FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 47k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om økonomiske uligheder og intelligent protektionisme


Dominique Martin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om økonomiske uligheder og intelligent protektionisme  
B8‑0443/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det af de seneste undersøgelser af de økonomiske uligheder fremgår, at globaliseringen og frihandelsaftalerne har mindsket forskellene mellem de europæiske lande, men samtidig har øget ulighederne inden for landene;

B.  der henviser til, at globaliseringen og den europæiske politik sigte på i stadig stigende grad at sikre fri handel og forbyde alle former for protektionisme;

C.  der henviser til, at Kommissionen derfor er indirekte ansvarlig for de stigende økonomiske uligheder i de europæiske samfund;

D.  der henviser til, at de økonomiske uligheder kan fremkalde følelser af uretfærdighed i de europæiske samfund;

E.  der henviser til, at frihandel medfører for store tab for en stor del af samfundet til gavn for en mindre privilegeret gruppe, der bliver stadig større;

F.  der henviser til, at protektionistiske foranstaltninger kan afhjælpe dette problem;

1.  opfordrer Kommissionen til at give medlemsstaterne frihed til at indføre intelligente protektionistiske foranstaltninger for bedre at bekæmpe de økonomiske uligheder.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik