REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 46k
11.5.2017
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ieteikumu attiecībā uz darba kodeksu un minimālo algu


Sophie Montel

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ieteikumu attiecībā uz darba kodeksu un minimālo algu  
B8-0442/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā katru gadu Eiropas Komisijas vispārējās ekonomikas politikas pamatnostādnēs tiek formulēti ieteikumi, kuros noteiktas veicamās darbības un reformas, kas jāīsteno dalībvalstīs ekonomikas un sociālās politikas jomā;

B.  tā kā saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu Komisija 2017. gada 22. februārī publicēja ziņojumu, kurā novērtēta Francijas ekonomika un komentēts, kādi panākumi ir gūti attiecībā uz 2016. gadā formulētajiem ieteikumiem laikposmam no 2016. līdz 2017. gadam;

C.  tā kā šajā ziņojumā ir uzsvērts ievērojamais progress attiecībā uz 2. ieteikumu, kurā jo īpaši ir paredzēts samazināt darbaspēka izmaksas, padarīt elastīgākas darba tiesības un ierobežot minimālās algas pieaugumu;

D.  tomēr tā kā Francija jau ir paveikusi ārkārtīgi daudz, lai samazinātu darbaspēka izmaksas, taču ar ierobežotiem panākumiem,

1.  aicina apsvērt arī citus ekonomikas instrumentus, piemēram, minimālās algas palielināšanu, kas pārsniedz inflācijas līmeni;

2.  aicina atteikties no darba kodeksa elastīguma veicināšanas vai algu ierobežošanas, ņemot vērā to katastrofālo ietekmi uz Francijas ekonomiku un Francijas darba ņēmēju dzīves līmeni.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika