Propunere de rezoluţie - B8-0438/2017Propunere de rezoluţie
B8-0438/2017

RECOMANDARE DE DECIZIE de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2017 de înlocuire a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

27.6.2017 - (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură

Angel Dzhambazki în numele Comisiei pentru afaceri juridice

Procedură : 2017/2748(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0438/2017
Texte depuse :
B8-0438/2017
Dezbateri :
Voturi :
Texte adoptate :

B8‑0438/2017

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 19 iunie 2017 de înlocuire a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

(C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)03982),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 19 iunie 2017 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 22 iunie 2017,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă[1], astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421 al Parlamentului European și al Consiliului și, în special, articolul 26 și articolul 27 alineatul (5),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri juridice,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât anexele la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 stabilesc formularele care trebuie utilizate pentru a facilita aplicarea regulamentului;

B.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 861/2007 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421 al Parlamentului European și al Consiliului care se pune în aplicare de la 14 iulie 2017; întrucât modificările aduse procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă ar trebui să se reflecte în formularele din anexe menționate anterior;

C.  întrucât este necesar să se înlocuiască anexele I - IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007; întrucât noile anexe I - IV ar trebui să se aplice de la aceeași dată ca Regulamentul (UE) 2015/2421;

D.  întrucât modificările la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 vor fi puse în aplicare începând cu 14 iulie 2017, deci regulamentul delegat ar trebui să intre în vigoare la 14 iulie 2017;

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.