Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0437/2017Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0437/2017

RAKKOMANDAZZJONI GĦAL DEĊIŻJONI li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ġunju 2017 li jissostitwixxi l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea

27.6.2017 - (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

imressqa skont l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura

Angel Dzhambazki f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

Proċedura : 2017/2747(DEA)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
B8-0437/2017
Testi mressqa :
B8-0437/2017
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

B8‑0437/2017

Abbozz ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ġunju 2017 li jissostitwixxi l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea

(C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-regolament delegat tal-Kummissjoni (C(2017)03984),

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ġunju 2015, li permezz tagħha hija talbet lill-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għar-Regolament delegat,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, bid-data 22 ta' Ġunju 2017,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 li joħloq proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea[1], kif emendat bir-Regolament (UE) 2015/2421 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u b'mod partikolari l-Artikoli 30 u 31(5) tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Annessi għar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 stipulaw il-formoli li jridu jintużaw biex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tiegħu;

B.  billi r-Regolament (KE) Nru 1896/2006 ġie emendat mir-Regolament (UE) 2015/2421 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li se japplika mill-14 ta' Lulju 2017; billi l-bidliet tal-proċedura għal ordni ta' ħlas Ewropea għandhom ikunu riflessi fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006;

C.  billi huwa meħtieġ li jiġu sostitwit l-Annessi I tar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 u billi jenħtieġ li l-Anness I japplika fl-istess ħin meta jibda japplika r-Regolament (UE) 2015/2421;

D.  billi l-emendi għar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 se jibdew japplikaw fl-14 ta' Lulju 2017, u jenħtieġ li r-Regolament delegat għalhekk jidħol fis-seħħ fl-14 ta' Lulju 2017;

1.  Jiddikjara li ma joġġezzjonax għar-Regolament delegat;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.