PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 48k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl ekonominės nelygybės ir pažangaus protekcionizmo


Dominique Martin

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl ekonominės nelygybės ir pažangaus protekcionizmo  
B8‑0443/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi iš neseniai atliktų ekonominės nelygybės tyrimų matoma, kad dėl globalizacijos ir laisvosios prekybos susitarimų Europos šalių skirtumai sumažėjo, tačiau sykiu padidėjo šalių viduje esanti nelygybė;

B.  kadangi vykstant globalizacijai ir vykdant Europos politiką siekiama dar labiau liberalizuoti prekybą ir uždraudžiamas visų formų protekcionizmas;

C.  kadangi Komisija yra netiesiogiai atsakinga už ekonominės nelygybės didėjimą Europos visuomenėse;

D.  kadangi ekonominė nelygybė Europos visuomenėse gali pažadinti neteisybės jausmą;

E.  kadangi laisvosios prekybos sąlygomis didelė visuomenės dalis patiria labai didelių nuostolių, o maža privilegijuota grupelė tuo naudojasi ir vis turtėja;

F.  kadangi pažangaus protekcionizmo priemonės galėtų padėti šią problemą išspręsti;

1.  prašo Komisijos suteikti valstybėms narėms laisvę taikyti pažangaus protekcionizmo priemones, siekiant veiksmingai kovoti su ekonomine nelygybe.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika