Prijedlog rezolucije - B8-0411/2017Prijedlog rezolucije
B8-0411/2017

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o humanitarnom stanju u Jemenu

12.6.2017 - (2017/2727(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0407/2017

Postupak : 2017/2727(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0411/2017
Podneseni tekstovi :
B8-0411/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0411/2017

Rezolucija Europskog parlamenta  o humanitarnom stanju u Jemenu

(2017/2727(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu, posebice onu od 25. veljače 2016.[1] o humanitarnoj situaciji u Jemenu i onu od 9. srpnja 2015.[2] o stanju o Jemenu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 3. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Jemenu, posebice rezolucije 2216 (2015), 2201 (2015) i 2140 (2014),

–  uzimajući u obzir sastanak donatora na visokoj razini u vezi s humanitarnom krizom u Jemenu, koji je održan 25. travnja 2017. u Ženevi,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je do trenutačne krize u Jemenu došlo zbog neuspjeha uzastopnih vlada da zadovolje legitimne težnje jemenskog naroda za demokracijom, gospodarskim i socijalnim razvojem, stabilnošću i sigurnošću; budući da je taj neuspjeh stvorio uvjete za izbijanje nasilnog sukoba jer nije došlo do formiranja uključive vlade i do pravedne podjele vlasti te da se sustavno ignoriraju brojne nejednakosti prisutne u državi te općeprisutna nesigurnost;

B.  budući da sadašnji sukob ima razorne posljedice po tu zemlju i njezino stanovništvo; budući da unatoč međunarodnim pozivima na političko rješenje krize sukobljene strane nisu uspjele postići dogovor te da borbe i dalje traju;

C.  budući da broj žrtava među civilnim stanovništvom i dalje raste te da su civilna infrastruktura i institucije u Jemenu teško stradale u ratu i u sve manjoj mjeri mogu osigurati osnovne usluge; budući da je zdravstveni sustav na rubu propasti i da zdravstveni radnici čija je uloga na prvim linijama sukoba od iznimne važnosti već mjesecima nisu primili plaću;

D.  budući da je u Jemenu drugi put izbila epidemija kolere i akutnog vodenog proljeva, da se sumnja na 100 000 slučajeva oboljenja od kolere te da je između 27. travnja i 8. lipnja 2017. u cijeloj zemlji od posljedica umrlo gotovo 800 osoba;

E.  budući da stanje u Jemenu predstavlja ozbiljnu opasnost za stabilnost regije, posebno za Rog Afrike, Crveno more i širi Bliski istok; budući da je al-Kaida Arapskog poluotoka (AQAP) uspjela iskoristiti pogoršanje političke i sigurnosne situacije u Jemenu, proširiti svoju prisutnost te povećati broj i intenzitet terorističkih napada; budući da su AQAP i tzv. Islamska država/Daiš učvrstili svoju prisutnost u Jemenu i izveli terorističke napade, u kojima su ubijene stotine ljudi;

F.  budući da je humanitarno stanje u Jemenu katastrofalno; budući da je u veljači 2017. Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) stanje u Jemenu proglasila najvećom krizom u svijetu u pogledu sigurnosti opskrbe hranom; budući da je u svibnju 2017. Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) izjavio da 17 milijuna ljudi u Jemenu treba pomoć u hrani, od čega je 7 milijuna osoba suočeno s krizom u pogledu sigurnosti opskrbe hranom; budući da 2,2 milijuna djece pati od akutne pothranjenosti i da svakih deset minuta jedno dijete umre zbog uzroka koji se mogu spriječiti;

G.  budući da se u Jemenu gotovo 90 % osnovnih namirnica uvozi; budući da aktualni sukob u velikoj mjeri otežava komercijalni uvoz u Jemen i isporuku humanitarne pomoći toj zemlji, u prvom redu zbog de facto blokade luke u Hodeidi; budući da su nasilje u zemlji i opći nedostatak goriva narušili funkcioniranje unutarnjih mreža za distribuciju hrane;

H.  budući da su unatoč sastanku donatora na visokoj razini održanom u Ženevi u travnju u vezi s humanitarnom krizom u Jemenu, tijekom kojeg su se različite zemlje i organizacije obvezale na donacije u ukupnom iznosu od 1,1 milijarde USD, donatori do 9. svibnja 2017. osigurali samo 18,3 % sredstava od ukupno 2,1 milijarde USD, iznosa koji je UN humanitarnim apelom zatražio za Jemen za 2017. godinu;

I.  budući da je Parlament u jednoj od svojih prethodnih rezolucija pozvao da se pokrene inicijativa za nametanje embarga EU-a na oružje Saudijskoj Arabiji, s obzirom na ozbiljne optužbe da ta zemlja u Jemenu krši međunarodno humanitarno pravo, a u skladu sa Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008.; budući da Iran podupire pobunjene Hutije;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog alarmantnog pogoršanja humanitarnog stanja u Jemenu, kojeg karakteriziraju raširena nesigurnost opskrbe hranom i teška neishranjenost, neselektivni napadi na civile, zdravstvene djelatnike i humanitarne radnike te uništenje civilne i zdravstvene infrastrukture, nastavak zračnih napada, borbi na tlu i granatiranja, usprkos opetovanim pozivima na ponovni prekid sukoba; izražava duboko žaljenje zbog smrtnih stradanja u sukobu i zbog patnje onih koji su se u njemu zatekli te izražava sućut obiteljima žrtava; ponovno izražava da je predan daljnjem pružanju potpore Jemenu i jemenskom narodu;

2.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog toga što su stalni zračni napadi i borbe na tlu, koji uništavaju fizičku infrastrukturu Jemena i koji su prouzročili smrtno stradanje tisuća civila, doveli do raseljavanja i gubitka izvorâ zarade stanovnika, ugrozivši tako još veći broj života, destabilizirali zemlju i stvorili nestabilnost koju iskorištavaju terorističke i ekstremističke organizacije poput Islamske države/Daiša i AQAP-a, čime se pogoršalo ionako već kritično humanitarno stanje;

3.  najoštrije osuđuje sve terorističke napade i nasilje nad civilima; poziva jemensku vladu da preuzme svoju odgovornost u borbi protiv Islamske države/Daiša i AQAP-a, koji iskorištavaju trenutačnu nestabilnost zemlje; naglašava da sve strane u sukobu trebaju poduzeti odlučne mjere protiv tih skupina, čije aktivnosti predstavljaju ozbiljnu prijetnju sporazumnom rješenju i sigurnosti u regiji i izvan nje;

4.  podsjeća na to se sukob u Jemenu ne može rješavati vojnim putem, već da se do rješenja krize može doći samo uključivim pregovorima, koje će predvoditi Jemen i u kojima će sudjelovati sve strane sukoba, uz puno i smisleno učešće žena, što će dovesti do sveobuhvatnog političkog rješenja; ponovno izražava svoju potporu naporima koje Europska služba za vanjsko djelovanje ulaže kako bi olakšao nastavak pregovora te poziva sve strane uključene u sukob da reagiraju na konstruktivan način i bez postavljanja preduvjeta za nastavak pregovora; ističe da je za lakši povratak političkom rješavanju sukoba iznimno važno provesti mjere za izgradnju povjerenja, kao što su neposredni koraci za postizanje održivog prekida vatre, mehanizam za nadzirano povlačenje snaga, olakšavanje trgovinskog pristupa i pristupa humanitarnoj pomoći te oslobađanje političkih zatvorenika;

5.  poziva sve strane da kao prvi korak prema nastavku mirovnih pregovora pod vodstvom Ujedinjenih naroda hitno dogovore prekid neprijateljstava, čiju će provedbu pratiti UN; također poziva sve međunarodne i regionalne dionike na konstruktivnu suradnju s jemenskim stranama kako bi se omogućilo smirivanje sukoba i postizanje sporazumnog rješenja kojim se poštuju neovisnost, jedinstvo, suverenitet i teritorijalna cjelovitost Jemena; u tom kontekstu naglašava ključnu ulogu koju EU u prvom redu može imati u podupiranju mirovnog procesa te u razdoblju nakon sukoba;

6.  snažno osuđuje napade na civile, među ostalim bombardiranja, uporabu kazetnog streljiva, raketiranje, granatiranje, snajperističke napade, napade projektilima, prijavljenu uporabu protupješačkih mina kao i napade koji dovode do uništavanja civilne infrastrukture, između ostalog, škola, zdravstvenih ustanova, stambenih područja, tržnica, vodoopskrbnih sustava, pristaništa i zračnih luka; ponavlja svoj hitni poziv svim stranama uključenima u sukob da zajamče zaštitu civila te poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima; traži provođenje neovisne međunarodne istrage svih navodnih zlostavljanja, mučenja, ciljanih ubojstava civila i drugih kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava; naglašava da je utvrđivanje odgovornosti za kršenje prava neophodno za postizanje trajnog rješenja sukoba;

7.  poziva sve strane uključene u sukob da rade na uklanjanju svih logističkih i financijskih prepreka koje utječu na uvoz i distribuciju hrane i medicinskih potrepština civilima kojima je to potrebno; posebno poziva uključene strane da osiguraju potpuno i djelotvorno funkcioniranje glavnih trgovinskih ulaznih točaka, kao što su luke u Hodeidi i Adenu, te naglašava njihovu vitalnu važnost za dostavu humanitarne pomoći i osnovnih potrepština; poziva da se zračna luka u Sani ponovno otvori za komercijalne letove kako bi se zračnim putem mogli dostaviti hitno potrebni lijekovi i roba te evakuirati Jemenci kojima je potrebna zdravstvena skrb;

8.  izražava zabrinutost zbog toga što je sukob doveo do porasta broja incidenata duž jemenske obale Crvenog mora, što ugrožava pomorsku trgovinu; poziva sve strane da osiguraju slobodnu plovidbu duž tog ključnog međunarodnog plovnog puta;

9.  poziva Vijeće da učinkovito promiče poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, kako je određeno relevantnim smjernicama EU-a; ponovno ističe da EU treba strogo primjenjivati pravila utvrđena u Zajedničkom stajalištu Vijeća 2008/944/ZVSP o izvozu oružja; ističe da je važno zadržati postojeće mehanizme odgovornosti, poput izvješća o istrazi Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava i mehanizma UN-a za popisivanje djece u oružanim sukobima;

10.  poziva sve strane da rade na stvaranju ujedinjene i potpuno funkcionalne središnje banke Jemena i naglašava da bi međunarodna humanitarna sredstva trebala biti usmjerena na potporu jemenskoj deviznoj pričuvi kako bi se olakšao uvoz hrane i lijekova;

11.  ističe važnost osnaživanja lokalnih vlasti i jačanja njihovih kapaciteta za pružanje usluga kao i uključivanja jemenske dijaspore i međunarodnih nevladinih organizacija u podupiranje ključnih uslužnih sektora; posebno naglašava da postoji hitna potreba da se EU i drugi međunarodni akteri uhvate u koštac s izbijanjem kolere i pruže potporu zdravstvenom sustavu kako bi se spriječio njegov kolaps, među ostalim i tako da osiguraju opremu i plaće za zdravstvene radnike na prvim linijama, koji su iznimno važni za pružanje humanitarne pomoći;

12.  poziva zemlje i organizacije koje su se na sastanku donatora na visokoj razini u vezi s humanitarnom krizom u Jemenu, održanom u travnju 2017. u Ženevi, obvezale na donaciju sredstava da brzo ispune preuzete obveze te da povećaju svoj angažman kako bi u potpunosti financirale plan za humanitarnu pomoć koji je predstavio UN;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju u Zaljevu, glavnom tajniku Lige arapskih država i jemenskoj vladi.