Eljárás : 2017/2727(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0413/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0413/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 15/06/2017 - 7.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0273

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 272kWORD 53k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.526v01-00
 
B8-0413/2017

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a jemeni humanitárius helyzetről (2017/2727(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni humanitárius helyzetről (2017/2727(RSP))  
B8-0413/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2017. április 25-én Genfben tartott, a jemeni humanitárius válsággal kapcsolatos magas szintű adományozói eseményre, valamint az EU 116 millió EUR összegű további kötelezettségvállalására,

–  tekintettel az emberi jogokkal és a nemzetközi szankciókkal foglalkozó ENSZ-különmegbízott, Idriss Jazairy Jemen tengeri blokádjának feloldása érdekében tett felhívására,

–  tekintettel a Bangladesről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2016. február 25-i(1) és a 2015. július 9-i(2) állásfoglalására,

–  tekintettel a kórházak és iskolák elleni támadásokról mint a nemzetközi humanitárius jog megsértésének eseteiről szóló, 2016. április 28-i(3), és a katonai robotrepülőgépek használatáról szóló, 2014. február 27-i(4) állásfoglalására,

–  tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó, 2017. április 3-i következtetéseire, valamint Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) és Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos 2016. január 10-i közös nyilatkozatára az Orvosok Határok Nélkül (MSF) szervezet által működtetett egyik jemeni egészségügyi központ ellen elkövetett támadásról,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének 2015. december 15-i nyilatkozatára a Jemenről szóló, az ENSZ égisze alatt zajló megbeszélések újrakezdéséről, valamint az alelnök/főképviselő és Hrisztosz Sztilianidesz biztos 2015. október 2-i közös nyilatkozatára a jemeni helyzetről,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Jemenre vonatkozó határozataira, különösen a 2216. (2015), 2201. (2015) és 2140. (2014) számú határozatára,

–  tekintettel az ENSZ-főtitkár szóvivőjének Jemenről szóló, 2016. január 10-i és 2016. január 8-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az első alkalommal megtartott Fejlesztési Bajnokok Fórumán (2017. április 29–május 1.) született, „A jemeni gazdaság újragondolása” című ajánlásokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a szaúdiak vezette szövetség, köztük az USA és az Egyesült Királyság, 2015 márciusában elkezdte Jement bombázni, az ország egyre mélyebb fegyveres konfliktusba süllyedt, amely drámai módon érinti a polgári lakosságot, amely már évek óta szenved a biztonság hiányától, a politikai feszültségektől, a jelentős mértékű szegénységtől, a drámai környezeti pusztítástól és a gazdasági bénultságtól;

B.  mivel az ország importjának közel 90%-át az alapvető élelmiszerek teszik ki, a katonai rajtaütések súlyosan korlátozzák a kereskedelmi behozatalt, megakadályozzák a humanitárius segélyszállítmányok Jemenbe való eljutását és az alapvető infrastruktúra pusztulásához vezettek, amit a gazdaság és a pénzügyi rendszer összeomlása súlyosbított, amely az élelmiszerekhez, a gyógyszerekhez és az üzemanyaghoz való hozzáférés súlyos korlátozását eredményezte;

C.  mivel az emberi jogokkal és a nemzetközi szankciókkal foglalkozó ENSZ-különmegbízott hangsúlyozta, hogy a koalíciós erők által 2015 márciusában Jemenre kivetett légi és tengeri blokád volt a humanitárius katasztrófa egyik fő oka; mivel a blokád korlátozta és zavarokat okozott az importban és az exportban az élelmiszerek, az üzemanyag és a gyógyászati ellátás vonatkozásában, valamint a humanitárius segítségnyújtásban; mivel a blokád számos, a koalíciós erők által érvényesített, főleg önkényes szabályozási korlátozásokat foglal magában, beleértve az indokolatlan késedelmeket és/vagy a hajók jemeni kikötőkbe történő behajózásának megtagadását, ami jogellenes egyoldalú kényszerítő intézkedésnek minősül a nemzetközi jog szerint;

D.  mivel a drámai helyzet tovább romlott a kolerajárvány kitörésével, amely az összeomlás szélére sodorta az egészségügyet; mivel 2017 februárjában az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) a „legnagyobb élelmezésbiztonsági vészhelyzetben” lévő országnak nyilvánította Jement; mivel a humanitárius szervezetek becslése szerint 18,8 millió ember (a lakosság közel 70%-a) szorul humanitárius segítségre, és több mint 17 millió embert érint az élelmiszer-ellátás bizonytalansága, közülük 7 milliót fenyeget az éhínség (köztük 2 millió gyermeket);

E.  mivel a 2017 áprilisában Genfben tartott, a jemeni humanitárius válsággal kapcsolatos magas szintű adományozói esemény ellenére – melynek során a különböző országok és szervezetek 1,1 milliárd USD összegű felajánlásokat tettek – 2017. május 9-én a donorok által átutalt pénzeszközök csak 28%-át tették ki az ENSZ Jemennel kapcsolatos, 2017-re vonatkozó 2,1 milliárd USD összegű humanitárius felhívásának;

F.  mivel a polgári áldozatok száma 2015 óta tízezerre tehető, és a szaúdiak vezette szövetséget háborús bűncselekmények elkövetésével vádolják, mivel az elmúlt néhány évben jogellenesen és válogatás nélkül intéztek támadásokat iskolák, piacok, kórházak, esküvők, temetés, továbbá otthonok és más polgári célok ellen; mivel a húszi fegyveres csoport és szövetségesei válogatás nélkül bombázták a Ta’iz városa körüli civil területeket és válogatás nélkül nyitottak tüzet Szaúd-Arábia határain, civileket megölve és megsebesítve, valamint 15 éves fiúkat toboroztak frontvonalban harcoló gyermekkatonáknak;

G.  mivel a nemzetközi nyomásgyakorlás ellenére, hogy a válságra politikai megoldást találjanak a konfliktusban érintett felek nem jutottak egyezségre, és Áden volt kormányzójának a Dél-Jemen elszakadása felé való elmozdulásra a közelmúltban tett bejelentése tovább bonyolíthatja a tárgyalásokat;

H.  mivel Trump elnök közelmúltban tett szaúd-arábiai látogatása még inkább olajat öntött a tűzre azzal, hogy feltétel nélküli támogatását fejezte ki az ország régión belüli politikája iránt, és további, 110 milliárd USD értékű fegyverexportra tett ígéretet Szaúd-Arábiának; mivel hivatali ideje kezdete óta drámai mértékben megnőtt a területen kívüli és bírósági eljárás nélküli halálos jellegű amerikai műveletek száma, nevezetesen pilóta nélküli légi járművek bevetésével, ami a jelentések szerint számos polgári áldozatot követelt, és bizonyíték van arra, hogy az uniós tagállamok a hírszerzés és egyéb eszközök révén, közvetlen vagy közvetett módon támogatják ezeket a halálos áldozatokat követelő műveleteket;

1.  komoly aggodalmának ad hangot a riasztóan romló jemeni humanitárius helyzet miatt; mélységes sajnálja a konfliktus által okozott haláleseteket és azok szenvedését, akik a harcokban rekedtek, akiknek el kell hagyniuk lakóhelyüket vagy akik elvesztették megélhetésüket, és részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak; megerősíti, hogy továbbra is elkötelezett Jemen és a jemeni nép támogatása mellett;

2.  felszólít a Szaúd-Arábia vezette szövetség által Jemennel szemben bevezetett tengeri és légi blokád azonnali megszüntetésére annak érdekében, hogy a humanitárius segélyt, a vizet és az üzemanyagot ki lehessen szállítani a polgári lakosságnak;

3.  felhívja valamennyi felet, hogy sürgősen állapodjanak meg az összetűzések megszüntetéséről az ENSZ ellenőrzése alatt, az ENSZ vezetése alatt zajló béketárgyalások újrafelvétele felé történő első lépésként, tekintettel arra, hogy csak egy azonnali tűzszünet tudja orvosolni a polgári lakosság drámai szenvedését;

4.  mélységes sajnálja Trump elnök bejelentését a Szaúd-Arábiába irányuló, jelentősen megnövelt fegyverexportról, és kiemeli, hogy a jemeni konfliktust tovább élező fegyverexportőrök, akik között – az EU fegyverkivitelről szóló 18. éves jelentése szerint – 16 uniós tagállam, köztük Franciaország és az Egyesült Királyság, is megtalálható, évente több milliárd euró értékű exportot lebonyolítva, háborús bűnökben való bűnrészesség vádját kockáztatják;

5.  felhívja a tagállamokat, hogy vessenek véget az amerikaiak által elkövetett, a nemzetközi emberi jogok elveit sértő, területen kívüli hatályú és bírósági eljárás nélküli kivégzések közvetlen vagy közvetett támogatásának;

6.  megismétli egy olyan kezdeményezés elindítására vonatkozó felhívását, melynek célja a Szaúd-Arábiával szembeni európai uniós fegyverembargó bevezetése, tekintettel a nemzetközi humanitárius jog és az emberi jogok Szaúd-Arábia által Jemenben elkövetett megsértéseire, valamint arra, hogy a fegyverek Szaúd-Arábia részére történő értékesítésének további engedélyezése ezáltal sérti a 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontot; kéri az alelnököt/főképviselőt, hogy tegyen jelentést arról, hogy milyen intézkedések születtek a korábbi felhívás végrehajtására, a Parlament a 2016. február 25-i állásfoglalásának megfelelően;

7.  mélységesen elítéli a polgári lakosság elleni támadásokat, többek között a bombázásokat, a kazettás lőszerek használatát és gyalogsági aknák állítólagos bevetését, valamint a polgári infrastruktúrák, így az iskolák, orvosi létesítmények, lakónegyedek, piacok, vízellátási rendszerek, kikötők és repülőterek megsemmisítését célzó támadásokat; megismétli sürgős felhívását a konfliktusban érintett valamennyi félhez, hogy biztosítsák a polgári lakosság védelmét és tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot és az emberi jogokat;

8.  támogatja az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Zeid Raad al-Husszein azon felhívását, hogy hozzanak létre egy független nemzetközi szervet a jemeni konfliktus során elkövetett bűncselekmények teljes körű nyomozásának lefolytatására, többek között a szándékos kiéheztetés, bántalmazás és kínzás állítólagos eseteiről, a polgári lakosság elleni célzott gyilkosságokról és a nemzetközi emberi jogok és a humanitárius jog egyéb megsértéseiről; hangsúlyozza, hogy az erőszakos cselekmények elkövetőinek felelősségre vonása elengedhetetlen a konfliktus tartós rendezéséhez;

9.  felhívja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy szüntessék meg az élelmiszerek és a gyógyszerek behozatalának és a szükséget szenvedő polgári lakosság körében való szétosztásának valamennyi logisztikai és pénzügyi akadályát; sürgeti a feleket, különösen arra, hogy biztosítsák a jelentős kereskedelmi belépési pontok – mint Hudajda és Áden kikötője – teljes körű és hatékony működését, és hangsúlyozza ezek fontosságát a humanitárius segítségnyújtás és az alapvető szállítmányok szempontjából; felszólít Szanaa repülőterének újbóli megnyitására a kereskedelmi járatok számára, hogy egyrészt az országba eljuthassanak a gyógyszerek és árucikkek, melyekre sürgősen szükség van, másrészt hogy az orvosi kezelésre szoruló jemenieket el lehessen szállítani; felhívja valamennyi felet, hogy szüntessék meg az áruk szállítására és a humanitárius szervezetek személyzetére vonatkozó eseti korlátozásokat az országon belül;

10.  felhívja valamennyi felet, hogy tegyék lehetővé az újságírók számára az akadálymentes eljutást Jemen valamennyi részébe, és követeli a következő tíz, a húszik által vádemelés vagy tárgyalás nélkül két éve önkényesen fogva tartott jemeni újságíró azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását: Ábdelhálek Ámrán, Hisám Tármoom, Taufík al-Manszúri, Háresz Hámid, Hászán Ánnáb, Ákrám al-Válidi, Haitam al-Siháb, Hisám al-Juszefi és Esszám Balgísz;

11.  emlékeztet arra, hogy a jemeni konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, és hogy a válságot csak az összes fél bevonásával, a nők teljes körű és érdemi részvételével történő, illetve átfogó politikai megoldást eredményező tárgyalási folyamat révén lehet megoldani; megismétli támogatását az EKSZ azon erőfeszítései iránt, hogy elősegíti a tárgyalások folytatását, és sürgeti a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy konstruktív módon és előzetes feltételek megállapítása nélkül válaszoljanak ezen erőfeszítésekre;

12.  sürgeti valamennyi felet, hogy törekedjenek egy egységes és teljes mértékben működőképes Jemeni Központi Bank létrehozására, és hangsúlyozza, hogy az élelmiszerek és gyógyszerek importjának megkönnyítése érdekében a nemzetközi segélyalapoknak hozzá kellene járulniuk a jemeni devizatartalék megerősítéséhez;

13.  kiemeli, hogy az EU-nak és más nemzetközi szereplőknek sürgősen kezelniük kell a kolerajárvány kitörését és támogatniuk kell az egészségügyi rendszert, beleértve a készletek és a bérek átutalásának megkönnyítését az elsődleges ellátást nyújtó egészségügyi dolgozóknak, akik jelenléte elengedhetetlen a humanitárius segítségnyújtáshoz;

14.  felhívja azon országokat és szervezeteket, amelyek felajánlásokat tettek a 2017 áprilisában Genfben tartott, a jemeni humanitárius válsággal kapcsolatos magas szintű adományozói eseményen, hogy késedelem nélkül tartsák be e felajánlásaikat és fokozzák kötelezettségvállalásaikat az ENSZ által megállapított szükségletek teljes fedezéséig;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkárának, az Arab Államok Ligája főtitkárának, valamint Jemen kormányának.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0066.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0270.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0201.

(4)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0172.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat