Procedūra : 2017/2727(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0413/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0413/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/06/2017 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0273

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 496kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.526v01-00
 
B8-0413/2017

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP))


Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par humanitāro situāciju Jemenā (2017/2727(RSP))  
B8-0413/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2017. gada 25. aprīlī Ženēvā notikušo augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumu par humanitāro krīzi Jemenā un ES piešķirtos papildu līdzekļus EUR 116 miljonu apmērā,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašā referenta jautājumos par cilvēktiesībām un starptautiskajām sankcijām Idriss Jazairy 2017. gada 12. aprīļa aicinājumu atcelt jūras blokādi Jemenā,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši 2016. gada 25. februāra rezolūciju(1) un 2015. gada 9. jūlija rezolūciju(2),

–  ņemot vērā 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par uzbrukumiem slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu(3) un 2014. gada 27. februāra rezolūciju par bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošanu(4),

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 3. aprīļa secinājumus par Jemenu, Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federica Mogherini un humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Christos Stylianides 2016. gada 10. janvāra kopīgo paziņojumu par uzbrukumu organizācijas Médecins Sans Frontières (MSF — “Ārsti bez robežām”) veselības centram Jemenā,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2015. gada 15. decembra paziņojumu par ANO atviegloto sarunu par Jemenu atsākšanu un PV/AP un komisāra Christos Stylianides 2015. gada 2. oktobra kopīgo paziņojumu par Jemenu,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Jemenu, jo īpaši Rezolūciju Nr. 2216 (2015), Rezolūciju Nr. 2201 (2015) un Rezolūciju Nr. 2140 (2014),

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra runaspersonas 2016. gada 10. janvāra un 2016. gada 8. janvāra paziņojumus par Jemenu,

–  ņemot vērā no 2017. gada 29. aprīļa līdz 1. maijam notikušā pirmā Attīstības čempionu foruma ieteikumus “Rethinking Yemen’s Economy” (“Pārdomas par Jemenas ekonomiku”),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Saūda Arābijas vadītā alianse, tostarp ASV un Apvienotā Karaliste, 2015. gada martā sāka bombardēt Jemenu, šajā valstī vēl vairāk ir saasinājies bruņots konflikts, kas dramatiski ietekmē civiliedzīvotājus, kuri nu jau daudzus gadus cieš no drošības trūkuma un politiskās spriedzes, dziļas nabadzības, milzīgiem vides postījumiem un ekonomikas paralīzes;

B.  tā kā valstī tiek importēti gandrīz 90 % no pamatproduktiem un militāro reidu dēļ ir krasi samazinājies komerciālais imports, tiek kavētas humānās palīdzības piegādes Jemenai un ir sagrauta pamatinfrastruktūra, turklāt ir sabrukusi gan ekonomikas, gan finanšu sistēma, izraisot ārkārtīgi ierobežotu pārtikas, zāļu un degvielas pieejamību;

C.  tā kā ANO īpašais referents cilvēktiesību un starptautisko sankciju jautājumos ir uzsvēris, ka kopš 2015. gada marta koalīcijas spēku īstenotā gaisa un jūras blokāde Jemenā bija viens no galvenajiem humanitārās katastrofas iemesliem; tā kā tādēļ ir ierobežots un traucēts pārtikas, degvielas un medicīnas preču imports un eksports, kā arī ir ierobežota un traucēta humānās palīdzības sniegšana; tā kā blokāde tiek īstenota, pamatojoties uz dažādiem, galvenokārt patvaļīgiem, koalīcijas spēku noteiktiem normatīviem ierobežojumiem, tostarp nepamatoti kavējot un/vai liedzot kuģu iebraukšanu Jemenas ostās, kas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tiek uzskatīts par nelikumīgu vienpusēju piespiedu pasākumu (VPP);

D.  tā kā dramatisko situāciju vēl vairāk ir pasliktinājis holeras uzliesmojums, izraisot veselības aprūpes nozares sabrukumu; tā kā 2017. gada februārī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) paziņoja, ka Jemenā ir “viskritiskākā ārkārtas situācija ar pārtikas nodrošinājumu pasaulē”; tā kā humānās palīdzības organizācijas lēš, ka 18,8 miljoniem cilvēku (gandrīz 70 % no kopējā iedzīvotāju skaita) ir nepieciešama humānā palīdzība un ka vairāk nekā 17 miljonus cilvēku cieš no pārtikas trūkuma, tostarp 7 miljoniem cilvēku draud bads (no šī skaita 2 miljoni ir bērni);

E.  tā kā, neraugoties uz aprīlī Ženēvā notikušo augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumu par humanitāro krīzi Jemenā, kura laikā dažādas valstis un organizācijas pauda apņemšanos piešķirt USD 1,1 miljardu, līdzekļu devēji līdz 2017. gada 9. maijam bija piešķīruši tikai 28 % no ANO humanitārajā iniciatīvā Jemenai 2017. gadā paredzētā USD 2,1 miljarda;

F.  tā kā kopš 2015. gada bojā gājušo civiliedzīvotāju skaits tagad sniedzas desmitos tūkstošu un Saūda Arābijas vadītā alianse joprojām tiek apsūdzēta par kara noziegumiem, jo dažos pēdējos gados prettiesiski un bez izņēmuma veic uzbrukumus skolām, tirgiem, slimnīcām, kāzu un bēru laikā, mājokļiem un citiem civiliem objektiem; tā kā hūsītu bruņotais grupējums un tā sabiedrotie bez izņēmuma ir apšaudījuši civiliedzīvotāju apdzīvotas teritorijas Taizas pilsētā un bez jebkādas izšķirības ir vērsuši artilērijas uguni pāri robežai Saūda Arābijas virzienā, nogalinot un ievainojot civiliedzīvotājus, un ir rekrutējuši 15 gadu vecumu vēl nesasniegušus bērnus, kuri tiek izmantoti par karavīriem kaujās;

G.  tā kā, neraugoties uz starptautisko spiedienu panākt politisku krīzes risinājumu, konfliktā iesaistītās puses nav spējušas panākt vienošanos un bijušā Adenas pārvaldnieka nesenais paziņojums par Jemenas dienvidu daļas atdalīšanos draud vēl vairāk sarežģīt sarunas;

H.  tā kā savas nesenās vizītes laikā Saūda Arābijā prezidents D. Tramps saasināja situāciju, atklāti paužot atbalstu minētās valsts politikai šajā reģionā, un apsolīja nodrošināt ieroču papildu eksportu uz Saūda Arābiju USD 110 miljardu vērtībā; tā kā kopš viņa atrašanās amatā Jemenā ir krasi palielinājies letālas dabas ekstrateritoriālo un ārpustiesas ASV operāciju skaits, kuras īstenotas, izmantojot galvenokārt dronus, un ir ziņots par daudziem bojā gājušiem civiliedzīvotājiem, un ir pierādījumi, ka ES dalībvalstis tieši vai netieši sniedz atbalstu šīm letālajām operācijām, nodrošinot izlūkdatus un citus līdzekļus,

1.  pauž dziļas bažas par satraucošo humanitārās situācijas pasliktināšanos Jemenā; pauž dziļu nožēlu par konflikta rezultātā zaudētajām dzīvībām un karadarbības skarto cilvēku ciešanām, kas tiek pārvietoti vai zaudē iztikas līdzekļus, un izsaka līdzjūtību cietušo ģimenēm; atkārtoti apstiprina savu apņemšanos turpināt atbalstīt Jemenu un tās iedzīvotājus;

2.  prasa nekavējoties pārtraukt pret Jemenu vērsto Saūda Arābijas vadīto jūras un gaisa blokādi, lai civiliedzīvotājiem varētu sniegt humāno palīdzību un nodrošināt ūdeni un degvielu;

3.  aicina visas puses steidzami vienoties par karadarbības pārtraukšanu, ko pārraudzītu ANO un kas būtu pirmais solis ceļā uz miera sarunu atsākšanu ANO vadībā, un ņemt vērā, ka tikai steidzami nepieciešamā uguns pārtraukšana var atvieglot civiliedzīvotāju ārkārtīgās ciešanas;

4.  pauž dziļu nožēlu par prezidenta D. Trampa paziņojumu par ieroču eksporta palielināšanu uz Saūda Arābiju un uzsver, ka konfliktu Jemenā saasina ieroču eksportētāji, kuriem draud apsūdzība par līdzdalību kara noziegumos un starp kuriem saskaņā ar ES 18. ikgadējo ziņojumu par ieroču eksportu ir 16 ES dalībvalstis, tostarp Francija un Apvienotā Karaliste, kuru eksports mērāms miljardos euro;

5.  aicina visas dalībvalstis pārtraukt tieši vai netieši atbalstīt ASV ekstrateritoriālās un ārpustiesas nogalināšanas, kas uzskatāmas par starptautisko cilvēktiesību principu pārkāpumu;

6.  atkārtoti prasa sākt iniciatīvu ES ieroču embargo noteikšanai pret Saūda Arābiju, ņemot vērā Saūda Arābijas veiktos nopietnos starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumus Jemenā un to, ka turpmāka ieroču pārdošanas Saūda Arābijai licencēšana ir Padomes 2008. gada 8. decembra Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP pārkāpums; aicina PV/AP ziņot par to, kādi pasākumi ir veikti, lai īstenotu iepriekšējo aicinājumu, kas pausts Parlamenta 2016. gada 25. februāra rezolūcijā;

7.  stingri nosoda uzbrukumus civiliedzīvotājiem, tostarp bombardēšanu, kasešu munīcijas izmantošanu un, kā ziņo, kājnieku mīnu izmantošanu, kā arī uzbrukumus, kuru rezultātā tiek iznīcināta civilā infrastruktūra, tostarp skolas, medicīnas iestādes, dzīvojamie rajoni, tirgi, ūdensapgādes sistēmas, ostas un lidostas; atkārtoto savu aicinājumu visām pusēm steidzami nodrošināt civiliedzīvotāju aizsardzību un ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un cilvēktiesības;

8.  atbalsta ANO augstā cilvēktiesību komisāra Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein aicinājumu izveidot neatkarīgu starptautisku struktūru, kas veiktu Jemenā konflikta laikā izdarīto noziegumu, tostarp iespējamu tīšas badināšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, spīdzināšanas, civiliedzīvotāju mērķtiecīgas nogalināšanas gadījumu un citu starptautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumu, plašu izmeklēšanu; uzsver, ka saukšana pie atbildības par pārkāpumiem ir priekšnoteikums konflikta ilgstoša risinājuma panākšanai;

9.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses sadarboties, lai likvidētu visus loģistikas un finansiālos šķēršļus, kas ietekmē pārtikas un medicīnas preču importu un izplatīšanu grūtībās nonākušajiem civiliedzīvotājiem; jo īpaši mudina puses nodrošināt galveno komercinfrastruktūras objektu, piemēram, Hodeidas un Adenas ostu, pilnīgu un efektīvu darbību un uzsver šo objektu būtisko nozīmi humānās palīdzības sniegšanā un pirmās nepieciešamības preču piegādāšanā; prasa atkal atvērt Sanas lidostu komerciāliem lidojumiem, lai varētu nogādāt steidzami vajadzīgās zāles un patēriņa preces un aiztransportēt tos jemeniešus, kuriem nepieciešama medicīniskā aprūpe; aicina visas puses likvidēt ad hoc ierobežojumus preču apritei un humānās palīdzības organizāciju darbinieku iespējai pārvietoties valstī;

10.  aicina visas puses atļaut žurnālistiem neierobežoti piekļūt visām Jemenas teritorijas daļām un prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot desmit Jemenas žurnālistus, kuri jau divus gadus bez jebkādām apsūdzībām vai tiesas atrodas patvaļīgā hūsītu spēku apcietinājumā, un tie ir: Abdelkhaleq Amran, Hisham Tarmoom, Tawfiq al-Mansouri, Hareth Hamid, Hasan Annab, Akram al-Walidi, Haytham al-Shihab, Hisham al-Yousefi and Essam Balgheeth;

11.  atgādina, ka konfliktam Jemenā nav iespējams nekāds militārs risinājums un ka krīzi var atrisināt vienīgi iekļaujošā sarunu procesā, iesaistot tajā visas puses ar pilnīgu un jēgpilnu sieviešu līdzdalību un nonākot pie iekļaujoša politiska risinājuma; atkārtoti pauž atbalstu EĀDD centieniem sekmēt sarunu atsākšanu un mudina visas konfliktā iesaistītās puses atsaukties šiem centieniem, rīkojoties konstruktīvi un neizvirzot nekādus iepriekšējus nosacījumus;

12.  mudina visas puses sadarboties, lai izveidotu vienotu un pilnībā funkcionējošu Jemenas Centrālajai banku, un uzsver, ka starptautiskās palīdzības finansējums būtu jānovirza Jemenas valūtas rezervju stiprināšanai nolūkā atvieglot pārtikas un zāļu importu;

13.  uzsver, ka ES un citiem starptautiskiem dalībniekiem ir steidzami jārisina holeras uzliesmojuma problēma un jāatbalsta veselības aprūpes sistēma, tostarp atvieglojot piegādes un algas maksājumus karadarbības zonā esošajiem medicīnas darbiniekiem, kam ir īpaši būtiska loma humānās palīdzības sniegšanā;

14.  aicina valstis un organizācijas nekavējoties izpildīt 2017. aprīlī Ženēvā notikušajā augsta līmeņa līdzekļu devēju pasākumā par humanitāro krīzi Jemenā dotos solījumus un pastiprināt savas saistības, lai tiktu nodrošinātas visas ANO konstatētās vajadzības;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0066.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0270.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0201.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0172.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika