Návrh uznesenia - B8-0410/2017Návrh uznesenia
B8-0410/2017

NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii v Jemene

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0407/2017

Postup : 2017/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0410/2017
Predkladané texty :
B8-0410/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0410/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Jemene

(2017/2727(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenia o Jemene, ktoré predniesli generálny tajomník Organizácie Spojených národov Pan Ki-mun a osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Jemen Ismá’íl wuld šajch Ahmad, najmä po jeho návšteve v Saná 21. až 24. mája 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenia koordinátora humanitárnych záležitostí OSN v Jemene Jamieho McGoldricka z 28. marca 2017 o humanitárnej situácii v Jemene dva roky po vyhrotení konfliktu, zo 7. mája 2017 o potrebe zabezpečiť financovanie a humanitárny prístup do Jemenu a cezeň a z 24. mája 2017 o naliehavej potrebe financovania zameraného na zastavenie šírenia cholery,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci zo 16. novembra 2015 a z 3. apríla 2017 o Jemene a na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, najmä vyhlásenie z 8. októbra 2016,

–  so zreteľom na dokument s názvom Integrated Response Plan: Yemen Cholera Outbreak (Integrovaný plán reakcie: vypuknutie epidémie cholery v Jemene), ktorý vypracoval Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a ktorý bol aktualizovaný 23. mája 2017, a na svoj plán humanitárnej reakcie pre Jemen na január – december 2017,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, najmä zo 14. apríla 2015 (S/RES/2216), 24. februára 2016 (S/RES/2266) a 23. februára 2017 (S/RES/2342),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene, najmä na uznesenia z 9. júla 2015[1] a z 25. februára 2016[2],

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel[3],

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov a zásady medzinárodného humanitárneho práva,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dlhotrvajúci konflikt medzi húthíami a jemenskou vládou pokračuje už viac ako dva roky a krajinu vedie do súčasnej humanitárnej krízy, ktorá sa okrem iného vyznačuje rýchlym šírením epidémie cholery obrovských rozmerov;

B.  keďže jemenské ministerstvo pre verejné zdravie a obyvateľstvo 14. mája 2017 vyhlásilo výnimočný stav a uviedlo, že systém zdravotnej starostlivosti nedokáže zvládnuť túto bezprecedentnú zdravotnú katastrofu, ktorá si doposiaľ vyžiadala spolu 14 000 podozrivých prípadov a 186 súvisiacich úmrtí; keďže na nadchádzajúcich šesť mesiacov sa predpokladá ďalších 98 126 prípadov;

C.  keďže na realizáciu činností v rámci integrovaného plánu reakcie OCHA do októbra 2017 na zvládnutie epidémie cholery, zamedzenie jej ďalšiemu šíreniu a minimalizáciu rizika výskytu je potrebná celková suma 66,7 milióna USD;

D.  keďže Saudská Arábia je na čele koalície – za podpory Spojených štátov a za účasti Spojených arabských emirátov, Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu, Jordánska, Maroka a Sudánu –, ktorá od 26. marca 2015 bombarduje Jemen v rámci útočnej vojenskej operácie zameranej na vrátenie prezidenta Abdurabbuha Mansúra Hádího k moci; keďže táto koalícia spáchala závažné porušenia vrátane útokov na domovy, trhy, nemocnice a školy, čo viedlo k tisíckam úmrtí civilistov, a to väčšinou žien a detí; keďže Saudská Arábia uvalila na Jemen, ktorý je krajinou výrazne závislou od dovozu, takmer úplnú blokádu; keďže blokáda paliva uvalená koalíciou a útočenie na civilnú infraštruktúru sú v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom;

E.  keďže konflikt medzi húthíami a jemenskou vládou, ktorý zhoršujú vojenské útoky koalície vedenej Saudskou Arábiou, spôsobil v Jemene humanitárnu krízu; keďže Jemen je v súčasnosti dejiskom najväčšej svetovej krízy potravinovej bezpečnosti, pričom približne 80 % jemenského obyvateľstva, t. j. asi 21 miliónov ľudí, naliehavo potrebuje nejakú formu humanitárnej pomoci na uspokojenie ich nevyhnutných potrieb, pokiaľ ide o potraviny, lieky a pohonné hmoty;

F.  keďže viac než jeden milión štátnych zamestnancov nedostal už osem mesiacov vyplatené mzdy, pretože milície vykradli Centrálnu banku Jemenu; keďže táto skutočnosť má dosah na viac ako 8 miliónov ľudí a mnohé rodiny uvrhla do extrémnej chudoby a hladu;

G.  keďže podvýživa a cholera sú vzájomne prepojené; keďže pre 17 miliónov obyvateľov Jemenu neexistuje potravinová bezpečnosť vrátane 7 miliónov ľudí, ktorí sú postihnutí hladomorom, 3,3 milióna osôb, ktoré trpia silnou podvýživou a 462 000 detí, ktoré trpia extrémne silnou podvýživou;

H.  keďže boli oznámené prípady rozsiahleho porušovania zákona páchaného ozbrojenou skupinou Ansár Alláh vrátane používania nášľapných mín; keďže sa takisto vyskytli prípady mimosúdnych popráv silami prezidenta Hádího a pridruženými stranami a ozbrojenými skupinami; keďže jemenské strany konfliktu sú zodpovedné za bezhlavé ostreľovanie civilistov a civilných zariadení, odopieranie prístupu k humanitárnej pomoci, svojvoľné zadržiavania, nedobrovoľné zmiznutia a mučenie;

I.  keďže väčšina násilností je v súčasnosti sústredená na západné pobrežie oblasti Taiz, kde sa provládne sily snažia preniknúť z Al-Dhubábu a Al-Mokhy smerom k prístavu Hudajda a do vnútrozemia smerom k mestu Taiz; keďže bolo zabitých, zranených alebo zmrzačených viac ako 50 000 civilistov; keďže OSN naliehavo vyzýva úrady a rôzne skupiny, aby umožnili trvalý prístup do obliehaných miest, čo by jej umožnilo poskytovať pomoc ľuďom v núdzi, keďže vojna v Jemene bola zaradená do kategórie najvážnejších humanitárnych kríz; keďže tisícom utečencov sa podarilo utiecť do susedných krajín;

J.  keďže krajina čelí humanitárnej katastrofe vrátane hrozby hladomoru zhoršenej vypuknutím epidémie cholery; keďže letecké útoky, ostreľovanie a násilie naďalej nútia jemenské rodiny opúšťať svoje domovy, pričom počet vnútorne vysídlených osôb dosiahol milióny; keďže viac ako 8 miliónov osôb stratilo spoľahlivý a bezpečný prístup k pitnej vode, pretože väčšina vodovodnej siete bola zničená bojmi; keďže väčšina Jemenčanov nemá dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti;

K.  keďže počas darcovskej konferencie na vysokej úrovni pre Jemen 25. apríla 2017 boli dosiahnuté prísľuby finančnej pomoci vo výške 1,1 miliardy USD, čo zodpovedá iba 24 % celkového plánu humanitárnej pomoci;

L.  keďže počas ozbrojených konfliktov bolo zabitých minimálne 1 540 detí a 2 450 ich bolo zranených, pričom viac ako 1 550 ich bolo údajne naverbovaných na účely boja alebo vykonávania vojenských úloh; keďže k 1,6 milióna deťom, ktoré nechodili do školy už predtým, než sa konflikt začal, muselo zo školy odísť ďalších najmenej 1,8 milióna detí;

M.  keďže ženy v Jemene sú tradične veľmi zraniteľné voči zneužívaniu, akým sú manželstvá maloletých a násilie, vzhľadom na to, že v krajine podľa zákona neexistuje minimálna veková hranica; keďže ženy majú v porovnaní s mužmi obmedzenejší prístup k zdravotnej starostlivosti, vlastníctvu majetku, vzdelávaniu či odbornej príprave; keďže ich situácia sa v dôsledku konfliktu ešte zhoršila a odhaduje sa, že 2,6 milióna žien a dievčat je vystavených nebezpečenstvu rodovo motivovaného násilia; keďže počet manželstiev maloletých za uplynulé dva roky výrazne vzrástol; keďže približne 30 % vysídlených domácností vedú ženy; keďže na mnoho chronických chorôb už nie sú k dispozícii lieky a keďže Jemen sa vyznačuje jednou z najvyšších úmrtností matiek; keďže pravdepodobnosť nákazy podvyživených tehotných a dojčiacich žien cholerou je vyššia, ako aj pravdepodobnosť krvácania, čo ešte zvyšuje riziko komplikácií a úmrtia pri pôrode;

N.  keďže v Jemene – jedinej krajine Arabského polostrova, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o právnom postavení utečencov a protokolu k nemu – je približne 280 000 utečencov, a to najmä zo Somálska;keďže títo utečenci vzhľadom na zhoršenie konfliktu takisto potrebujú ochranu; keďže približne 30 600 Somálčanov sa už údajne vrátilo do Somálska a UNHCR zriadil poradenské centrá pre navrátilcov;

O.  keďže konflikt a bezpečnostné vákuum, ktoré vzniklo v jeho dôsledku, viedli k nebezpečnému rozšíreniu extrémistických skupín v krajine, najmä v oblastiach Abján, Al Bajdá’ a Šabwáh; keďže sieť al-Káida upevnila na Arabskom polostrove svoju prítomnosť a Dá’iš pokračuje vo svojich útokoch a vraždení;

P.  keďže konvoj osobitného vyslanca OSN pre Jemen sa stal 22. mája 2017 terčom útoku; keďže rozhovory pod záštitou OSN boli zastavené a politické riešenie konfliktu sa zdá byť v nedohľadne;

Q.  keďže Jemen je jednou z najchudobnejších krajín na svete; keďže už pred začiatkom vojny žila polovica jemenských obyvateľov pod hranicou chudoby, dve tretiny mladých ľudí nemali zamestnanie a hrozilo zrútenie základných sociálnych služieb;

R.  keďže v snahe zahmliť skutočné geopolitické dôvody konfliktu sa konflikt vykresľuje ako rozpor medzi šiitmi a sunitmi; keďže Saudská Arábia obviňuje húthíov z toho, že ich podporuje Irán, a považuje ich za hrozbu pre svoju bezpečnosť; keďže zložitý charakter konfliktu v Jemene vykazuje prvky zástupnej vojny, v rámci ktorej sú výrazne zastúpené skupiny siete al-Káida, separatistické hnutia a povstalci z radov šiitských zajdistov na severe a dochádza k bojom medzi húthíami a ozbrojenými skupinami na juhu; keďže konflikt podporil v krajine rozšírenie skupín naviazaných na Dá’iš;

S.  keďže EÚ a OSN uvalili na Jemen zbrojné embargo a EÚ prijala cielené sankcie voči vodcom húthíov; keďže zároveň členské štáty EÚ, napríklad Spojené kráľovstvo, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Nemecko, naďalej predávajú zbrane do Saudskej Arábie; keďže Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Španielsko výrazne zvýšili dodávky zbraní aktérom zapojeným do konfliktu; keďže Saudská Arábia je najväčším odberateľom zbraní Spojeného kráľovstva a Spojené kráľovstvo je najväčším dodávateľom zbraní do krajín Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive; keďže koalícia pre kontrolu zbraní uviedla, že toto obchodovanie je v rozpore s povinnosťami Spojeného kráľovstva vyplývajúcimi zo Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, spoločnej pozície EÚ k vývozu zbraní a konsolidovaných kritérií Spojeného kráľovstva pre vývoz zbraní;

T.  keďže Spojené štáty v Jemene udržiavajú vojenskú leteckú základňu al-Annad v blízkosti mesta al-Houta na juhu krajiny, kde Američania uskutočnili útoky bezpilotnými lietadlami proti podozrivým členom miestnej odnože siete al-Káida; keďže útoky Spojených štátov bezpilotnými lietadlami a mimosúdne popravy vykonané v Jemene od roku 2002 prispievajú k destabilizácii situácie v krajine; keďže podľa správ o Jemene, ktoré vydal Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), útoky bezpilotnými lietadlami zabíjajú viac civilistov ako údajných teroristov/členov al-Káidy;

U.  keďže podľa organizácie Bureau of Investigative Journalism bolo pri podobných misiách od začatia operácií v roku 2002 zabitých najmenej 424 osôb vrátane detí; keďže odkedy sa ujala funkcie vláda Donalda Trumpa, počet extrateritoriálnych smrtiacich operácií Spojených štátov v Jemene sa dramaticky zvýšil a zahŕňa najmenej 90 potvrdených útokov vrátane dvoch pozemných zásahov; keďže existujú dôkazy, že členské štáty EÚ ako Spojené kráľovstvo, Taliansko a Nemecko priamo aj nepriamo podporujú takéto smrtiace operácie poskytovaním spravodajských informácií a inej operačnej podpory;

V.  keďže bývalý prezident Sálih bol považovaný za spojenca USA a dostal milióny dolárov v rámci pomoci zameranej na boj proti terorizmu a výcvik armády; keďže zbrane prijaté ako súčasť tejto pomoci boli nasadené proti jemenskému ľudu a teraz sa používajú pri konfliktoch medzi rôznymi skupinami;

W.  keďže geografická poloha Jemenu pri ústí Červeného mora, ktoré vedie k Suezskému prieplavu a vlieva sa do Adenského zálivu, má strategický význam z hľadiska dôležitých námorných ciest a energetických zdrojov;

1.  je hlboko znepokojený pokračovaním konfliktu v Jemene, ktorý viedol k súčasnej humanitárnej kríze, a navyše sa pre nedávne vypuknutie cholery situácia ešte dramatizuje;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že OSN má ťažkosti pri získavaní potrebných finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc, a nad nedostatočným poskytovaním prostriedkov zo strany členských štátov EÚ, k čomu sa zaviazali na darcovských konferenciách;

3.  pripomína, že cholere možno predísť alebo ju vyliečiť, takže táto choroba by si nemala vyžiadať žiadne životy; naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, a najmä členské štáty, aby financovali plán humanitárnej reakcie pre Jemen;

4.  odsudzuje používanie násilia voči civilistom ktoroukoľvek stranou konfliktu alebo teroristami či inými ozbrojenými skupinami, keďže takéto činy krajinu priviedli do vážnej humanitárnej krízy a spôsobili, že tisíce civilistov bolo zranených a zabitých a niekoľko miliónov osôb bolo vysídlených; vyjadruje hlboký súcit a sústrasť rodinám obetí;

5.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby podnikli všetky potrebné kroky na zabránenie všetkým formám násilia proti civilnému obyvateľstvu vrátane sexuálneho a rodovo motivovaného násilia a reagovali na ne; dôrazne odsudzuje porušenia práv dieťaťa; vyjadruje vážne znepokojenie nad správami o tom, že húthíovia, hnutie Ansár aš-Šaría a vládne jednotky využívajú detských vojakov, a nad obmedzeným prístupom detí k základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu; požaduje, aby sa osoby zodpovedné za porušovanie práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva zodpovedali za svoje činy;

6.  odsudzuje vojenské útoky, ktoré vykonáva aliancia vedená Saudskou Arábiou v Jemene, a námornú blokádu jemenských prístavov Saudskou Arábiou; je presvedčený, že cieľom saudskoarabskej intervencie je posilnenie jej kontroly v tomto regióne a že táto intervencia povedie len k väčšiemu utrpeniu jemenského ľudu a hlbšiemu rozkolu medzi národmi na Blízkom východe; je znepokojený zvyšujúcim sa napätím v regióne, ktoré spôsobili rozhodnutia Saudskej Arábie a neskôr aj Spojených arabských emirátov a ďalších o uvalení diplomatickej a hospodárskej blokády na Katar;

7.  pripomína všetkým stranám, no najmä Saudskej Arábii a jej koalícii, ich zodpovednosť zabezpečiť dodržiavanie medzinárodného humanitárneho a ľudskoprávneho práva, čo znamená chrániť civilistov, upustiť od útočenia na civilnú infraštruktúru a poskytnúť humanitárnym organizáciám bezpečný a nerušený prístup do krajiny;

8.  žiada Saudskú Arábiu a jej koalíciu, aby zabezpečili, že všetky prístavy a pozemné trasy ostanú otvorené, a najmä aby vyvíjali úsilie na odvrátenie útoku na Hudajdu a opätovné otvorenie letiska v hlavnom meste Saná;

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa al-Káide na Arabskom polostrove a Dá’išu podarilo využiť zhoršujúcu sa politickú a bezpečnostnú situáciu v Jemene; pripomína, že všetky teroristické činy sú neospravedlniteľné zločiny bez ohľadu na to, ako sú motivované a kedy, kde a kým boli spáchané;

10.  uznáva úsilie OSN a osobitného vyslanca generálneho tajomníka pre Jemen a opakovane vyjadruje plnú podporu tomuto úsiliu; odsudzuje vážny útok na jeho konvoj, ktorý sa stal 22. mája 2017 počas cesty z letiska do tábora OSN;

11.  opakuje, že pre konflikt v Jemene môže existovať iba politické riešenie; vyzýva preto všetky strany v Jemene, aby sa urýchlene dohodli na ukončení násilností, ktoré bude OSN monitorovať ako prvý krok k obnoveniu mierových rokovaní, ktoré povedú k inkluzívnym rokovaniam vedeným Jemenom, na obnovenie mieru v krajine; naliehavo vyzýva všetky strany, aby zabránili vojenským akciám v Hudajde;

12.  vyjadruje presvedčenie, že akékoľvek dlhodobé riešenie by malo byť odpoveďou na základné príčiny chudoby a nestability v krajine a malo by splniť legitímne požiadavky a túžby jemenského ľudu; opakuje, že podporuje akékoľvek mierové politické úsilie zamerané na ochranu suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti Jemenu;

13.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že medzinárodné spoločenstvo a médiá venovali počas uplynulých dvoch rokov nedostatočnú pozornosť konfliktu, ktorý spôsobil súčasnú humanitárnu katastrofu v Jemene;

14.  odmieta akýkoľvek zahraničný vojenský zásah v krajine, či už saudskoarabský alebo iránsky, arabský alebo západný; zdôrazňuje, že vojna v Jemene jednoducho nie je konfliktom medzi šiitmi a sunitmi; odsudzuje využívanie náboženských rozdielov, najmä Saudskou Arábiou, na podnecovanie politických kríz a sektárskych vojen;

15.  odsudzuje tichý súhlas a spolupáchateľstvo EÚ s diktatúrami v tomto regióne; veľmi kriticky hodnotí úlohu, ktorú v posledných rokoch zohrali rôzne západné intervencie pri ďalšom vyhrocovaní konfliktov v oblasti; vyhlasuje, že konflikty v tomto regióne nemožno riešiť vojenskou cestou; odmieta používanie pojmu „zodpovednosť za ochranu“, ktorý rôzne strany konfliktu v Jemene používajú aj ako zámienku, pretože porušuje medzinárodné právo a neposkytuje primeraný právny základ na odôvodnenie jednostranného použitia sily;

16.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, a najmä členské štáty, napríklad Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko a Nemecko, aby ukončili transfery zbraní pre všetky bojujúce strany v krajine, a teda prijali nevyhnutné opatrenia na zamedzenie priamej alebo nepriamej dodávke, predaju alebo transferu určeným jednotlivcom a subjektom, ako aj tým, ktorí konajú v Jemene v ich mene alebo na ich pokyn, alebo v ich prospech, pri uplatňovaní zbrojného embarga OSN voči Jemenu, ako je stanovené v odseku 14 rezolúcie BR OSN č. 2216 (2015);

17.  dôrazne kritizuje intenzívny obchod so zbraňami medzi členskými štátmi a rôznymi krajinami v regióne, ako je to v prípade Spojeného kráľovstva, Španielska, Francúzska a Nemecka; vyzýva na okamžité zastavenie prevodov zbraní a vojenskej podpory Saudskej Arábii a jej koaličným partnerom; v tejto súvislosti žiada Radu, aby preverila, či došlo k porušeniu Kódexu Európskej únie pre vývoz zbraní, a aby prijala opatrenia, ktorými zabezpečí, že tento kódex budú v plnej miere dodržiavať všetky členské štáty;

18.  odsudzuje čoraz intenzívnejšie využívanie bezpilotných lietadiel pri extrateritoriálnych operáciách Spojenými štátmi americkými za vlády Donalda Trumpa; dôrazne nesúhlasí s používaním bezpilotných lietadiel pri mimosúdnych a extrateritoriálnych popravách; žiada, aby bolo používanie bezpilotných lietadiel na tieto účely zakázané podľa jeho uvedeného uznesenia z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel, ktoré obsahuje v bode 2 písm. a) a b) výzvu adresovanú vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom a Rade, aby „sa postavili proti protizákonnému cielenému zabíjaniu a zakázali ho“ a aby „zaistili, aby členské štáty v súlade s ich právnymi záväzkami nepáchali nezákonné cielené zabíjanie ani nepomáhali pri takomto zabíjaní iným krajinám“;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam členských štátov, vláde Jemenu a členom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Valného zhromaždenia OSN.