PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 382kWORD 48k
23.6.2017
PE605.559v01-00
 
B8-0441/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor deschise de Comisie împotriva Ungariei, Republicii Cehe și Poloniei pe motivul politicilor lor de migrație


Marie-Christine Arnautu

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor deschise de Comisie împotriva Ungariei, Republicii Cehe și Poloniei pe motivul politicilor lor de migrație  
B8‑0441/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor deschisă de Comisie la 10 decembrie 2016 și confirmată la 17 mai 2017 împotriva Ungariei pe motivul legislației în materie de azil,

–  având în vedere acțiunea în constatarea neîndeplinirii obligațiilor deschisă de Comisie la 14 iunie 2017 împotriva Republicii Cehe, Ungariei și Poloniei pentru nerespectarea obligațiilor care le revin conform deciziilor privind relocarea adoptate de Consiliu în 2015,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât guvernul maghiar, în pofida amenințărilor Comisiei, intenționează să mențină un control eficace al frontierelor naționale, care sunt și frontiere externe ale Uniunii;

B.  întrucât inclusiv președintele Republicii Franceze a admis că sistemul european de protecție a frontierelor nu va rezista următoarelor valuri de migranți(1);

C.  întrucât conducătorii națiunilor europene au datoria de a proteja identitatea, cultura și prosperitatea popoarelor lor;

1.  solicită Comisiei să înceteze imediat acțiunile împotriva statelor membre menționate mai sus;

2.  invită statele membre să susțină țările membre ale grupului de la Višegrad și să adopte politici de migrație similare.

(1)

Interviul lui Emmanuel Macron din Figaro: „Europa nu este un supermarket” (numărul din 21.6.2017).

Notă juridică - Politica de confidențialitate