FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 46k
11.5.2017
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om henstilling om arbejdsret og mindsteløn


Sophie Montel

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om henstilling om arbejdsret og mindsteløn  
B8‑0442/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik for Europa-Kommissionen hvert år indeholder henstillinger, som fastsætter de trin, der skal følges, og forslår de reformer, der skal være retningsgivende for medlemsstaternes økonomiske og sociale politik;

B.  der henviser til, at i henhold til det europæiske semester 2017 offentliggjorde Kommissionen den 22. februar 2017 en rapport, der vurderer og kommenterer den franske økonomi under hensyntagen til henstillingerne i 2016 for perioden 2016/2017;

C.  der henviser til, at rapporten understreger væsentlige fremskridt med hensyn til henstilling 2, der navnlig sigter mod at mindske arbejdsomkostningerne, gøre arbejdsretten mere fleksibel og begrænse stigningen i mindstelønnen;

D.  der henviser til, at Frankrig allerede har gjort meget for at mindske lønomkostningerne, dog med begrænset succes;

1.  opfordrer til, at der overvejes andre økonomiske løsninger, såsom en stigning i mindstelønnen, der er større end inflationsraten;

2.  anmoder om at planerne om mere fleksibilitet i arbejdsloven og løntilbageholdenhed opgives, da det har ødelæggende virkninger for den franske økonomi og levestandarden for franske arbejdstagere.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik