Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0410/2017Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0410/2017

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl humanitarinės padėties Jemene

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0407/2017

Procedūra : 2017/2727(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0410/2017
Pateikti tekstai :
B8-0410/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0410/2017

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Jemene

(2017/2727(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono ir Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemenui Ismailo Ould Cheikh Ahmedo pareiškimus dėl Jemeno, ypač po jo vizito į Saną 2017 m. gegužės 21–24 d.;

–  atsižvelgdamas į JT humanitarinių reikalų koordinatoriaus Jemene Jamie McGoldricko pareiškimus: 2017 m. kovo 28 d. pareiškimą dėl humanitarinės padėties Jemene, praėjus dvejiems metams po konflikto paaštrėjimo, 2017 m. gegužės 7 d. pareiškimą dėl būtinybės užtikrinti finansavimą ir humanitarinės pagalbos patekimą į Jemeną ir jo viduje, ir į 2017 m. gegužės 24 d. pareiškimą dėl poreikio skubiai skirti finansavimą choleros plitimui sustabdyti;

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 16 d. ir 2017 m. balandžio 3 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Jemeno ir į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Jemeno, ypač į 2016 m. spalio 8 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į integruoto atsako planą dėl choleros protrūkio Jemene, kurį parengė ir 2017 m. gegužės 23 d. atnaujino JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA), ir į jo humanitarinės pagalbos Jemenui 2017 m. sausio – gruodžio laikotarpiu planą,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, visų pirma į 2015 m. balandžio 14 d. rezoliuciją S/RES/2216, 2016 m. vasario 24 d. rezoliuciją S/RES/2266 ir 2017 m. vasario 23 d. rezoliuciją S/RES/2342,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į 2015 m. liepos 9 d.[1] ir 2016 m. vasario 25 d.[2] rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo[3],

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją ir į tarptautinės humanitarinės teisės principus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi jau daugiau kaip dvejus metus tęsiasi ilgalaikiai „Houthis“ grupuotės ir Jemeno vyriausybės nesutarimai, dėl kurių šalis pateko į dabartinę humanitarinę krizę, be to, joje kilo nepaprastai didelis choleros protrūkis, ir liga sparčiai plinta;

B.  kadangi 2017 m. gegužės 14 d. Jemeno visuomenės sveikatos ir gyventojų ministerija paskelbė nepaprastąją padėtį, nurodydama, kad sveikatos sistema nebegali susidoroti su šia precedento neturinčia sveikatos katastrofa (kol kas nustatyta 14 000 įtariamų choleros atvejų, o 186 asmenys nuo jos mirė); kadangi per artimiausius šešis mėnesius gali būti užregistruoti dar 98 126 atvejai;

C.  kadangi norint iki 2017 m. spalio mėn. įgyvendinti OCHA integruoto atsako planą ir sustabdyti choleros protrūkį, užkirsti kelią tolesniam plitimui ir sumažinti pasikartojimo riziką, iš viso reikia 66,7 mln. JAV dolerių;

D.  kadangi Saudo Arabija vadovauja koalicijai, kurią palaiko Jungtinės Valstijos ir kurią sudaro Jungtiniai Arabų Emyratai, Kataras, Bahreinas, Kuveitas, Jordanija, Marokas ir Sudanas – nuo 2015 m. kovo 26 d. ši koalicija bombarduoja Jemeną per puolimo kampaniją, kuria siekiama grąžinti į valdžią prezidentą Abd-Rabbu Mansourą Hadi; kadangi ši koalicija įvykdė šiurkščių pažeidimų, įskaitant namų, prekyviečių, ligoninių ir mokyklų antpuolius, ir dėl to žuvo tūkstančiai civilių gyventojų, daugiausia moterų ir vaikų; kadangi Saudo Arabija Jemenui, kuris labai priklauso nuo importo, taiko beveik visišką blokadą; kadangi dėl koalicijos taikomos kuro blokados ir nusitaikymo į civilinę infrastruktūrą pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė;

E.  kadangi dėl „Houthi“ grupuotės ir Jemeno vyriausybės priešpriešos, kurią dar labiau gilina Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos karinės intervencijos, Jemene susiklostė ekstremalioji humanitarinė situacija; kadangi Jemene šiuo metu susiklosčiusi didžiausia pasaulyje aprūpinimo maistu krizė – apie 80 proc. Jemeno gyventojų, t. y. apie 21 mln. žmonių, skubiai reikalinga kokio nors pobūdžio humanitarinė pagalba, kad būtų patenkinti jų neatidėliotini maisto, vaistų ir degalų poreikiai;

F.  kadangi daugiau kaip milijonui valstybės tarnautojų aštuonis mėnesius nemokami atlyginimai, nes karinės grupuotės pagrobė pinigus iš Jemeno centrinio banko; kadangi tai daro poveikį daugiau kaip 8 milijonams žmonių ir stumia daug šeimų į itin didelį skurdą ir badą;

G.  kadangi netinkama mityba ir choleros protrūkis yra susiję; kadangi 17 mln. žmonių Jemene trūksta maisto, iš jų – 7 mln. kenčia badą, 3,3 mln. mityba labai prasta, o 462 000 vaikų kenčia dėl didelio ūmaus mitybos nepakankamumo;

H.  kadangi pranešama apie „Ansar Allah“ ginkluotos grupuotės vykdomus dažnus pažeidimus, įskaitant minų naudojimą; kadangi prezidento A. M. Hadi ginkluotos pajėgos ir šalys sąjungininkės, taip pat ginkluotos grupuotės vykdė neteismines egzekucijas; kadangi Jemeno konflikte dalyvaujančios šalys yra atsakingos už beatodairišką civilių gyventojų ir civilių objektų apšaudymą, atsisakymą suteikti galimybę teikti humanitarinę pagalbą, savavališkus sulaikymus, priverstinius dingimus ir kankinimus;

I.  kadangi šiuo metu didžiausi smurto protrūkiai vyksta Taizo provincijos vakarinėje pakrantėje, kur vyriausybės pajėgos siekia pajudėti iš Al-Dhubabo ir Al-Mokhos link Al-Hoeidahos uosto bei į šalies vidų, Taizo miestą; kadangi daugiau kaip 50 000 civilių gyventojų buvo nužudyti, sužeisti arba suluošinti; kadangi JT skubiai ragina valdžios institucijas ir įvairias grupuotes sudaryti sąlygas nuolat patekti į apgultus miestus, nes tuomet ji galėtų teikti pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia, atsižvelgiant į tai, kad karas Jemene buvo priskirtas sunkiausių humanitarinių krizių kategorijai; kadangi tūkstančiams pabėgėlių pavyko pabėgti į kaimynines šalis;

J.  kadangi šalį ištiko humanitarinė katastrofa, jai taip pat gresia bado pavojus, kurį dar labiau sustiprina choleros protrūkis; kadangi oro antpuoliai, apšaudymai ir smurtas toliau verčia Jemeno šeimas palikti namus ir jau ne vienas milijonas žmonių yra perkelti šalies viduje; kadangi apie 8 mln. žmonių prarado patikimą ir saugią prieigą prie geriamojo vandens, nes per kovas buvo sunaikinta didžioji dalis vandentiekio tinklo; kadangi dauguma Jemeno gyventojų žmonių neturi tinkamos galimybės naudotis sveikatos priežiūros pagalba;

K.  kadangi per 2017 m. balandžio 25 d. įvykusią aukšto lygio paramos teikėjų konferenciją įsipareigota Jemenui skirti 1,1 mlrd. USD, bet tai siekia tik 24 proc. visos humanitariniame plane numatytos sumos;

L.  kadangi ne mažiau kaip 1 540 vaikų buvo nužudyta, 2 450 – sužeista per smurto veiksmus, o dar 1 550 buvo užverbuoti kovoti arba karinėms užduotims atlikti; kadangi mažiausiai 1,8 mln. vaikų turėjo palikti mokyklą, o dar 1,6 mln. vaikų mokyklos nelankė jau prieš prasidedant konfliktui;

M.  kadangi moterys Jemene visada buvo labai pažeidžiamos ir susiduria su išnaudojimu, pvz., vaikų santuokomis ir smurtu, ir kadangi šalyje įstatymais nėra nustatyta minimalaus amžiaus; kadangi moterų galimybės pasinaudoti medicinos paslaugomis, teise į nuosavybę, švietimą ir mokymą yra prastesnės nei vyrų; kadangi šią padėtį dar labiau pablogino konfliktas, ir vertinama, kad apie 2,6 mln. moterų ir mergaičių gresia pavojus patirti smurtą dėl lyties; kadangi vaikų santuokų skaičius per pastaruosius dvejus metus gerokai išaugo; kadangi apie 30 proc. perkeltų namų ūkių vadovauja moterys; kadangi nebėra vaistų nuo daugelio chroniškų ligų ir kadangi gimdyvių mirtingumo rodiklis Jemene yra vienas iš aukščiausių; kadangi dėl prastos mitybos nusilpusios nėščios ir krūtimi maitinančios moterys gali lengviau susirgti cholera ir susiduria su didesne rizika kraujavimo rizika, o tai smarkiai padidina komplikacijų ir mirties per gimdymą pavojų;

N.  kadangi 280 000 pabėgėlių, daugiausia iš Somalio, yra Jemene – vienintelėje Arabijos pusiasalio valstybėje, kuri pasirašiusi Pabėgėlių konvenciją ir jos protokolą; kadangi aštrėjant konfliktui šiems pabėgėliams taip pat reikia apsaugos; kadangi pranešta, jog 30 600 Somalio gyventojų jau grįžo į savo šalį, o UNHCR įsteigė pagalbos tarnybų;

O.  kadangi konfliktas ir dėl jo susidaręs saugumo vakuumas paskatino pavojingą ekstremistinių grupuočių plėtrą šalyje, visų pirma Abiano, al Baidos ir Šabvos provincijose; kadangi Arabijos pusiasalio „Al Kaida“ sutelkė savo pajėgas, o „Da'esh“ tęsė savo išpuolių ir žudymo kampaniją;

P.  kadangi 2017 m. gegužės 22 d. buvo užpultas JT specialiojo pasiuntinio Jemene konvojus; kadangi JT remiamos derybos sustabdytos, o konfliktas atrodo esąs labai toli nuo politinio sprendimo;

Q.  kadangi Jemenas – viena vargingiausių pasaulių šalių; kadangi dar prieš prasidedant karui pusė Jemeno gyventojų gyveno žemiau skurdo ribos, du trečdaliai jaunuolių buvo bedarbiai, o pagrindinės socialinės paslaugos buvo ties žlugimo riba;

R.  kadangi konfliktas buvo vaizduojamas kaip konfliktas tarp šiitų ir sunitų, bandant nukreipti dėmesį nuo tikrųjų geopolitinių jo priežasčių; kadangi Saudo Arabija kaltina „Houthi“ grupuotę, kad ją remia Iranas, ir laiko ją grėsme Saudo Arabijos saugumui; kadangi sudėtingam Jemeno konfliktui būdingi kurstomo karo elementai, jis vyksta aktyviai dalyvaujant „Al Kaida“ grupuotėms, šiaurėje veikia separatistų judėjimai ir šiitų zaiditų sukilėliai, o pietuose vyksta „Houthi“ grupuotės ir ginkluotų grupuočių susirėmimai; kadangi konfliktas paskatino su „Da'esh“ susijusių ekstremistinių grupuočių plėtrą šalyje;

S.  kadangi ES ir JT Jemenui taiko ginklų embargą ir ES „Houthi“ grupuotės lyderiams taiko tikslines sankcijas; kadangi, nepaisant to, ES valstybės narės, pvz., Jungtinė Karalystė, Ispanija, Prancūzija, Italija ir Vokietija, toliau parduoda ginklus Saudo Arabijai; kadangi Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Ispanija gerokai padidino ginklų tiekimą konflikto šalims; kadangi Saudo Arabija yra didžiausia JK ginklų pirkėja, o JK yra didžiausia ginklų tiekėja Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalims; kadangi Ginklų kontrolės koalicija pareiškė, kad ši prekyba pažeidžia JK įsipareigojimus pagal Sutartį dėl prekybos ginklais, ES bendrąją poziciją dėl ginklų eksporto ir JK patvirtintus kriterijus dėl ginklų eksporto;

T.  kadangi JAV priklauso al Anado karinių oro pajėgų bazė Jemene, netoli šalies pietuose esančio al Houtos miesto, kuriame amerikiečiai įsakė surengti bepiločių orlaivių ataką prieš įtariamus vietinio grupuotės „Al Kaida“ skyriaus narius; kadangi nuo 2002 m. Jemene JAV vykdomos bepiločių orlaivių atakos ir neteisminės egzekucijos prisidėjo prie padėties šioje šalyje destabilizavimo; kadangi, remiantis ataskaitomis dėl Jemeno, kurias parengė Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR), per bepiločių orlaivių atakas nužudoma daugiau civilių gyventojų nei per įtariamų teroristų ir (arba) grupuotės „Al Kaida“ narių išpuolius;

U.  kadangi, remiantis Žurnalistinių tyrimų biuro duomenimis, nuo 2002 m., kai buvo pradėtos karinės operacijos, per tokius veiksmus žuvo mažiausiai 424 žmonės, įskaitant vaikus; kadangi nuo tada, kai D. Trumpo administracija pradėjo savo veiklą, Jemene labai padaugėjo itin pavojingų ekstrateritorialių operacijų, įvykdyta ne mažiau kaip 90 atakų, įskaitant du antžeminius reidus; kadangi esama įrodymų, kad ES valstybės narės, kaip antai JK, Italija ir Vokietija, tiekia ir tiesioginę, ir netiesioginę paramą tokioms itin pavojingoms operacijoms, teikdamos žvalgybinę ir kitokią operacinę paramą;

V.  kadangi buvęs prezidentas A. A. Saleh buvo laikomas JAV sąjungininku ir gavo milijonus JAV dolerių kovai su terorizmu ir tam, kad padėtų mokyti kariuomenę; kadangi ginklai, gauti kaip šios paramos dalis, buvo panaudoti prieš Jemeno gyventojus ir dabar yra naudojami įvairių grupuočių kovose;

W.  kadangi geografinė Jemeno padėtis prie Raudonosios jūros sąsmaukos, vedančios prie Sueco kanalo ir atsiveriančios į Adeno įlanką, turi strateginę svarbą, susijusią su pagrindiniais jūrų maršrutais ir energijos ištekliais;

1.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Jemene tęsiasi dabartinę humanitarinę krizę lėmęs konfliktas, o padėtis tampa dar kraupesnė dėl choleros protrūkio;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl JT sunkumų gauti humanitarinei pagalbai reikiamų lėšų ir ES valstybių narių negebėjimo skirti pinigų, pažadėtų paramos teikėjų konferencijose;

3.  primena, kad choleros galima išvengti ir ją išgydyti, taigi dėl šios ligos neturėtų žūti nė vienas žmogus; ragina tarptautinę bendruomenę, ypač valstybes nares, finansuoti humanitarinės pagalbos Jemenui planą;

4.  smerkia bet kurios konflikto šalies arba teroristų ir kitų ginkluotų grupuočių naudojamą smurtą prieš civilius gyventojus, nes dėl tokių veiksmų šalyje prasidėjo itin sunki humanitarinė krizė ir buvo sužeista bei žuvo tūkstančiai civilių gyventojų, o keli milijonai asmenų buvo perkelti; reiškia giliausią užuojautą aukų artimiesiems;

5.  ragina konflikto šalis imtis visų reikalingų priemonių siekiant užkirsti kelią visų formų smurtui prieš civilius gyventojus, įskaitant seksualinį smurtą ir smurtą lyties pagrindu ir į jį reaguoti; griežtai smerkia vaiko teisių pažeidimus; reiškia didelį susirūpinimą dėl pranešimų, kad grupuotės „Houthi“, „Ansar Al-Sharia“ ir vyriausybės pajėgos naudoja vaikus karius, taip pat dėl vaikų ribotų galimybių naudotis pagrindinėmis sveikatos ir švietimo paslaugomis; ragina užtikrinti, kad visi asmenys, atsakingi už žmogaus teisių teisės arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, būtų patraukti atsakomybėn už savo veiksmus;

6.  smerkia Saudo Arabijos vadovaujamos sąjungos Jemene vykdomas karines intervencijas, taip pat Saudo Arabijos Jemeno uostams taikomą jūrinę blokadą; yra įsitikinęs, kad intervencijomis Saudo Arabija siekia sustiprinti savo kontrolę regione ir kad tai tik dar labiau padidins Jemeno žmonių kančias ir pagilins nesutarimus tarp tautų Artimuosiuose Rytuose; yra susirūpinęs dėl didėjančios įtampos regione, kurią kelia Saudo Arabijos sprendimai ir vėliau Jungtinių Arabų Emyratų ir kitų sprendimai vykdyti diplomatinę ir ekonominę Kataro blokadą;

7.  primena visoms šalims, ypač Saudo Arabijai ir jos koalicijai, apie jų pareigą užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, t. y. ginti civilius gyventojus, susilaikyti nuo nusitaikymo į civilinę infrastruktūrą ir suteikti galimybę humanitarinėms organizacijoms saugiai ir nevaržomai patekti į šalį;

8.  ragina Saudo Arabiją ir jos koaliciją užtikrinti, kad išliktų atviri visi keliai ir oro uostai, ypač dėti pastangas, kad būtų išvengta Hudaydaho puolimo, ir vėl atverti Sanos oro uostą;

9.  reiškia susirūpinimą dėl Arabijos pusiasalio grupuočių „Al Kaida“ ir „Da'esh“ gebėjimo pasinaudoti politinės ir saugumo padėties Jemene pablogėjimu; primena, kad visi teroro aktai yra nepateisinami nusikaltimai, nesvarbu, kas, kur, kada ir kokiais motyvais juos įvykdė;

10.  pripažįsta Jungtinių Tautų ir JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene pastangas ir pakartoja, kad visapusiškai jas remia; smerkia žiaurų išpuolį prieš jo konvojų, atliktą jam 2017 m. gegužės 22 d. vykstant iš oro uosto į JT būstinę.

11.  dar kartą pakartoja, kad konfliktą Jemene galima išspręsti tik priimant politinį sprendimą; taigi ragina visas šalis Jemene skubiai susitarti dėl karo veiksmų nutraukimo, kurį stebėtų Jungtinės Tautos ir kuris būtų pirmas žingsnis siekiant atnaujinti pokalbius dėl taikos, kurie padėtų pradėti Jemeno vadovaujamas įtraukias derybas siekiant šalyje atkurti taiką; ragina visas šalis išvengti karo veiksmų Al Hodeidahe;

12.  yra įsitikinęs, kad priimant bet kokį ilgalaikį sprendimą reikėtų pašalinti pagrindines skurdo ir nestabilumo šalyje priežastis, taip pat patenkinti teisėtus Jemeno gyventojų poreikius ir lūkesčius; pakartoja, kad remia bet kokias taikias politines pastangas siekiant apsaugoti Jemeno suverenumą, nepriklausomumą ir teritorinį vientisumą;

13.  labai apgailestauja, kad per pastaruosius dvejus metus tarptautinė bendruomenė ir masinės žiniasklaidos priemonės nepakankamai dėmesio skyrė dabartinę humanitarinę nelaimę Jemene sukėlusiam konfliktui;

14.  atmeta bet kokią karinę intervenciją šalyje, ar tai būtų Saudo Arabijos ar Irano, arabų ar vakariečių intervencija; pabrėžia, kad karas Jemene nėra tik šiitų ir sunitų konfliktas; smerkia religinių skirtumų pavertimą priemone, ypač tai daro Saudo Arabija, siekiant kurstyti politines krizes ir sektų karus;

15.  smerkia ES nuolaidžiavimą regiono diktatūroms ir bendrininkavimą su jomis; itin kritiškai atsiliepia apie pastarųjų metų įvairaus pobūdžio Vakarų intervencijos vaidmenį skatinant konfliktų paaštrėjimą teritorijoje; teigia, kad konfliktai šiame regione negali būti sprendžiami karinėmis priemonėmis; nesutinka, kad būtų naudojama sąvoka „atsakomybė užtikrinti apsaugą“, kurią kaip pretekstą naudoja įvairios Jemeno konflikto šalys, nes ji pažeidžia tarptautinę teisę ir nėra tinkamas teisinis pagrindas vienašaliam jėgos panaudojimui pateisinti;

16.  ragina tarptautinę bendruomenę ir ypač valstybes nares, kaip antai JK, Prancūzija, Ispanija ir Vokietija, nutraukti ginklų perdavimus visoms Jemene kovojančioms konflikto šalims ir imtis priemonių siekiant užkirsti kelią tiesioginiam ar netiesioginiam tiekimui, pardavimui ar perdavimui nurodytiems asmenims ir subjektams ar jų labui taip veikiant jų vardu ar jiems valdant Jemene, ir įgyvendinti JT ginklų embargą Jemenui, kaip nustatyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 2216 (2015) 14 dalyje;

17.  griežtai kritikuoja intensyvią ES valstybių narių, pvz., Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos, vykdomą prekybą ginklais su įvairiomis regiono šalimis; ragina nedelsiant nutraukti ginklų tiekimą ir karinę paramą Saudo Arabijai ir jos koalicijos partnerėms; atsižvelgdamas į tai, ragina Tarybą patikrinti, ar nebuvo pažeistas ES elgesio kodeksas ginklų eksporto srityje, ir priimti priemones siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės visapusiškai laikytųsi šio kodekso;

18.  smerkia tai, kad JAV, valdant D. Trumpo administracijai, ekstrateritorinėms operacijoms naudoja daugiau bepiločių orlaivių; griežtai nepritaria bepiločių orlaivių naudojimui vykdant neteismines ir ekstrateritorines egzekucijas; reikalauja uždrausti naudoti bepiločius orlaivius šiems tikslams pagal jo minėtąją 2017 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo, kurios 2 dalies a ir b punktuose Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybės narės ir Taryba raginamos „prieštarauti neteisminio tikslinio žudymo praktikai ir ją uždrausti“ ir „užtikrinti, kad valstybės narės, laikydamosi savo teisinių prievolių, nevykdytų neteisėto tikslinio žudymo ir nepadėtų kitoms valstybėms vykdyti tokio žudymo“;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms, Jemeno vyriausybei, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir JT Generalinės Asamblėjos nariams.