RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 46k
11.5.2017
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


tööseadustikku ja miinimumpalka käsitleva soovituse kohta


Sophie Montel

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tööseadustikku ja miinimumpalka käsitleva soovituse kohta  
B8‑0442/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et komisjoni iga-aastastes majanduspoliitika alastes üldsuunistes on soovitused, millega määratakse kindlaks edasised sammud ning majandus- ja sotsiaalreformid, mida liikmesriikides tuleks ellu viia;

B.  arvestades, et 22. veebruaril 2017 avaldas komisjon 2017. aasta Euroopa poolaasta raames aruande, kus anti hinnang Prantsusmaa majandusele ja märgiti, et 2016. aasta soovitusi aastateks 2016–2017 on arvesse võetud;

C.  arvestades, et aruandes rõhutatakse suuri edusamme soovituse nr 2 vallas, mis nägi eelkõige ette tööjõukulu vähendamist, tööõiguse paindlikumaks tegemist ja miinimumpalga tõusu piiramist;

D.  arvestades, et Prantsusmaa ongi juba teinud tööjõukulude vähendamiseks märkimisväärseid jõupingutusi, kuid piiratud eduga;

1.  nõuab, et kaalutaks teisi majanduslikke võimalusi, näiteks miinimumpalga sellist suurendamist, mis oleks inflatsioonimäärast suurem;

2.  nõuab, et loobutaks tööseadustiku paindlikumaks muutmise ja palkade piiramise poliitikast, võttes arvesse selle hävituslikke tagajärgi Prantsusmaa majandusele ja Prantsusmaa töötajate elatustasemele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika