Predlog resolucije - B8-0438/2017Predlog resolucije
B8-0438/2017

PRIPOROČILO ZA SKLEP da ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 19. junija 2017 o nadomestitvi Prilog I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

27.6.2017 - (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA))

v skladu s členom 105(6) Poslovnika,
Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)
v imenu Odbora za pravne zadeve

Postopek : 2017/2748(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0438/2017
Predložena besedila :
B8-0438/2017
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B8-0438/2017

Osnutek sklepa Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje Delegirani uredbi Komisije z dne 19. junija 2017 o nadomestitvi Prilog I, II, III in IV k Uredbi (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti

(C(2017)03982 – (2017/2748(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (C(2017)03982),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 19. junija 2017, v katerem poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 22. junija 2017,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti[1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2421 Evropskega parlamenta in Sveta, zlasti členov 26 in 27(5),

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za pravne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker so v prilogah k Uredbi (ES) št. 861/2007 opredeljeni obrazci, ki naj bi omogočili njeno lažjo uporabo;

B.  ker je bila Uredba (ES) št. 861/2007 spremenjena z Uredbo (EU) št. 2015/2421 Evropskega parlamenta in Sveta, ki se bo začela uporabljati 14. julija 2017; ker se morajo spremembe evropskega postopka v sporih majhne vrednosti odražati v zgoraj omenjenih obrazcih v prilogah;

C.  ker je treba nadomestiti priloge od I do IV k Uredbi (ES) št. 861/2007 in ker bi se nove priloge od I do IV morale uporabljati istočasno kot Uredba (EU) 2015/2421;

D.  ker bodo spremembe Uredbe (ES) št. 861/2007 začele veljati 14. julija 2017, in bi zato morala delegirana uredba začeti veljati 14. julija 2017;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.