PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 47k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


taloudellisesta eriarvoisuudesta ja älykkäästä protektionismista


Dominique Martin

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys taloudellisesta eriarvoisuudesta ja älykkäästä protektionismista  
B8‑0443/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että taloudellista eriarvoisuutta koskevat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että globalisaatio ja vapaakauppasopimukset ovat vähentäneet Euroopan maiden välisiä eroja mutta lisänneet samanaikaisesti maiden sisäistä eriarvoisuutta;

B.  katsoo, että globalisaatiolla ja unionin politiikoilla pyritään lisäämään vapaakauppaa ja kielletään kaikenlainen protektionismi;

C.  katsoo, että komissio on siten epäsuorasti vastuussa taloudellisen eriarvoisuuden kasvusta eurooppalaisissa yhteiskunnissa;

D.  katsoo, että eriarvoisuus voi synnyttää epäoikeudenmukaisuuden tunteita eurooppalaisissa yhteiskunnissa;

E.  katsoo, että vapaakauppa aiheuttaa liian suuria menetyksiä suurelle osalle yhteiskunnasta sellaisen pienen etuoikeutetun ryhmän eduksi, josta tulee yhä rikkaampi;

F.  katsoo, että älykkääseen protektionismiin liittyvät toimet voisivat ratkaista tämän ongelman;

1.  pyytää komissiota antamaan jäsenvaltioiden ottaa vapaasti käyttöön älykkääseen protektionismiin liittyviä toimia, joilla torjutaan tehokkaammin taloudellista eriarvoisuutta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö