Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0437/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0437/2017

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról szóló 2017. június 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

27.6.2017 - (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése alapján

Angel Dzhambazki a Jogi Bizottság nevében

Eljárás : 2017/2747(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0437/2017
Előterjesztett szövegek :
B8-0437/2017
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B8‑0437/2017

Az Európai Parlament határozattervezete az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról szóló 2017. június 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

(C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2017)03984),

–  tekintettel a Bizottság 2017. június 19-i levelére, melyben kérte a Parlamenttől annak kijelentését, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben,

–  tekintettel a Jogi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2017. június 22-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az (EU) 2015/2424 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendeletre[1], és különösen annak 30. cikkére és 31. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel az 1896/2006/EK rendelet mellékletei meghatározzák az eljárás alkalmazásának megkönnyítése érdekében használandó formanyomtatványokat;

B.  mivel az 1896/2006/EK rendeletet a 2017. július 14-től alkalmazandó (EU) 2015/2421 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosította; mivel az európai fizetési meghagyásos eljárásban eszközölt módosításoknak tükröződniük kell az 1896/2006/EK rendelet I. mellékletében;

C.  mivel az 1896/2006/EK rendelet I. mellékletét fel kell váltani, és az új I. mellékletet az (EU) 2015/2421 rendelettel egy időben kell alkalmazni;

D.  mivel az 1896/2006/EK rendelet módosításai 2017. július 14-től lesznek alkalmazandók, és mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletnek ezért 2017. július 14-én hatályba kell lépnie;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben nem emel kifogást;;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.