PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 47k
11.5.2017
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zalecenia dotyczącego kodeksu pracy i płacy minimalnej


Sophie Montel

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zalecenia dotyczącego kodeksu pracy i płacy minimalnej  
B8‑0442/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że każdego roku ogólne wytyczne Komisji dotyczące polityki gospodarczej zawierają zalecenia wyznaczające państwom członkowskim kierunek działań i dalszych reform w dziedzinie gospodarki i polityki społecznej;

B.  mając na uwadze, że w ramach europejskiego semestru w 2017 r. Komisja opublikowała w dniu 22 lutego 2017 r. sprawozdanie, w którym oceniła francuską gospodarkę oraz omówiła wdrażanie zaleceń wydanych w 2016 r. na okres 2016–2017;

C.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu tym podkreślono istotne postępy w odniesieniu do zalecenia nr 2, które dotyczy w szczególności obniżania kosztów pracy, uelastyczniania prawa pracy i ograniczania wzrostu płacy minimalnej;

D.  mając na uwadze, że Francja poczyniła już jednak ogromne starania na rzecz obniżenia kosztów pracy, wszelako z ograniczonym powodzeniem;

1.  apeluje, by rozważyć inne rozwiązania gospodarcze, takie jak wzrost płacy minimalnej wyższy niż stopa inflacji;

2.  wzywa do zaprzestania działań na rzecz uelastycznienia kodeksu pracy lub ograniczania płac, ze względu na katastrofalne skutki tych działań dla francuskiej gospodarki oraz poziomu życia francuskich pracowników.

 

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności