuunnitelmasta;

L.  ottaa huomioon, että 1 540 lasta on saanut surmansa ja 2 450 loukkaantunut vihamielisyyksien vuoksi ja 1 550 on tiettävästi rekrytoitu taistelijoiksi tai suorittamaan sotatoimiin liittyviä tehtäviä; toteaa, että vähintään 1,8 miljoonaa lasta on joutunut jättämään koulunkäynnin ja että jo ennen konfliktin puhkeamista koulunkäynnin lopettaneita oli 1,6 miljoonaa;

M.  ottaa huomioon, että jemeniläiset naiset ovat perinteisesti olleet erittäin alttiita väärinkäytöksille, kuten lapsiavioliitoille ja väkivallalle, sillä maassa ei ole laillista alaikärajaa koskevaa lakia; ottaa huomioon, että naisilla on miehiä heikommat mahdollisuudet saada terveydenhoitoa, omistaa omaisuutta ja päästä koulutukseen; toteaa, että heidän tilanteensa on huonontunut konfliktin vuoksi ja arviolta 2,6 miljoonaa naista ja tyttöä on vaarassa joutua sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi; ottaa huomioon, että lapsiavioliittojen määrä on noussut huomattavasti kahden viime vuoden aikana; toteaa, että naisten harteilla on yli 30 prosenttia maan sisäisten pakolaisten kotitalouksista; toteaa, että lääkkeitä moniin kroonisiin sairauksiin ei enää ole saatavilla ja että Jemenin äitiyskuolleisuusluvut ovat maailman korkeimpia; ottaa huomioon, että aliravitut raskaana olevat ja imettävät naiset saavat todennäköisemmin koleratartunnan ja heillä on suurempi verenvuodon riski, mikä lisää merkittävästi komplikaatio- ja kuolleisuusriskiä synnytyksen aikana;

N.  ottaa huomioon, että Jemenissä, joka on ainoa pakolaissopimuksen ja sen pöytäkirjan allekirjoittanut Arabian niemimaan maa, on 280 000 pakolaista, joista suurin osa on peräisin Somaliasta; toteaa, että myös nämä pakolaiset tarvitsevat suojelua konfliktin kärjistyessä; ottaa huomioon, että noin 30 600 somalia on tiettävästi jo palannut Somaliaan ja YK:n pakolaisjärjestö UNCHR on perustanut paluumuuttoa koskevia neuvontapalveluja;

O.  toteaa, että konfliktin ja sen aiheuttaman turvallisuustyhjiön seurauksena ääriryhmät ovat vahvistuneet Jemenissä vaarallisesti erityisesti Abyanin, Albaeda’an ja Shabwan seuduilla; toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida on lujittanut läsnäoloaan ja Da’esh on jatkanut isku- ja murhakampanjaansa;

P.  toteaa, että YK:n Jemenin-erityislähettilään saattueen kimppuun hyökättiin 22. toukokuuta 2017; ottaa huomioon, että YK:n tukemat neuvottelut ovat jäissä ja konfliktin poliittinen ratkaisu vaikuttaa kaukaiselta;

Q.  ottaa huomioon, että Jemen on yksi maailman köyhimmistä maista; toteaa, että jo ennen sotaa puolet jemeniläisistä eli köyhyysrajan alapuolella, kaksi kolmasosaa nuorista oli työttömänä ja perussosiaalipalvelut olivat romahduksen partaalla;

R.  ottaa huomioon, että konfliktin on esitetty olevan šiia- ja sunnimuslimien välinen konflikti huomion suuntaamiseksi pois sen todellisista geopoliittisista syistä; toteaa, että Saudi-Arabia syyttää hutheja tukeutumisesta Iraniin ja pitää heitä uhkana turvallisuudelleen; toteaa, että Jemenin konflikti vaikuttaa monimutkaisuutensa vuoksi sijaissodalta, sillä al-Qaidan ryhmillä on vahva edustus ja separatistiliikkeet ja zaidilaiset šiiakapinalliset taistelevat toisiaan vastaan pohjoisessa ja huthit ja aseelliset ryhmät etelässä; toteaa, että konflikti on edesauttanut Da’eshiin yhteydessä olevien ryhmien laajentumista maassa;

S.  ottaa huomioon, että EU ja YK ovat määränneet Jemenille aseidenvientikiellon ja että EU on määrännyt kohdennettuja pakotteita huthijohtajia vastaan; toteaa, että samaan aikaan EU:n jäsenvaltioista esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja, Ranska, Italia ja Saksa jatkavat aseiden myyntiä Saudi-Arabialle; toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Espanja ovat lisänneet merkittävästi asetoimituksiaan konfliktissa mukana oleville toimijoille; toteaa, että Saudi-Arabia on Yhdistyneen kuningaskunnan suurin aseostaja ja Yhdistynyt kuningaskunta on Persianlahden yhteistyöneuvoston maiden suurin asetoimittaja; toteaa, että asevalvontakoalitio on ilmoittanut, että tämä kauppa on ristiriidassa asekauppasopimukseen liittyvien Yhdistyneen kuningaskunnan sitoumusten, asevientiä koskevan EU:n yhteisen kannan ja Yhdistyneen kuningaskunnan omien asevientiehtojen kanssa;

T.  toteaa, että Yhdysvalloilla on Jemenissä lähellä eteläistä al-Houtan kaupunkia al-Annadin sotilastukikohta, josta käsin amerikkalaiset ovat tehneet miehittämättömien ilma-alusten iskuja paikallisen al-Qaidan jäseniksi epäiltyjä vastaan; toteaa, että Jemenissä vuodesta 2002 lähtien tehdyt Yhdysvaltojen miehittämättömien ilma-alusten iskut ja laittomat teloitukset ovat lisänneet maan epävakautta; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusasioiden päävaltuutetun toimiston julkaisemien raporttien mukaan miehittämättömien ilma-alusten iskuissa kuolee enemmän siviilejä kuin terroristeiksi epäiltyjä / al-Qaidan jäseniä;

U.  panee merkille, että Bureau of Investigative Journalism -järjestön mukaan ainakin 424 ihmistä, myös lapsia, on kuollut tällaisissa iskuissa vuoden 2002 jälkeen; toteaa, että Yhdysvaltojen ekstraterritoriaaliset tappamisoperaatiot ovat lisääntyneet Jemenissä rajusti sen jälkeen, kun Trumpin hallinto tuli valtaan, ja että ainakin 90 iskua, kaksi maahyökkäystä mukaan lukien, on vahvistettu; toteaa, että on näyttöä siitä, että EU:n jäsenvaltiot, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, Italia ja Saksa antavat sekä suoraa että välillistä tukea tällaisille tappamisoperaatioille antamalla tiedustelutietoa ja muuta operatiivista tukea;

V.  toteaa, että entistä presidenttiä Salehia pidettiin Yhdysvaltojen liittolaisena ja hän sai miljoonia dollareita tukea ”terrorismintorjuntaan” ja armeijan kouluttamiseen; toteaa, että tämän tuen osana saatuja aseita on käytetty Jemenin kansaa vastaan ja niitä käytetään nyt eri ryhmien välisissä yhteenotoissa;

W.  toteaa, että Jemenin maantieteellinen sijainti Punaisen meren suulla, joka johtaa Suezin kanavaan ja Adeninlahteen, on strategisesti tärkeä, koska se on yhteydessä merkittäviin meriväyliin ja energiavaroihin;

1.  on syvästi huolissaan nykyisen humanitaarisen kriisin aiheuttaneen konfliktin jatkumisesta Jemenissä ja tilanteen pahenemisesta entisestään viimeaikaisen koleraepidemian puhkeamisen vuoksi;

2.  pitää erittäin huolestuttavana, että YK:lla on vaikeuksia saada riittävästi varoja humanitaarisen avun toimituksiin ja että EU:n jäsenvaltiot eivät ole antaneet avunantajien konferenssissa lupaamiaan varoja;

3.  muistuttaa, että koleraa voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa, joten taudin vuoksi ei saisi menettää yhtään ihmishenkeä; vaatii kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti jäsenvaltioita rahoittamaan Jemeniä koskevan humanitaarisen toimintasuunnitelman;

4.  tuomitsee siviiliväestöön kohdistuvan väkivallan, olipa tekijänä mikä tahansa konfliktin osapuoli, terroristit tai muu aseellinen ryhmittymä, sillä tällaiset teot ovat suistaneet maan vakavaan humanitaariseen kriisiin, jossa on haavoittunut tai kuollut tuhansia siviilejä ja jossa miljoonat ovat joutuneet pakenemaan kotiseuduiltaan; tuntee syvää myötätuntoa uhrien omaisia kohtaan ja esittää heille surunvalittelunsa;

5.  kehottaa konfliktin osapuolia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin kaikenlaisen, myös seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan, siviiliväestöön kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja puuttumaan siihen; tuomitsee ankarasti lasten oikeuksien loukkaukset; on vakavasti huolissaan tiedoista, joiden mukaan huthit, Ansar Al-Sharian ja hallituksen joukot käyttävät lapsisotilaita, sekä siitä ettei lapsilla ole juurikaan pääsyä perusterveydenhuoltoon eikä koulutukseen; vaatii, että ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiseen syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan;

6.  tuomitsee Saudi-Arabian johtaman koalition Jemenissä toteuttamat sotilaalliset iskut sekä Saudi-Arabian Jemenin satamille asettaman laivastosaarron; on varma siitä, että Saudi-Arabian väliintulolla on tarkoitus vahvistaa sen valtaa alueella ja että tästä seuraa vain lisää kärsimystä jemeniläisille ja syvempi juopa Lähi-idän kansojen välille; on huolissaan suhteiden kiristymisestä alueella, mikä johtuu Saudi-Arabian ja myöhemmin Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja muiden päätöksistä asettaa Qatar diplomaattiseen ja taloussaartoon;

7.  muistuttaa, että kaikki osapuolet, erityisesti Saudi-Arabia ja sen liittolaiset, ovat velvollisia varmistamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamisen, mihin kuuluu myös siviilien suojelu ja se, että iskuja ei kohdisteta suoraan siviili-infrastruktuureihin ja että humanitaarisille järjestöille suodaan turvallinen ja esteetön pääsy maahan;

8.  kehottaa Saudi-Arabiaa ja sen liittolaisia varmistamaan, että kaikki satamat ja maareitit pysyvät avoimina, jotta voidaan ryhtyä erityisesti toimiin Hudaydahiin kohdistuvan hyökkäyksen torjumiseksi ja avata jälleen Sanaan lentoasema;

9.  pitää huolestuttavana, että Arabian niemimaan al-Qaida ja Da’esh ovat kyenneet käyttämään hyväkseen Jemenin poliittisen ja turvallisuustilanteen heikkenemistä; muistuttaa, että kaikki terroriteot ovat rikollisia ja vailla oikeutusta riippumatta niihin johtaneista syistä ja riippumatta siitä, milloin, missä ja kenen toimesta ne tehdään;

10.  on tietoinen YK:n ja YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään ponnisteluista ja tukee niitä kaikilta osin; tuomitsee vakavan hyökkäyksen hänen saattuettaan vastaan hänen matkustaessaan lentokentältä YK:n tukikohtaan 22. toukokuuta 2017;

11.  muistuttaa, että Jemenin konflikti voidaan ratkaista vain poliittisesti; kehottaa näin ollen kaikkia osapuolia Jemenissä sopimaan kiireellisesti vihollisuuksien lopettamisesta YK:n valvonnassa, sillä tämä olisi ensimmäinen askel kohti rauhanneuvottelujen uudelleen aloittamista ja johtaisi Jemenin vetämiin osallistaviin neuvotteluihin rauhan palauttamiseksi maahan; vaatii kaikkia osapuolia lopettamaan sotatoimet Hodeidassa;

12.  pitää erittäin tärkeänä, että maan köyhyyden ja epävakauden taustalla oleviin ongelmiin löydetään pitkän aikavälin ratkaisu, jolla voidaan vastata Jemenin kansan oikeutettuihin vaatimuksiin ja odotuksiin; toistaa tukevansa kaikkia poliittisia ponnisteluja, joilla pyritään turvaamaan Jemenin suvereniteetti, itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus;

13.  pitää hyvin valitettavana, että kahden viime vuoden aikana kansainvälinen yhteisö ja joukkotiedotusvälineet eivät ole kiinnittäneet riittävästi huomiota konfliktiin, joka on aiheuttanut nykyisen humanitaarisen katastrofin Jemenissä;

14.  ei hyväksy minkään vieraan vallan sotilaallista väliintuloa, oli kyse sitten Saudi-Arabiasta, Iranista, muista arabimaista tai länsimaista; korostaa, että Jemenin sota ei ole vain šiia- ja sunnimuslimien välinen konflikti; tuomitsee erityisesti Saudi-Arabian harjoittaman uskonnollisten erojen välineellistämisen poliittisten kriisien ja uskontokuntien välisten sotien lietsomiseksi;

15.  tuomitsee sen, että EU on hiljaisesti hyväksynyt diktatuurit kyseisellä alueella, ja että se on siten ollut osallinen niihin; suhtautuu erittäin kriittisesti alueella viime vuosina toteutettuihin länsimaiden operaatioihin, jotka ovat vain pahentaneet alueen konflikteja; toteaa, että alueen konflikteja ei voi ratkaista sotilaallisesti; torjuu ”suojeluvastuun” käsitteen käyttämisen, sillä sitä käyttävät verukkeena myös Jemenin konfliktien eri osapuolet, ja se on kansainvälisen oikeuden vastainen eikä ole riittävä oikeusperusta yksipuoliselle voimankäytölle;

16.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti jäsenvaltioita, kuten Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Ranskaa, Espanjaa ja Saksaa, lopettamaan aseiden toimittamisen kaikille sotaa käyville osapuolille maassa ja ryhtymään siksi tarvittaviin toimiin, joilla estetään suora tai välillinen toimittaminen, myynti tai siirto nimetyille henkilöille tai yhteisöille tai Jemenissä näiden puolesta tai johdolla toimiville, Jemeniä koskevan YK:n asevientikiellon täytäntöön panemiseksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2216 (2015) 14 kohdan mukaisesti;

17.  arvostelee voimakkaasti EU:n jäsenvaltioiden, etenkin Yhdistyneen kuningaskunnan, Espanjan, Ranskan ja Saksan, alueen eri maiden kanssa käymää vilkasta asekauppaa; kehottaa lopettamaan välittömästi aseiden ja sotilaallisen avun toimittamisen Saudi-Arabialle ja sen liittolaisille; kehottaa tässä yhteydessä neuvostoa tarkistamaan, onko asevientiä koskevia EU:n käytännesääntöjä rikottu, ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat näitä käytännesääntöjä täysimääräisesti;

18.  tuomitsee sen, että Yhdysvallat Trumpin hallinnossa käyttää yhä enemmän miehittämättömiä ilma-aluksia ekstraterritoriaalisissa operaatioissa; vastustaa jyrkästi miehittämättömien ilma-alusten käyttöä laittomissa ja ekstraterritoriaalisissa surmissa; vaatii miehittämättömien ilma-alusten tähän tarkoitukseen käyttämisen kieltämistä noudattaen edellä mainittua, aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä 27. helmikuuta 2014 annettua päätöslauselmaa, jonka 2 kohdan a ja b alakohdassa kehotetaan ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa ”vastustamaan laittomia täsmäsurmia ja kieltämään ne” sekä ”varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat oikeudellisia velvoitteitaan eivätkä syyllisty laittomiin täsmäsurmiin tai osallistu tällaisiin muiden valtioiden toteuttamiin surmiin”;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Jemenin hallitukselle, Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenille ja YK:n yleiskokouksen jäsenille.