FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 47k
11.5.2017
PE605.560v01-00
 
B8-0442/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om rekommendationen beträffande arbetslagstiftning och minimilön


Sophie Montel

Förslag till Europaparlamentets resolution om rekommendationen beträffande arbetslagstiftning och minimilön  
B8‑0442/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Varje år ger kommissionens allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken rekommendationer till medlemsstaterna avseende den inriktning som ska följas och de reformer som bör införas på det ekonomiska och sociala området.

B.  Den 22 februari 2017 offentliggjorde kommissionen en rapport, inom ramen för den europeiska planeringsterminen för 2017, med en utvärdering av den franska ekonomin och av efterlevnaden av de rekommendationer som utfärdades år 2016 för perioden 2016–2017.

C.  I rapporten framhävs avsevärda framsteg när det gäller rekommendation 2, som framför allt syftar till att minska arbetskraftskostnaderna, göra arbetslagstiftningen mer flexibel och begränsa ökningen av minimilönen.

D.  Frankrike har dock redan gjort betydande insatser för att sänka arbetskraftskostnaderna, med begränsad framgång.

1.  Europaparlamentet vill att man undersöker andra ekonomiska alternativ, såsom en ökning av minimilönen över inflationsnivån.

2.  Europaparlamentet kräver ett stopp för främjandet av flexibilitet i arbetslagstiftningen och återhållsamhet på löneområdet, med tanke på de förödande effekterna för den franska ekonomin och för de franska löntagarnas levnadsstandard.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy