REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 46k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ekonomisko nevienlīdzību un viedo protekcionismu


Dominique Martin

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ekonomisko nevienlīdzību un viedo protekcionismu  
B8-0443/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā jaunākie pētījumi par ekonomisko nevienlīdzību liecina, ka globalizācija un brīvās tirdzniecības nolīgumi ir samazinājuši atšķirības starp Eiropas valstīm, tajā pašā laikā palielinot nevienlīdzību starp valstīm;

B.  tā kā globalizācija un ES politikas virzieni aizvien vairāk tiecas panākt brīvu tirdzniecību un aizliedz jebkāda veida protekcionismu;

C.  tā kā Komisija tādējādi ir netieši atbildīga par pieaugošās ekonomiskās nevienlīdzības veidošanos Eiropas valstu sabiedrībās;

D.  tā kā ekonomiskā nevienlīdzība var izraisīt netaisnīguma izjūtu Eiropas valstu sabiedrībās;

E.  tā kā brīvā tirdzniecība rada pārmērīgus zaudējumus lielai daļai sabiedrības nelielas privileģētas grupas labā, kura kļūst aizvien bagātāka;

F.  tā kā vieda protekcionisma pasākumi varētu mazināt šo problēmu,

1.  aicina Komisiju ļaut dalībvalstīm brīvi ieviest vieda protekcionisma pasākumus, lai efektīvāk cīnītos pret ekonomisko nevienlīdzību.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika