Postupak : 2017/2727(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0412/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0412/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/06/2017 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0273

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 166kWORD 49k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.525v01-00
 
B8-0412/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o humanitarnom stanju u Jemenu (2017/2727(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o humanitarnom stanju u Jemenu (2017/2727(RSP))  
B8-0412/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 8. listopada 2016. o napadu u Jemenu i od 19. listopada 2016. o prekidu vatre u Jemenu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 3. travnja 2017.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Jemenu, posebice Rezoluciju 2266 (2016) od 24. veljače 2016. i Rezoluciju 2342 (2017) od 23. veljače 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je humanitarni učinak trenutačnih borbi raznih paravojnih skupina, bombardiranja i prekida pružanja osnovnih usluga na civilno stanovništvo dostigao alarmantne razmjere;

B.  budući da su od početka sukoba ubijene i ozlijeđene tisuće ljudi; budući da su među žrtvama stotine žena i djece;

C.  budući da je, prema podacima Svjetskog programa za hranu, 18,8 milijuna ljudi (72 % populacije) potrebna humanitarna pomoć u 2017. i 17 milijuna nema sigurnu opskrbu hranom, uključujući 6,8 milijuna koji su ozbiljno pogođeni problemom nesigurne opskrbe hranom; budući da je 2 milijuna ljudi interno raseljeno i 1 milijun su povratnici;

D.  budući da su ukupna financijska sredstva Europske unije za humanitarnu pomoć za Jemen za 2015. i 2016. iznosila 120 milijuna EUR; budući da je za pomoć u 2017. dodijeljeno 46 milijuna EUR;

E.  budući da je stabilan i siguran Jemen s vladom koja ispravno funkcionira ključan za međunarodne napore u borbi protiv ekstremizma i nasilja u regiji i izvan nje, kao i za mir i stabilnost unutar samog Jemena;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja humanitarnog stanja u Jemenu koje karakteriziraju raširena nesigurnost opskrbe hranom i ozbiljna neishranjenost, neselektivni napadi na civile, zdravstvene i humanitarne djelatnike te uništavanje civilne i zdravstvene infrastrukture;

2.  duboko žali zbog gubitaka života prouzrokovanih sukobom; izražava sućut obiteljima žrtava; ponovno izražava svoju predanost nastavku pružanja potpore Jemenu i jemenskom narodu;

3.  oštro osuđuje nedavne napade na civile; naglašava da se svjesno ciljanje civila i civilne infrastrukture može izjednačiti s ratnim zločinom i da su bolnice i medicinsko osoblje izričito zaštićeni međunarodnim humanitarnim pravom;

4.  ponavlja svoj poziv svim stranama da poštuju međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima, da zajamče zaštitu civila te da se suzdrže od izravnog ciljanja civilne infrastrukture, posebno zdravstvenih objekata i vodovodnih sustava;

5.  zabrinut je zbog životnih uvjeta jemenskog stanovništva, velikog smanjenja zdravstvenih usluga u svim javnim i privatnim bolnicama, širenja endemskih bolesti i nedostatka zdravstvenih ustanova, robe, opreme i osoblja; potiče sve strane da poboljšaju zdravstveno stanje na terenu i da omoguće sigurno radno okruženje za zdravstvene djelatnike;

6.  naglašava potrebu za koordiniranim humanitarnim djelovanjem pod vodstvom UN-a; potiče sve strane u sukobu da omoguće ulazak i dostavu hitno potrebne hrane, lijekova, goriva i drugih potrebnih oblika pomoći kanalima UN-a i drugih međunarodnih humanitarnih organizacija u skladu s načelima nepristranosti, neutralnosti i neovisnosti;

7.  naglašava da je pristup svim morskim lukama od ključne važnosti; potiče sve strane u sukobu da osiguraju potpuno i učinkovito funkcioniranje luke Hodeida; naglašava njezinu iznimnu važnost za dostavu humanitarne pomoći i njezinu ulogu kao komercijalne pristupne točke za opskrbu osnovnim potrepštinama; poziva da se zračna luka u Sani ponovno otvori za komercijalne letove kako bi se zračnim putem mogli dostaviti hitno potrebni lijekovi i roba te evakuirati Jemenci kojima je potrebna zdravstvena skrb;

8.  pozdravlja činjenicu da su EU i njegove države članice spremni povećati humanitarnu pomoć za stanovništvo u cijeloj zemlji kako bi odgovorili na rastuće potrebe te mobilizirati razvojnu pomoć za financiranje projekata u ključnim sektorima; poziva međunarodnu zajednicu da ispuni svoje obveze prema Jemenu;

9.  zabrinut je zbog posljedica rata u Jemenu na stabilnost regije; naglašava da sve strane u sukobu trebaju poduzeti odlučne mjere protiv skupina čija djelovanja predstavljaju dodatnu prijetnju sporazumnom rješenju i znatan rizik za sigurnost u regiji i izvan nje;

10.  naglašava da se samo političkim, uključivim rješenjem sukoba, koje će se postići pregovorima, može ponovno uspostaviti mir i očuvati jedinstvo, suverenost, neovisnost i teritorijalni integritet Jemena; poziva sve međunarodne i regionalne strane na konstruktivnu suradnju s jemenskim stranama kako bi se omogućilo smirivanje sukoba i sporazumno rješenje;

11.  podupire napore glavnog tajnika UN-a i posebnog izaslanika UN-a za Jemen da se nastave pregovori; poziva sve strane u sukobu da reagiraju na fleksibilan i konstruktivan način i bez postavljanja preduvjeta za svoja nastojanja te da u potpunosti i smjesta provedu sve odredbe relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a;

12.  poziva sve strane u sukobu da hitno dogovore prekid neprijateljstava, čiju provedbu treba pratiti UN-a kao prvi korak za nastavak mirovnih pregovora pod vodstvom UN-a; snažno potiče sve strane da se što prije u dobroj vjeri i bez postavljanja preduvjeta uključe u novi krug pregovora pod vodstvom UN-a;

13.  podržava neovisne istrage svih navodnih kršenja i povreda u cilju okončanja nekažnjavanja zločina koje su počinile sve strane u sukobu; poziva sve strane da u potpunosti surađuju s Nacionalnim istražnim povjerenstvom kao i Uredom visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava u Jemenu;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju u Zaljevu, glavnom tajniku Lige arapskih država i vladi Jemena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti