RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 47k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


majandusliku ebavõrdsuse ja aruka kaitsemehhanismi kohta


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek majandusliku ebavõrdsuse ja aruka kaitsemehhanismi kohta  
B8‑0443/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et hiljutised uuringud majandusliku ebavõrdsuse kohta näitavad, et üleilmastumine ja vabakaubanduslepingud on vähendanud Euroopa riikide vahelisi erinevusi, aga kasvatanud samas riikidesisest ebavõrdsust;

B.  arvestades, et üleilmastumise ja Euroopa poliitika eesmärk on laiendada vabakaubandust veelgi ja keelustada kõik protektsionismi vormid;

C.  arvestades, et seetõttu vastutab komisjon kaudselt majandusliku ebavõrdsuse kasvu eest Euroopa riikides;

D.  arvestades, et majanduslik ebavõrdsus võib viia ebaõigluse tunde tekkimiseni Euroopa riikides;

E.  arvestades, et vabakaubandus toob suurele osale elanikkonnale suurt kahju, samal ajal kui väike privilegeeritud rühm saab sellest üha rikkamaks;

F.  arvestades, et selle probleemi saaks lahendada aruka kaitsemehhanismi meetmetega;

1.  palub, et komisjon annaks liikmesriikidele vabaduse kehtestada aruka kaitsemehhanismi meetmed, et võidelda tulemuslikumalt majandusliku ebavõrdsuse vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika