ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 47k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно икономическите неравенства и интелигентния протекционизъм


Доминик Мартен

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно икономическите неравенства и интелигентния протекционизъм  
B8‑0443/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от Правилника за дейността,

А.  като има предвид, че последните изследвания по въпросите на икономическите неравенства показват, че глобализацията и споразуменията за свободна търговия са намалили различията между европейските държави, но същевременно са увеличили неравенствата в самите държави;

Б.  като има предвид, че глобализацията и европейските политики са насочени към увеличаване на свободната търговия и забраняват всички форми на протекционизъм;

В.  като има предвид, че Комисията следователно е косвено отговорна за увеличаването на нивото на икономическите неравенства в европейските общества;

Г.  като има предвид, че икономическите неравенства могат да предизвикат чувство на несправедливост в европейските общества;

Д.  като има предвид, че свободната търговия води до твърде големи загуби за голяма част от обществото в полза на малка група привилегировани, които стават все по-богати;

Е.  като има предвид, че мерки за интелигентен протекционизъм биха могли да спомогнат за разрешаването на този проблем;

1.  отправя искане към Комисията да даде на държавите членки свободата да въвеждат мерки за интелигентен протекционизъм, за да водят по-ефикасна борба срещу икономическите неравенства;

Правна информация - Политика за поверителност