PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 46k
16.6.2017
PE605.545v01-00
 
B8-0432/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Venezuelan humanitaarisesta kriisistä


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Venezuelan humanitaarisesta kriisistä  
B8‑0432/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että presidentti Maduron hallitus on neljässä vuodessa ajanut Venezuelan äärimmäisen vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, joka on johtanut humanitaariseen kriisiin;

B.  ottaa huomioon, että tällä hetkellä yli 80 prosenttia Venezuelan väestöstä elää köyhyydessä, eikä heillä ole mahdollisuuksia saada riittävästi elintarvikkeita ja välttämättömiä lääkkeitä;

C.  katsoo, että Maduron hallituksen sortotoimet rikkovat Venezuelan kansalaisten kansalaisvapauksia ja ihmisoikeuksia;

D.  ottaa huomioon, että Maduron hallitusta vastustavissa mielenosoituksissa on kuollut kymmeniä mielenosoittajia viranomaisten väkivaltaisten tukahduttamistoimien seurauksena;

E.  toteaa, että monissa kaupungeissa ympäri maailmaa on järjestetty tapahtumia Maduron diktatuurihallitusta vastaan ja demokratian palauttamiseksi Venezuelaan;

1.  kehottaa komissiota perustamaan humanitaarisen käytävän, jotta varmistetaan elintarvikkeiden ja lääkkeiden toimitukset Venezuelan kansalle, jota pitkään jatkunut humanitaarinen kriisi on koetellut pahasti;

2.  kehottaa komissiota vaatimaan Venezuelan hallitusta palauttamaan demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen maahan.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö