ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 47k
19.6.2017
PE605.561v01-00
 
B8-0443/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over economische ongelijkheid en intelligent protectionisme


Dominique Martin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over economische ongelijkheid en intelligent protectionisme  
B8‑0443/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat recente studies over economische ongelijkheid aantonen dat de kloof tussen de Europese landen als gevolg van de mondialisering en vrijhandelsovereenkomsten kleiner is geworden maar de ongelijkheid binnen de landen zelf is toegenomen;

B.  overwegende dat de mondialisering en het Europese beleid erop gericht zijn steeds meer vrijhandel te creëren en elke vorm van protectionisme uitsluiten;

C.  overwegende dat de Commissie met andere woorden onrechtstreeks verantwoordelijk is voor de toenemende ongelijkheid in de Europese samenleving;

D.  overwegende dat economische ongelijkheid een gevoel van onrechtvaardigheid kan opwekken bij de Europese bevolking;

E.  overwegende dat vrijhandel voor een aanzienlijk deel van de samenleving buitensporig grote nadelen met zich meebrengt en slechts gunstig is voor een kleine groep bevoorrechte personen, die almaar rijker worden;

F.  overwegende dat intelligente protectionistische maatregelen deze situatie zouden kunnen rechttrekken;

1.  vraagt dat de Commissie de lidstaten toelaat een dergelijke vorm van intelligent protectionisme in te voeren om economische ongelijkheid doeltreffender tegen te gaan.

Juridische mededeling - Privacybeleid