Διαδικασία : 2017/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0411/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0411/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0273

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 413kWORD 57k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.524v01-00
 
B8-0411/2017

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (2017/2727(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Υεμένη (2017/2727(RSP))  
B8‑0411/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Υεμένη, και ιδίως τα ψηφίσματα της 25ης Φεβρουαρίου 2016(1) σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη και της 9ης Ιουλίου 2015(2) σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017 σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 2216 (2015), 2201 (2015) και 2140 (2014),

–  έχοντας υπόψη την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία διεξήχθη στη Γενεύη στις 25 Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κρίση στην Υεμένη είναι απόρροια της αποτυχίας διαδοχικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις θεμιτές προσδοκίες του λαού της Υεμένης για δημοκρατία, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σταθερότητα και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία αυτή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το ξέσπασμα βίαιων συγκρούσεων με τη μη εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς και ενός δίκαιου επιμερισμού των εξουσιών, και τη συστηματική παράβλεψη των πολλών ανισοτήτων και της εκτεταμένης ανασφάλειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έχουν καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα και τον πληθυσμό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις διεθνείς πιέσεις για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση, τα αντιμαχόμενα μέρη δεν έχουν κατορθώσει να καταλήξουν σε συμφωνία και οι μάχες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων εξακολουθεί να αυξάνεται· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι μη στρατιωτικές υποδομές και οι θεσμοί της Υεμένης έχουν υποστεί βαρύ πλήγμα από τον πόλεμο και η ικανότητά τους να προσφέρουν βασικές υπηρεσίες ολοένα και μειώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα υγείας είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και ιατρικό προσωπικό με κρίσιμο ρόλο στη γραμμή πυρός είναι απλήρωτο εδώ και μήνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη αντιμετωπίζει δεύτερο ξέσπασμα επιδημίας χολέρας και οξείας υδαρούς διάρροιας, με αποτέλεσμα περισσότερες από 100.000 περιπτώσεις εικαζόμενης χολέρας και τον θάνατο περισσότερων από 800 ανθρώπων μεταξύ της 27 Απριλίου και της 8ης Ιουνίου 2017 στο σύνολο της χώρας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Κέρας της Αφρικής, στην Ερυθρά Θάλασσα και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) έχει καταφέρει να επωφεληθεί από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη, επεκτείνοντας την παρουσία της και αυξάνοντας τον αριθμό και την έκταση των τρομοκρατικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚΙΛ)/Νταές έχει εδραιώσει την παρουσία του στην Υεμένη και έχει πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη είναι καταστροφική· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο του 2017 ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) χαρακτήρισε την κατάσταση στην Υεμένη τη μεγαλύτερη έκτακτη ανάγκη επισιτιστικής ασφάλειας στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάιο του 2017 το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) δήλωσε ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι στην Υεμένη χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια, ενώ 7 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης επισιτιστικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 2,2 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό, καθώς ένα παιδί πεθαίνει κάθε δέκα λεπτά από αποτρέψιμα αίτια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές καλύπτουν σχεδόν το 90% των βασικών τροφίμων της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρκείς συγκρούσεις έχουν εγείρει ανυπέρβλητα εμπόδια στην άφιξη των εμπορικών εισαγωγών και της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη, ιδίως εξαιτίας του εκ των πραγμάτων αποκλεισμού του λιμένα της Χοντέιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στο εσωτερικό της χώρας και οι εκτεταμένες ελλείψεις σε καύσιμα έχουν διαρρήξει τα εσωτερικά δίκτυα διανομής τροφίμων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία διεξήχθη στη Γενεύη τον Απρίλιο και κατά τη διάρκεια της οποίας διάφορες χώρες και οργανισμοί προέβησαν σε δεσμεύσεις που αντιστοιχούν σε 1,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, από τις 9 Μαΐου 2017 οι δωρητές έχουν εκχωρήσει κεφάλαια που αντιστοιχούν μόλις στο 18,3% των 2,1 δισ. δολαρίων για τα οποία απηύθυνε έκκληση ο ΟΗΕ να συγκεντρωθούν για την Υεμένη για το 2017·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε με προηγούμενο ψήφισμά του να αναληφθεί πρωτοβουλία επιβολής εμπάργκο όπλων από την πλευρά της ΕΕ κατά της Σαουδικής Αραβίας, με δεδομένες τις σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Υεμένη, εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας, κατ’ εφαρμογήν της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαναστάτες Χούτι στηρίζονται από το Ιράν·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, η οποία χαρακτηρίζεται από ευρεία επισιτιστική ανασφάλεια και σοβαρό υποσιτισμό, αδιάκριτες επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυσμού, του ιατρικού προσωπικού και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, την καταστροφή των μη στρατιωτικών και ιατρικών υποδομών, τη συνέχιση των αεροπορικών επιδρομών, χερσαίες συγκρούσεις και βομβαρδισμούς πυροβολικού, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για εκ νέου παύση των εχθροπραξιών· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών που προκαλείται από τις ένοπλες συγκρούσεις και για τα δεινά όσων έχουν παγιδευτεί στα πεδία συγκρούσεων, εκφράζει δε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εξακολουθήσει να στηρίζει την Υεμένη και τον λαό της·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του που οι συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές και οι χερσαίες συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων αμάχων, εκτοπισμούς και απώλεια περιουσιών, ώστε να τίθενται ακόμη περισσότερες ζωές σε κίνδυνο, έχουν αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Υεμένη, καταστρέφουν τις υλικές υποδομές της χώρας, έχουν επιφέρει αστάθεια την οποία έχουν εκμεταλλευθεί τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως το ΙΚΙΛ/Νταές και η ΑΚΑΧ, και έχουν επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση·

3.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε τρομοκρατική επίθεση και άσκηση βίας εις βάρος αμάχων· προτρέπει μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση της Υεμένης να αναλάβει τις ευθύνες της στην καταπολέμηση του ΙΚΙΛ/Νταές και της ΑΚΑΧ, που επωφελούνται από την παρούσα αστάθεια· τονίζει την ανάγκη να αναλάβουν όλα τα αντιμαχόμενα μέρη αποφασιστική δράση κατά των εν λόγω ομάδων, οι δραστηριότητες των οποίων συνιστούν σοβαρή απειλή για την επίτευξη συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων και την ασφάλεια στην περιοχή και πέραν αυτής·

4.  υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση στην Υεμένη και ότι η κρίση μπορεί να διευθετηθεί μόνο με μια διαπραγματευτική διαδικασία υπό την καθοδήγηση της Υεμένης, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και με πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών, ώστε να επιτευχθεί μία πολιτική λύση για όλους· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να διευκολύνει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και καλεί μετ’ επιτάσεως όλα τα μέρη της σύγκρουσης να ανταποκριθούν με εποικοδομητικό τρόπο σε αυτές τις προσπάθειες και χωρίς να θέτουν προαπαιτούμενα· τονίζει ότι η εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είναι η λήψη άμεσων μέτρων για διατηρήσιμη κατάπαυση του πυρός, ο μηχανισμός για την παρακολούθηση της απόσυρσης δυνάμεων, η διευκόλυνση της ανθρωπιστικής και εμπορικής πρόσβασης, καθώς και η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, έχουν ουσιώδη σημασία για τη διευκόλυνση της επιστροφής στην πολιτική διαδικασία.

5.  καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να συμφωνήσουν επειγόντως για παύση των εχθροπραξιών υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ, ως ένα πρώτο βήμα για την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την ηγεσία του ΟΗΕ· καλεί επίσης όλους τους διεθνείς και τους περιφερειακούς φορείς να συνεργαστούν εποικοδομητικά με τα κόμματα της Υεμένης, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και η επίτευξη συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων η οποία θα σέβεται την ανεξαρτησία, την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να παίξει ειδικά η ΕΕ στη διευκόλυνση των προσπαθειών για μια ειρηνευτική διαδικασία και στη διαμόρφωση της κατάστασης μετά τις συγκρούσεις·

6.  καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις κατά αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών, της χρήσης πυρομαχικών διασποράς, των επιθέσεων με ρουκέτες, οβίδες, άλλου είδους βλήματα, των βολών από ελεύθερους σκοπευτές, της καταγγελλόμενης χρήσης ναρκών κατά προσωπικού, καθώς και τις επιθέσεις που προκαλούν την καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών, μεταξύ των οποίων σχολείων, ιατρικών εγκαταστάσεων, κατοικημένων περιοχών, αγορών, συστημάτων ύδρευσης, λιμανιών και αεροδρομίων· ανανεώνει την επείγουσα έκκλησή του προς όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων, τον σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί τη διεξαγωγή διεθνούς ανεξάρτητης έρευνας όσον αφορά όλες τις καταγγελίες κακομεταχείρισης, βασανιστηρίων, στοχευμένων δολοφονιών αμάχων και λοιπών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· τονίζει ότι η διασφάλιση της λογοδοσίας για τις βιαιοπραγίες είναι απαραίτητη για την επίτευξη μόνιμης διευθέτησης της σύγκρουσης·

7.  καλεί τα αντιμαχόμενα μέρη να εργαστούν για να αρθούν όλα τα υλικοτεχνικά και οικονομικά εμπόδια στην εισαγωγή και διανομή τροφίμων και φαρμακευτικού υλικού στους αμάχους που τα έχουν ανάγκη· προτρέπει, ιδίως, τα αντιμαχόμενα μέρη να διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των σημαντικότερων εμπορικών σημείων εισόδου, όπως των λιμένων της Χοντέιντα και του Άντεν· τονίζει τη σημασία τους ως σανίδας σωτηρίας για την ανθρωπιστική βοήθεια και τον βασικό εφοδιασμό· απευθύνει έκκληση για την επαναλειτουργία του αερολιμένα της Σαναά για εμπορικές πτήσεις, ώστε να καταστούν δυνατές η από αέρος αποστολή στην Υεμένη φαρμάκων και προϊόντων που απαιτούνται επειγόντως και η μεταφορά εκτός της χώρας κατοίκων της Υεμένης που χρειάζονται ιατρική φροντίδα·

8.  εκφράζει την ανησυχία του που οι ένοπλες συγκρούσεις έχουν καταλήξει στην αύξηση κρουσμάτων κατά μήκος της υεμένιας ακτής της Ερυθράς Θάλασσας τα οποία θέτουν σε κίνδυνο το θαλάσσιο εμπόριο· ζητεί από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη σημαντικότατη διεθνή θαλάσσια οδό·

9.  καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, την ανάγκη να εφαρμόζονται αυστηρά οι ενωσιακές διατάξεις της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων· τονίζει τη σημασία που έχει να διατηρηθούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί λογοδοσίας, όπως ο μηχανισμός αναφορών ερευνητικών πορισμάτων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο μηχανισμός καταγραφής παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις του ΟΗΕ·

10.  προτρέπει όλα τα μέρη να εργαστούν για μία ενωμένη και πλήρως λειτουργική Κεντρική Τράπεζα της Υεμένης, τονίζει δε ότι τα κεφάλαια από τις διεθνείς ενισχύσεις πρέπει να κατευθύνονται στη στήριξη των συναλλαγματικών αποθεμάτων, για να διευκολύνονται οι εισαγωγές τροφίμων και φαρμάκων·

11.  τονίζει τη σημασία που έχει να αποκτήσουν ισχύ οι τοπικές αρχές και να οικοδομηθεί το δυναμικό τους σε παροχή υπηρεσιών, καθώς και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των απόδημων Υεμενίων και των διεθνών ΜΚΟ στη στήριξη κρίσιμων τομέων υπηρεσιών· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπίσουν η ΕΕ και άλλοι διεθνείς παράγοντες το ξέσπασμα χολέρας και να στηρίξουν το σύστημα υγείας, για να αποτρέψουν την κατάρρευσή του, πράγμα που περιλαμβάνει τη διευκόλυνση του εφοδιασμού και της καταβολής μισθών για το ιατρικό προσωπικό στη γραμμή πυρός, το οποίο έχει κρίσιμο ρόλο στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών·

12.  καλεί τις χώρες και τους οργανισμούς που ανέλαβαν δεσμεύσεις κατά την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη, η οποία διεξήχθη στη Γενεύη τον Απρίλιο του 2017, να τιμήσουν γρήγορα αυτές τις δεσμεύσεις και να αυξήσουν τη δραστηριοποίησή τους στη διασφάλιση του πλήρως χρηματοδοτούμενου σχεδίου ανταπόκρισης σε ανθρωπιστικές ανάγκες που παρουσίασε ο ΟΗΕ·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και την Κυβέρνηση της Υεμένης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0066.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0270.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου