Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0438/2017Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0438/2017

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., III. és IV. mellékletének felváltásáról szóló 2017. június 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

27.6.2017 - (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva

Angel Dzhambazki a Jogi Bizottság nevében

Eljárás : 2017/2748(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0438/2017
Előterjesztett szövegek :
B8-0438/2017
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

B8-0438/2017

Az Európai Parlament határozattervezete a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II., III. és IV. mellékletének felváltásáról szóló 2017. június 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről

(C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2017)03982),

–  tekintettel a Bizottság 2017. június 19-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Jogi Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2017. június 22-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az (EU) 2015/2424 európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendeletre[1], és különösen annak 26. cikkére és 27. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a 861/2007/EK rendelet mellékletei meghatározzák az eljárás alkalmazásának megkönnyítése érdekében használandó formanyomtatványokat;

B.  mivel a 861/2007/EK rendeletet a 2017. július 14-től alkalmazandó (EU) 2015/2421 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosította; mivel a kis értékű követelések európai eljárásában eszközölt módosításoknak tükröződniük kell a mellékletekben foglalt, fent említett formanyomtatványokban;

C.  mivel a 861/2007/EK rendelet I–IV. mellékleteit fel kell váltani, és az új I–IV. mellékleteket az (EU) 2015/2421 rendelettel egy időben kell alkalmazni;

D.  mivel a 861/2007/EK rendelet módosításai 2017. július 14-től lesznek alkalmazandók, és mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletnek ezért 2017. július 14-én hatályba kell lépnie;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.