PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 46k
11.5.2017
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl rekomendacijos dėl darbo kodekso ir minimalaus darbo užmokesčio


Sophie Montel

Europos Parlamento pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rekomendacijos dėl darbo kodekso ir minimalaus darbo užmokesčio  
B8‑0442/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi kiekvienais metais Europos Komisijos bendrose ekonominės politikos gairėse pateikiamos rekomendacijos, kuriose nurodomos veiksmų kryptys ir tai, kokias ekonominės ir socialinės politikos srities reformas turi įgyvendinti valstybės narės;

B.  kadangi per 2017 m. Europos semestrą 2017 m. vasario 22 d. Europos Komisija paskelbė ataskaitą, kurioje įvertinta Prancūzijos ekonomika ir pateikiamos pastabos dėl pažangos vykdant 2016 m. paskelbtas rekomendacijas 2016–2017 m. laikotarpiui;

C.  kadangi ataskaitoje pabrėžiama didelė pažanga įgyvendinant rekomendaciją Nr. 2, pagal kurią siekiama, be kita ko, mažinti darbo sąnaudas, didinti darbo teisės lankstumą ir apriboti minimalaus darbo užmokesčio didinimą;

D.  kadangi, vis dėlto, Prancūzija jau ėmėsi daugybės veiksmų siekdama mažinti darbo sąnaudas, tačiau itin gerų rezultatų nepasiekė;

1.  ragina apsvarstyti ir kitas ekonomines priemones, pvz., minimalaus darbo užmokesčio didinimą viršijant infliacijos lygį;

2.  prašo atsisakyti minties didinti darbo kodekso lankstumą ar riboti darbo užmokestį, atsižvelgiant į šių priemonių pražūtingą poveikį Prancūzijos ekonomikai ir Prancūzijos samdomųjų darbuotojų gyvenimo lygiui.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika