Predlog resolucije - B8-0437/2017Predlog resolucije
B8-0437/2017

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. junija 2017 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

27.6.2017 - (C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

v skladu s členom 105(6) Poslovnika

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) v imenu Odbora za pravne zadeve

Postopek : 2017/2747(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0437/2017
Predložena besedila :
B8-0437/2017
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B8-0437/2017

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. junija 2017 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

(C(2017)03984 – 2017/2747(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2017)03984),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 19. junija 2017, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bi nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 22. junija 2017,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog[1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2421 Evropskega parlamenta in Sveta, zlasti njenega člena 30 in člena 31(5),

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za pravne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker so v prilogah k Uredbi (ES) št. 1896/2006 opredeljeni obrazci, ki naj bi omogočili njeno lažjo uporabo;

B.  ker je bila Uredba (ES) št. 1896/2006 spremenjena z Uredbo (EU) št. 2015/2421 Evropskega parlamenta in Sveta, ki se bo začela uporabljati 14. julija 2017; ker je treba v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1896/2006 upoštevati spremembo postopka za evropski plačilni nalog;

C.  ker je treba nadomestiti Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1896/2006, nova Priloga I pa bi se morala uporabljati istočasno kot Uredba (EU) 2015/2421;

D.  ker bodo spremembe Uredbe (ES) št. 1896/2006 začele veljati 14. julija 2017, zato bi morala delegirana uredba začeti veljati 14. julija 2017;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.