NÁVRH USNESENÍ
PDF 239kWORD 47k
11.5.2017
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o doporučení ohledně zákoníku práce a minimální mzdy


Sophie Montel

Návrh usnesení Evropského parlamentu o doporučení ohledně zákoníku práce a minimální mzdy  
B8-0442/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v hlavních směrech hospodářské politiky Evropské komise jsou každoročně formulována doporučení určující odpovídající postup a směr reforem, které mají členské státy provést v hospodářské a sociální oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že v rámci evropského semestru na rok 2017 Evropská komise dne 22. února 2017 zveřejnila zprávu s hodnocením francouzské ekonomiky, která se věnovala tomu, jak byla zohledněna doporučení formulovaná v roce 2016 na období 2016/2017;

C.  vzhledem k tomu, že tato zpráva zdůrazňuje, že bylo dosaženo významného pokroku, pokud jde o doporučení č. 2, jehož cílem je zejména snížit náklady práce, zajistit flexibilitu pracovního práva a omezit zvyšování minimální mzdy;

D.  vzhledem k tomu, že Francie již pro snížení nákladů práce učinila mnohé, avšak s omezeným úspěchem;

1.  žádá, aby byly zváženy další směry ekonomiky, jako je zvýšení minimální mzdy přesahující míru inflace;

2.  žádá, aby se upustilo od prosazování větší flexibility zákoníku práce nebo omezování mezd, které má katastrofální dopad na francouzské hospodářství a na životní úroveň francouzských zaměstnanců.

Právní upozornění - Ochrana soukromí