NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 47k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o hospodářských rozdílech a inteligentním protekcionismu


Dominique Martin

Návrh usnesení Evropského parlamentu o hospodářských rozdílech a inteligentním protekcionismu  
B8-0443/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle nedávných studií o hospodářských rozdílech se díky globalizaci a dohodám o volném obchodu zmenšily rozdíly mezi evropskými zeměmi, ale že se současně zvětšily nerovnosti v zemích samotných;

B.  vzhledem k tomu, že cílem globalizace a evropských politik je dosahovat stále většího podílu volného obchodu a že zakazují jakékoli formy protekcionismu;

C.  vzhledem k tomu, že za zvýšenou úroveň hospodářských rozdílů v evropských společnostech je tudíž nepřímo odpovědna Komise;

D.  vzhledem k tomu, že hospodářské rozdíly mohou v evropských společnostech vyvolávat pocity nespravedlnosti;

E.  vzhledem k tomu, že volný obchod vede k příliš vysokým ztrátám u velké části společnosti ve prospěch malé privilegované skupiny, která stále více bohatne;

F.  vzhledem k tomu, že by tento problém mohla vyřešit opatření inteligentního protekcionismu;

1.  žádá Komisi, aby ponechala členskými státům možnost svobodně zavádět opatření inteligentního protekcionismu s cílem účinněji bojovat proti hospodářským rozdílům.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí