PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 307kWORD 47k
11.5.2017.
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o preporuci u pogledu Zakona o radu i minimalne plaće


Sophie Montel

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o preporuci u pogledu Zakona o radu i minimalne plaće  
B8-0442/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da svake godine Europska komisija izdaje opće smjernice ekonomske politike i preporuke kojima se utvrđuju daljnji koraci te usmjeravaju gospodarske i socijalne reforme koje treba provesti u državama članicama;

B.  budući da je 22. veljače 2017. u okviru Europskog semestra za 2017. Europska komisija objavila izvješće u kojemu ocjenjuje francusko gospodarstvo i osvrće se na način na koji se preporuke iz 2016. za razdoblje 2016./2017. uzelo u obzir;

C.  budući da se tim izvješćem naglašava znatan napredak u pogledu preporuke br. 2 kojom se osobito nastoji smanjiti trošak rada, zakon o radu učiniti fleksibilnijim i ograničiti povećanje minimalne plaće;

D.  budući da je, međutim, Francuska već mnogo ostvarila u vezi sa smanjenjem troška rada, no s ograničenim uspjehom;

1.  zahtijeva da se razmotre ostale ekonomske strategije, kao što je povećanje minimalne plaće iznad razine stope inflacije;

2.  traži da se napuste ciljevi kojima bi se zakon o radu učinio fleksibilnijim i ograničile plaće s obzirom na njihove katastrofalne posljedice za francusko gospodarstvo i životni standard francuskih zaposlenika.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti