Postupak : 2017/2727(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0413/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0413/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/06/2017 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0273

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 178kWORD 54k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.526v01-00
 
B8-0413/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o humanitarnoj situaciji u Jemenu (2017/2727(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o humanitarnoj situaciji u Jemenu (2017/2727(RSP))  
B8-0413/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir sastanak donatora na visokoj razini održan u Ženevi 25. travnja 2017. povodom humanitarne krize u Jemenu i obećanje EU-a da donira dodatan iznos od 116 milijuna EUR,

–  uzimajući u obzir poziv posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda za ljudska prava i međunarodne sankcije Idrissa Jazairyja upućen 12. travnja 2017. da se ukine pomorska blokada Jemena,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu, posebno one od 25. veljače 2016.(1) i 9. srpnja 2015.(2),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 28. travnja 2016. o napadima na bolnice i škole kao povredama međunarodnoga humanitarnog prava(3) i od 27. veljače 2014. o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica(4),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 3. travnja 2017. i zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 10. siječnja 2016. o napadu na zdravstveni centar Liječnika bez granica u Jemenu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 15. prosinca 2015. o ponovnom započinjanju pregovora o Jemenu pod okriljem UN-a i zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice i povjerenika Stylianidesa o Jemenu od 2. listopada 2015.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Jemenu, posebice rezolucije 2216 (2015), 2201 (2015) i 2140 (2014),

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornika glavnog tajnika UN-a od 8. i 10. siječnja 2016. o Jemenu,

–  uzimajući u obzir preporuke o promišljanju jemenskog gospodarstva s prvog foruma vodećih aktera u razvoju (Development Champions Forum) održanog od 29. travnja do 1. svibnja 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je, otkad je savez pod vodstvom Saudijske Arabije, koji obuhvaća Sjedinjene Američke Države i Ujedinjenu Kraljevinu, u ožujku 2015. započeo s bombardiranjem Jemena, on sve dublje u oružanom sukobu, koji dramatično utječe na civilno stanovništvo, te da ono već dugi niz godina pati zbog nesigurnosti i političkih napetosti, visoke razine siromaštva, dramatičnog uništavanja okoliša i gospodarske paralize;

B.  budući da se u Jemenu gotovo 90 % osnovnih namirnica uvozi, ali je zbog vojnih racija ozbiljno ograničen komercijalni uvoz i spriječena isporuka humanitarne pomoći te uništena temeljna infrastruktura, te da je uz to došlo do kraha gospodarstva i financijskog sustava, zbog čega je ozbiljno ograničen pristup hrani, lijekovima i gorivu;

C.  budući da je posebni izvjestitelj Ujedinjenih naroda za ljudska prava i međunarodne sankcije naglasio da je zračna i pomorska blokada Jemena, koju su u ožujku 2015. nametnule koalicijske snage, jedan od glavnih uzroka humanitarne katastrofe; budući da se njome ograničava i ometa uvoz i izvoz hrane, goriva i medicinske opreme, kao i humanitarna pomoć; budući da blokada obuhvaća niz najčešće proizvoljnih, regulatornih ograničenja koja provode koalicijske snage, uključujući neopravdana kašnjenja i/ili odbijanje ulaska plovila u jemenske luke, što prema međunarodnom pravu predstavlja nezakonitu jednostranu mjeru prisile;

D.  budući da se već dramatično stanje dodatno pogoršalo izbijanjem kolere, zbog kojeg je zdravstveni sustav na rubu kolapsa; budući da je u veljači 2017. Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) proglasila da je u Jemenu „najveće krizno stanje u pogledu sigurnosti opskrbe hranom u svijetu”; budući da humanitarne organizacije procjenjuju da 18,8 milijuna ljudi (gotovo 70 % ukupnog stanovništva) treba humanitarnu pomoć, a više od 17 milijuna osoba živi u uvjetima nesigurne opskrbe hranom, od kojih je 7 milijuna izloženo opasnosti od gladi (a među njima je 2 milijuna djece);

E.  budući da su, unatoč sastanku donatora na visokoj razini održanom u Ženevi u travnju 2017. povodom humanitarne krize u Jemenu, tijekom kojeg su se različite zemlje i organizacije obvezale na donacije u ukupnom iznosu od 1,1 milijarde USD, do 9. svibnja 2017. dodijeljena sredstva u iznosu od samo 28 % od 2,1 milijarde USD, koliko je UN humanitarnim pozivom tražio za Jemen za 2017.;

F.  budući da se civilne žrtve od 2015. broje u desecima tisuća i da je savez pod vodstvom Saudijske Arabije optužen za ratne zločine zbog nezakonitih i neselektivnih napada koji su u posljednjih nekoliko godina izvedeni na škole, tržnice, bolnice, vjenčanja, jedan sprovod, domove i druge civilne mete; budući da su naoružana skupina Houthi i njezini saveznici neselektivno granatirali civilna područja u gradu Ta’iz i ispaljivali topovske granate preko granice u Saudijsku Arabiju, da su ubili i ozlijedili civile te da su regrutirali dječake od samo 15 godina da se kao djeca-vojnici bore na prvoj liniji;

G.  budući da se sukobljene strane nisu uspjele nagoditi unatoč međunarodnom pritisku da se iznađe političko rješenje krize te da bi se pregovori mogli dodatno zakomplicirati time što je bivši guverner Adena nedavno objavio težnju južnog Jemena da se odcijepi;

H.  budući da je za nedavnog posjeta Saudijskoj Arabiji predsjednik Trump pogoršao situaciju izrazivši bezrezervnu podršku za politiku Saudijske Arabije u regiji i obećao dodatni izvoz oružja u Saudijsku Arabiju u vrijednosti od 110 milijardi USD; budući da je od početka njegova mandata došlo do velikog povećanja smrtonosnih izvanteritorijalnih i izvansudskih američkih operacija u Jemenu, posebno uz upotrebu bespilotnih letjelica, te da su prijavljene brojne civilne žrtve i da postoje dokazi o tome da države članice EU-a pružaju izravnu ili neizravnu potporu za takve smrtonosne operacije obavještajnim i drugim sredstvima;

1.  izražava veliku zabrinutost zbog alarmantnog pogoršanja humanitarne situacije u Jemenu; duboko žali zbog gubitaka života prouzrokovanih sukobom i zbog patnje osoba koje su se zatekle na područjima zahvaćenim borbom, raseljenih osoba i osoba koje su ostale bez sredstava za život te izražava sućut obiteljima žrtava; ponovno izražava svoju predanost nastavku pružanja potpore Jemenu i jemenskom narodu;

2.  poziva na hitan prekid pomorske i zračne blokade koju savez pod vodstvom Saudijske Arabije provodi u Jemenu kako bi se humanitarna pomoć, voda i gorivo mogli isporučiti civilnom stanovništvu;

3.  hitno poziva sve strane da dogovore prekid neprijateljstava, čiju provedbu treba pratiti UN, kao prvi korak prema nastavku mirovnih pregovora pod vodstvom UN-a, s obzirom na to da se samo hitno potrebnim prekidom vatre može umanjiti dramatična patnja civilnog stanovništva;

4.  duboko žali zbog najave predsjednika Trumpa o znatnom povećanju izvoza oružja u Saudijsku Arabiju i naglašava da izvoznici oružja koji potpiruju sukob u Jemenu, koji, prema 18. godišnjem izvješću EU-a o izvozu oružja, uključuju 16 država članica EU-a, među kojima su Francuska i Ujedinjena Kraljevina s izvozom vrijednim nekoliko milijardi eura, mogu biti okrivljeni za sudioništvo u ratnim zločinima;

5.  poziva sve države članice da ukinu svaku izravnu i neizravnu potporu za američka izvanteritorijalna i izvansudska pogubljenja, kojima se krše načela utvrđena međunarodnim pravom o ljudskim pravima;

6.  ponavlja poziv da se pokrene inicijativa usmjerena na izricanje embarga EU-a na oružje Saudijskoj Arabiji s obzirom na ozbiljne optužbe da Saudijska Arabija u Jemenu krši međunarodno humanitarno pravo i pravo o ljudskim pravima te na činjenicu da bi se stoga daljnjim dozvoljavanjem prodaje oružja Saudijskoj Arabiji prekršile odredbe Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008.; traži od potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice da izvješćuje o mjerama poduzetim u cilju provedbe prethodnog poziva, kao što je navedeno u rezoluciji Europskog parlamenta od 25. veljače 2016.;

7.  snažno osuđuje napade na civile, među ostalim bombardiranje, uporabu kazetnog streljiva i prijavljenu uporabu protupješačkih mina, kao i napade koji dovode do uništavanja civilne infrastrukture, među ostalim škola, zdravstvenih ustanova, stambenih područja, tržnica, vodoopskrbnih sustava, pristaništa i zračnih luka. ponavlja svoj hitan poziv svim stranama uključenim u sukob da zajamče zaštitu civila te da poštuju međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima;

8.  podržava poziv visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Zeida Raada Zeida Al Husseina na uspostavu neovisnog međunarodnog tijela koje bi provelo sveobuhvatnu istragu o zločinima počinjenima u okviru sukoba u Jemenu, uključujući optužbe za namjerno izgladnjivanje, zlostavljanje, mučenje, ciljana ubojstva civila i druge slučajeve kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i humanitarnog prava; naglašava je da osiguravanje snošenja odgovornosti za kršenje prava neophodno za postizanje trajnog rješenja sukoba;

9.  poziva sve strane uključene u sukob da rade na uklanjanju svih logističkih i financijskih prepreka koje utječu na uvoz i distribuciju hrane i medicinskih potrepština civilima kojima je to potrebno; posebno poziva uključene strane da osiguraju potpuno i djelotvorno funkcioniranje velikih komercijalnih ulaznih točaka, kao što su luke u al-Hudaidi i Adenu, te naglašava njihovu iznimnu važnost za dostavu humanitarne pomoći i osnovnih potrepština; poziva da se zračna luka u Sani ponovno otvori za komercijalne letove kako bi se moglo zračnim putem dostaviti hitno potrebne lijekove i robu te evakuirati Jemence kojima je potrebna zdravstvena skrb; poziva sve strane da uklone ad hoc ograničenja kretanja robe i humanitarnog osoblja unutar zemlje;

10.  poziva sve strane da novinarima omoguće neometan pristup u sve dijelove Jemena te poziva na trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu sljedećih deset novinara, koje su snage skupine Houthi prije dvije godine proizvoljno pritvorile bez podizanja optužnice ili suđenja: Abdelhaleka Amrana, Hišama Tarmoma, Tavfika Al Mansurija, Haresa Hamida, Hasana Anaba, Akrama Al Validija, Hajsama Al Šihaba, Hišama Al Jusefija i Esama Balgisa;

11.  podsjeća da ne postoji vojno rješenje sukoba u Jemenu i da se kriza može riješiti samo postupkom pregovora, u koji će biti uključene sve strane i u kojem će žene sudjelovati u potpunosti i u smislenoj mjeri, te koji će dovesti do uključivog političkog rješenja; ponovno izražava svoju podršku naporima koje ESVD ulaže kako bi olakšao nastavak pregovora te poziva sve strane uključene u sukob da reagiraju na konstruktivan način i bez postavljanja preduvjeta;

12.  poziva sve strane da rade na stvaranju ujedinjene i potpuno funkcionalne središnje banke Jemena i naglašava da bi međunarodna humanitarna sredstva trebala biti usmjerena na potporu jemenskoj deviznoj pričuvi kako bi se olakšao uvoz hrane i lijekova;

13.  naglašava da postoji hitna potreba da se EU i drugi međunarodni akteri uhvate u koštac s epidemijom kolere i pruže potporu zdravstvenom sustavu, među ostalim tako da olakšavaju opskrbu i isplatu plaća za zdravstvene radnike na terenu, koji su od ključne važnosti za humanitarni odgovor;

14.  poziva zemlje i organizacije koje su na sastanku donatora na visokoj razini održanom u travnju 2017. u Ženevi povodom humanitarne krize u Jemenu preuzele obveze za donacije da bez odgađanja ispune preuzete obveze te da povećaju svoj angažman kako bi u potpunosti pokrile potrebe koje je UN utvrdio;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju u Zaljevu, glavnom tajniku Lige arapskih država i vladi Jemena.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0066.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0270.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0201.

(4)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0172.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti